ลำดับความก้าวหน้า ข้อมูล และกิจกรรมต่างๆ ของ Workable Organization


21 มิถุนายน 2565 @ มูลนิธิปัญพัฒน์เพื่อคนพิการและอาสาเปลี่ยนอนาคต พาครอบครัวคนพิการมาเยี่ยมชม EV PROSHOP ผู้จำหน่ายรถไฟฟ้า: สวัสดีครับทุกท่าน  เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2565 คณะกรรมการมูลนิธิปัญพัฒน์เพื่อคนพิการ และทีมอาสาเปลี่ยนอนาคต พาครอบครัวที่ใช้สิทธิมาตรา 35 (7) ความช่วยเหลืออื่นใด ในการประกอบอาชีพจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้า เครื่องใช้ภายในบ้าน จำนวน 3 ครอบครัว ไปเยี่ยมชมผู้จำหน้่ยรถไฟฟ้า EV PROSHOP ซึ่งเป็นสินค้าเครื่องใช้ไฟฟ้า หนึ่งในสินค้าที่เราจัดจำหน่าย ซึ่งเป็นกิจกรรมสำคัญที่เราจะมีการพัฒนาธุรกิจสำหรับครอบครัวคนพิการในอนาคต ที่จะทำให้ครอบครัวคนพิการ เป็นเจ้าของกิจการโดยไม่ต้องลงมือทำเอง แต่มีสถานะ .....อ่านต่อ


3 ธันวาคม 2564 @ โครงการ MAMA model 2565 ส่งเสริมอาชีพครอบครัวคนพิการ (พนักงานบริษัทมาม่า) ตอนที่ 1/5 @ ประชุมออนไลน์ครั้งที่ 1 กับเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล และผู้ใช้สิทธิมาตรา 35 ทั้ง 5 โรงงาน:
 สวัสดีครับทุกท่าน วันนี้ทางเรามีประชุมออนไลน์กับคุณสรยุทธ รักษาศรี (ผจก.ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์และฝ่ายธุรการ) ทีมงานฝ่ายบุคคล 5 โรงงาน (ศรีราชา ระยอง ลำพูน บ้านโป่ง 1+2) ของบริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นผู้ผลิต "มาม่า" และพนักงานที่มีคนนพิการเป็นสมาชิกครอบครัว โดยการประชุมครั้งนี้เพื่อทำความเข้าใจในการกรอกเอกสารสำคัญและเซ็นต์เอกสารของผู้ใช้สิทธิมาตรา 35 เพื่อส่งเสริมอาชีพอิสระสำหรับครอบครัวคนพิการ .....อ่านต่อ

16 พฤศจิกายน 2564 @ โครงการ MAMA model ส่งเสริมอาชีพครอบครัวคนพิการ (พนักงานบริษัทมาม่า) ตอนพิเศษ ที่ 7/10 @ การประชุมครั้งที่ 6 กับทีม HROD เตรียมงานส่งผลงานประกวดต่างประเทศรอบสอง: สวัสดีครับทุกท่าน หลังการประชุมออนไลน์ครั้งที่ 5 กับทีม HROD ของบริษัททีเอฟ (บมจ.ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์) เพื่อเตรียมงานสำหรับการจัดทำเนื้อหา ส่งผลงานประกวดรางวัลต่างประเทศในรอบสอง ซึ่งงาน INFO GRAPHIC ค่อนข้างใกล้กับความสมบูรณ์ที่จะพร้อมส่งประกวดรองสองแล้ว ซึ่งผมคงปรับบแนะนำอีกไม่มาก เพื่อให้พร้อมสำหรับการประชุมออนไลน์ครั้งที่ 6 ส่วนตัวชอบงานออกแบบของน้องทีมงานของทางบริษัทมาม่า อย่างมากนะครับ แต่ส่วนตัวก็ต้องให้ความสำคัญกับเวอร์ชั่นภาษาอังกฤษครับ เพราะคือฉบับจริงที่จะส่งประกวดหลังจากข้อมูลภาษาไทยนิ่งแล้วครับ .....อ่านต่อ


1 พฤศจิกายน 2564 @ โครงการ MAMA model ส่งเสริมอาชีพครอบครัวคนพิการ (พนักงานบริษัทมาม่า) ตอนพิเศษ ที่ 6/10 @ EDIT ข้อมูลของการประชุมครั้งที่ 3 ให้กับทีม HROD เตรียมงานส่งผลงานประกวดต่างประเทศรอบสอง: 
สวัสดีครับทุกท่าน หลังการประชุมออนไลน์ครั้งที่ 3 กับทีม HROD ของบริษัททีเอฟ (บมจ.ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์) เพื่อเตรียมงานสำหรับการจัดทำเนื้อหา ส่งผลงานประกวดรางวัลต่างประเทศในรอบสอง ซึ่งงาน INFO GRAPHIC ค่อนข้างใกล้กับความสมบูรณ์ที่จะพร้อมส่งประกวดรองสองแล้ว ซึ่งผมคงปรับบแนะนำอีกไม่มาก เพื่อให้พร้อมสำหรับการประชุมออนไลน์ครั้งที่ 4 ส่วนตัวชอบงานออกแบบของน้องทีมงานของทางบริษัทมาม่า อย่างมากนะครับ แต่ส่วนตัวก็ต้องให้ความสำคัญกับ .....อ่านต่อ

29 กันยายน 2564 @ โครงการ MAMA model ส่งเสริมอาชีพครอบครัวคนพิการ (พนักงานบริษัทมาม่า) ตอนพิเศษ ที่ 4/10 @ ประชุมออนไลน์ครั้งที่ 2 กับทีม HROD เตรียมงานส่งผลงานประกวดต่างประเทศ: 
สวัสดีครับทุกท่าน วันนี้ผมมีนัดหมายประชุมออนไลน์ ครั้งที่ 2 กับทีม HROD ของบริษัททีเอฟ (บมจ.ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์) เพื่อเตรียมงานสำหรับการจัดทำเนื้อหา ส่งผลงานประกวดรางวัลต่างประเทศในรอบสอง ซึ่งในรอบแรกเราได้จัดส่งข้อมูลผลการดำเนินการ "มาม่าโมเดล" (MAMA Model) พร้อมใบสมัคร (APPLICATION FORM) ไปแล้วเมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2564 แต่ผลงานของมาม่าโมเดล นั้นยังคงมีเนื้อหาสาระอีกมาก จึงได้นัดหมายกันเพื่อประชุมเตรียมงานเตรียมข้อมูลสำหรับการส่งประกวดรอบสอง ซึ่งควรทำการย่อยข้อมูลเป็น INFO GRAPHIC โดยในครั้งนี้เป็นการประชุมครั้งที่ 2 .....อ่านต่อ

31 สิงหาคม 2564 @ โครงการ MAMA model ส่งเสริมอาชีพครอบครัวคนพิการ (พนักงานบริษัทมาม่า) ตอนที่ 31/31 @ ส่งเสริมอาชีพจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้า จังหวัดกาฬสินธุ์:
 ตอน 31/31 จึงเป็นครอบครัวคนพิการ ที่ไม่ใช่พนักงานมาม่า แต่เป็นครอบครัวที่เคยถูกสมาคม/มูลนิธิด้านคนพิการ โกงสิทธิ์ไปและไม่ได้รับความเป็นธรรม เราในฐานะที่เป็นตัวกลาง "ดับบลิวโอ" WO (Workable Organization) จึงขอนำเสนอข้อมูลให้คนพิการ ครอบครัวคนพิการ และสถานประกอบการ ได้ทราบถึงข้อมูลที่ต้องปฏิบัติให้ถูกต้อง เพื่อไม่ริดรอนสิทธิตามกฎหมาย เต็มมูลค่า 114,245 บาท ตามอ่านได้เลยครับ ซึ่งครอบครัวนี้เป็นอีกรูปแบบหนึ่งของโครงการ "มาม่าโมเดล" (MAMA model) ที่ประสบความสำเร็จอย่างมากในปี 2564 นี้ครับ ผู้อ่านทุกท่านตามอ่านรายละเอียดที่ถูกต้องตามกฎหมายไปด้วย ได้ศึกษาตัวอย่างจริงไปด้วยครับ .....อ่านต่อ

21 กันยายน 2564 @ โครงการ MAMA model ส่งเสริมอาชีพครอบครัวคนพิการ (พนักงานบริษัทมาม่า) ตอนพิเศษ ที่ 3/10 @ ประชุมออนไลน์กับทีม HROD เตรียมงานส่งผลงานประกวดต่างประเทศ: 
สวัสดีครับทุกท่าน วันนี้ผมมีนัดหมายประชุมออนไลน์กับทีม HROD ของบริษัททีเอฟ (บมจ.ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์) เพื่อเตรียมงานสำหรับการจัดทำเนื้อหา ส่งผลงานประกวดรางวัลต่างประเทศ ซึ่งในรอบแรกเราได้จัดส่งข้อมูลผลการดำเนินการ "มาม่าโมเดล" (MAMA Model) พร้อมใบสมัคร (APPLICATION FORM) ไปแล้วเมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2564 แต่ผลงานของมาม่าโมเดล นั้นยังคงมีเนื้อหาสาระอีกมาก จึงได้นัดหมายกันเพื่อประชุมเตรียมงานเตรียมข้อมูลสำหรับการส่งประกวดรอบสอง ซึ่งควรทำการย่อยข้อมูลเป็น INFO GRAPHIC .....อ่านต่อ

16 สิงหาคม 2564 @ โครงการ MAMA model ส่งเสริมอาชีพครอบครัวคนพิการ (พนักงานบริษัทมาม่า) ตอนพิเศษ ที่ 1/10 @ ส่งมอบเล่มรายงานสรุปผลดำเนินการ: 
สวัสดีครับทุกท่าน หลังจากที่ผู้บริหารบริษัทมาม่า (บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จำกัด (มหาชน) ได้ให้ทางองค์กร WO ดำเนินการโครงการ "มาม่าโมเดล" (MAMA model) เพื่อการส่งเสริมอาชีพครอบครัวคนพิการอย่างยั่งยืนแบบองค์รวม  ตามแนวคิด 2 กระบวนการ คือ การส่งเสริมอาชีพครอบครัวคนพิการอย่างยั่งยืน และการขจัดปัญหาทุจริตสิทธิคนพิการอย่างยั่งยืน จนประบความสำเร็จในปี 2564 อย่างดียิ่ง เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2564 คุณชนัญชิดา ลิ้มนนทกุล จึงได้นำ รายงานสรุปผลการดำเนินการโครงการ "มาม่าโมเดล" (MAMA model) จำนวน 6 ชุด ไปส่งมอบให้กับ คุณสรยุทธ รักษาศรี (ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์และฝ่าย Administration) ที่อาคารทีเอฟ (บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จำกัด (มหาชน) .....อ่านต่อ

4 กรกฎาคม 2564 @ ผู้จัดการดับบลิวโอจังหวัดสมุทรสาคร ลงพื้นที่ประจำเดือนกรกฎาคม และประชาสัมพันธ์ "โครงการมาตรา 35 ส่งเสริมอาชีพครอบครัวคนพิการ": วันนี้ทางคุณจินตนา ดีที (ผู้จัดการดับบลิวโอจังหวัดสมุทรสาคร) พาคุณแม่เหรียญ ไปเยี่ยมสมาชิกสามัญดับบลิวโอ ที่จังหวัดราชบุรี และให้คำปรึกษาในการยื่นเรื่องขอรับการส่งเสริมอาชีพสำหรับครอบครัวคนพิการ ตามมาตรา 35 (7) ความช่วยเหลืออื่นใด ในการประกอบอาชีพเลี้ยงไก่ไข่ รวมถึงสมาชิกรายอื่นๆ ในจังหวัดสมุทรสาคร เช่น อาชีพลูกสวนมะพร้าว เป็นต้น .....อ่านต่อ

4 กรกฎาคม 2564 @ ผู้จัดการดับบลิวโอจังหวัดกาฬสินธุ์ ลงพื้นที่ประจำเดือนกรกฎาคม และประชาสัมพันธ์ "โครงการคงเหลือ ๒": วันนี้ทางคุณพิชชานันท์ ภูแป้ง (ผู้จัดการดับบลิวโอจังหวัดกาฬสินธุ์) ได้ไปลงพื้นที่ฝั่งอำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 2 จุด ซึ่งเป็นพื้นที่ ที่มีสมาชิกยังไม่ค่อยได้มีส่วนร่วมในการยื่นเรื่องยืมเงินสำหรับประกอบอาชีพสำหรับครอบครัวคนพิการ จึงประชาสัมพันธ์โครงการ "คงเหลือ ๒" และสมาชิกบางรายไม่สะดวกอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร ผู้จัดการฯ จึงได้แบ่งงานให้กับสมาชิก 2 ท่าน ให้ช่วยดำเนินการรวบรวมเงินสมทบลงทุน นำส่งส่วนกลางแทน .....อ่านต่อ

19 เมษายน 2564 @ โครงการคงเหลือ ๑ ตอนที่ 2/4 ตัวอย่างที่ 5/8 เอกสารการยื่นเรื่องยืมเงินสำหรับประกอบอาชีพ "เลีี่ยมกรอบพระด้วยเครื่องเลเซอร์" ของสมาชิก 8 รายแรก: สวัสดีครับทุกท่าน สำหรับสมาชิกกลุ่มแรก คุณธงชัย ผลวาด ที่มีความตั้งใจสัมมาอาชีพทำ "เลี่ยมกรอบพระด้วยเครื่องเลเซอร์" ซึ่งเป็นอาชีพที่คุณธงชัย ทำเดิมอยู่แล้ว แต่ไม่สามารถจะสร้างรายได้จากการรับทำเลี่ยมกรอบพระ ได้มากเนื่องจากทุกขั้นตอนทำด้วยมือทั้งหมด หากมีเงินลงทุนทำอาชีพนี้ด้วยเครื่องเลเซอร์  จะทำให้ต้นทุนถูกลง งานมีคุณภาพ และทำได้มากขึ้น  เงินลงทุน 40,000 บาท จะนำไปซื้อ วัสดุอุปกรณ์เครื่องมือ และเครื่องเลเซอร์ เราทุกคนเอาใจช่วยให้คุณธงชัย ประสบความสำเร็จในการประกอบอาชีพ ทางองค์กร WO ขอนำข้อมูล .....อ่านต่อ

3 กรกฎาคม 2564 @ โครงการคงเหลือ ๑ ตอนที่ 2/4 ตัวอย่างที่ 8/8 เอกสารการยื่นเรื่องยืมเงินสำหรับประกอบอาชีพ "ฟาร์มหอย" ของสมาชิก 8 รายแรก: สำหรับสมาชิกกลุ่มแรก คุณสมหวัง โพธิ์ปาน มีประสบการณ์ในการทำอาชีพ "ฟาร์มหอย"  ซึ่งไม่เคยทำมาก่นอน แต่ลองศึกษาดูแล้ว ไม่ยากเกินไป มีความเสี่ยงต่ำ เลี้ยงง่าย โดยทดลองจำนวนไม่มากประมาณ 10-12 บ่อ มูลค่าเงินยืม 10,000 บาท เพื่อทดลองตลาด รองรับการขยายเป็น 50-100 บ่อ ในอนาคตต่อไป เราทุกคนเอาใจช่วยให้คุณสมหวัง โพธ฿ิ์ปาน ประสบความสำเร็จในการประกอบอาชีพ ทางองค์กร WO ขอนำข้อมูลการยื่นเรื่องในการยืมเงินในโครงการ "คงเหลือ ๑" มาเผยแพร่ให้เป็นตัวอย่างที่ดี กับทุกๆ ท่าน โดยเฉพาะครอบครัวคนพิการ ที่เราถือว่าทุกท่านเป็นคนในครอบครัวเดียวกันครับ .....อ่านต่อ

2 กรกฎาคม 2564 @ โครงการคงเหลือ ๑ ตอนที่ 2/4 ตัวอย่างที่ 7/8 เอกสารการยื่นเรื่องยืมเงินสำหรับประกอบอาชีพ "รถพุ่มพวง" ของสมาชิก 8 รายแรก: สำหรับสมาชิกกลุ่มแรก คุณนา สุขจันโท มีประสบการณ์ในการทำอาชีพ "รถพุ่มพวง" ขายอาหารสด (ผัก ผลไม้ เนื้อหมู-ไก่) และของแห้ง (อุปโภคบริโภค) บนรถซาเล้ง พ่วงข้างรถจักรยานยนต์  ต้องการทุนในการซื้ออาหารสดและอาหารแห้ง มูลค่า 10,000 บาท เพื่อเป็นสต๊อกสินค้า และเพิ่มจำนวนสินค้าให้ลูกค้าเพียงพอในการซื้อ เนื่องจากปัจจุบันมีสถานการณ์โควิดระบาด ทำให้ทุกคนอยู่บ้าน เป็นส่วนใหญ่ จึงเป็นโอกาสในการขายมากขึ้น เพราะรถพุ่มพวงจะวิ่งไปขายถึงหน้าบ้าน เราทุกคนเอาใจช่วยให้คุณนา สุขจันโท ประสบความสำเร็จในการประกอบอาชีพ ทางองค์กร WO ขอนำ .....อ่านต่อ

1 กรกฎาคม 2564 @ โครงการคงเหลือ ๑ ตอนที่ 2/4 ตัวอย่างที่ 6/8 เอกสารการยื่นเรื่องยืมเงินสำหรับประกอบอาชีพ "เลี้ยงเป็ดเทศ" ของสมาชิก 8 รายแรก: สำหรับสมาชิกกลุ่มแรก คุณพัฒนาพร อัศวะภูมิ มีประสบการณ์ในการเลี้ยงเป็ดเทศมาก่อน แต่ขาดทุนในการดำเนินการ จึงได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกองค์กร WO (ดับบลิวโอ) จึงสามารถเข้าร่วมโครงการ "คงเหลือ" ในการยืมเงินมาลงทุนในการเลี้ยงเป็ดเทศ มูลค่า 30,000 บาท มาจัดซื้อเป็ดเทศ เครื่องบดอาหาร และอาหารสำหรับการเลี้ยงเป็ดเทศ เราทุกคนเอาใจช่วยให้คุณพัฒนาพร อัศวะภูมิ ประสบความสำเร็จในการประกอบอาชีพ ทางองค์กร WO ขอนำข้อมูลการยื่นเรื่องในการยืมเงินในโครงการ "คงเหลือ ๑" มาเผยแพร่ให้เป็นตัวอย่างที่ดี กับทุกๆ ท่าน โดยเฉพาะครอบครัวคนพิการ ที่เราถือว่าทุกท่านเป็นคนในครอบครัวเดียวกันครับ .....อ่านต่อ

30 มิถุนายน 2564 @ โครงการคงเหลือ ๑ ตอนที่ 2/4 ตัวอย่างที่ 3/8 เอกสารการยื่นเรื่องยืมเงินสำหรับประกอบอาชีพ "ร้านค้าปลีก" ของสมาชิก 8 รายแรก: สำหรับสมาชิกกลุ่มแรก คุณเพ็ญศรี ฆารสินธุ์ ปกติเปิดร้านค้าปลีก อยู่แล้ว มีคนพิการอยู่ในครอบครัว จึงเข้าร่วมเป็นสมาชิก WO และตัดสินใจเข้าร่วมโครงการ "คงเหลือ" เพื่อยืมเงิน 30,000 บาท มาจัดซื้อสินค้าอุปโภคบริโภค เข้าร้านค้าปลีก เพื่อให้ร้านค้ามีสินค้าเต็มร้าน เราทุกคนเอาใจช่วยให้คุณเพ็ญศรี ฆารสินธุ์ ประสบความสำเร็จในการประกอบอาชีพ ทางองค์กร WO ขอนำข้อมูลการยื่นเรื่องในการยืมเงินในโครงการ "คงเหลือ ๑" มาเผยแพร่ให้เป็นตัวอย่างที่ดี กับทุกๆ ท่าน โดยเฉพาะครอบครัวคนพิการ ที่เราถือว่าทุกท่านเป็นคนในครอบครัวเดียวกันครับ .....อ่านต่อ

29 มิถุนายน 2564 @ โครงการคงเหลือ ๑ ตอนที่ 2/4 ตัวอย่างที่ 7/8 เอกสารการยื่นเรื่องยืมเงินสำหรับประกอบอาชีพ "ซื้อพันธุ์ข้าวปลูกข้าว" ของสมาชิก 8 รายแรก: สำหรับสมาชิกกลุ่มแรก คุณสม ผลวาด ที่มีความตั้งใจ จะนำเงินยืม ไปซื้อพันธุ์ข้าวสำหรับทำนาหว่าน ในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์ ซึ่งเป็นอาชีพที่คุณสม ผลวาด ทำเป็นประจำ แต่ขาดเงินทุนในการซื้อพันธุ์ข้าว จึงทำเรื่องยืมเงินจำนวน 10,000 บาท จะนำไปซื้อ พันธุ์ข้าว เราขอให้คุณสม ผลวาด ดำเนินการลุล่วงสำเร็จทุกประการ ทางองค์กร WO ขอนำข้อมูลการยื่นเรื่องในการยืมเงินในโครงการ "คงเหลือ ๑" มาเผยแพร่ให้เป็นตัวอย่างที่ดี กับทุกๆ ท่าน โดยเฉพาะครอบครัวคนพิการ ที่เราถือว่าทุกท่านเป็นคนในครอบครัวเดียวกันครับ .....อ่านต่อ

28 มิถุนายน 2564 @ โครงการ MAMA model ส่งเสริมอาชีพครอบครัวคนพิการ (พนักงานบริษัทมาม่า) ตอนที่ 30/31 @ ส่งเสริมอาชีพ ร้านค้าปลีก จังหวัดน่าน: สำหรับตอน 30/31 จึงเป็นครอบครัวคนพิการ ที่เป็นอดีตพนักงานมาม่า ที่ประสบอุบัติเหตุจนนอนติดเตียง ไม่รับรู้สิ่งใดอีกแล้ว อันเนื่องจากสมองได้รับการกระทบกระเทือนนอย่างสาหัส คุณพ่อคุณแม่ เป็นคนดูแลอยู่ตลอดเวลา บริษัทมาม่าได้ให้การสนับสนุนครอบครัวนี้มาหลายปีแล้ว เพราะผู้บริหารมีนโยบายที่จะช่วยเหลือสนับสนุนอดีตพนักงานในลำดับแรก อาจเรียกได้ว่าครอบครัวพนักงานบริษัทมาม่าครอบครัวนี้ เป็นอีกตัวอย่างที่ทำให้เป็นจุดเริ่มต้นของโครงการ "มาม่าโมเดล" (MAMA model) ที่ประสบความสำเร็จอย่างมากในปี 2564 นี้ครับ ผู้อ่านทุกท่านตามอ่านรายละเอียดที่ถูกต้องตามกฎหมายไปด้วย ได้ศึกษาตัวอย่างจริงไปด้วยครับ ......อ่านต่อ

27 มิถุนายน 2564 @ โครงการ MAMA model ส่งเสริมอาชีพครอบครัวคนพิการ (พนักงานบริษัทมาม่า) ตอนที่ 29/31 @ ส่งเสริมอาชีพเลี้ยงวัว จังหวัดกาฬสินธุ์: 
สำหรับตอน 29/31 จึงเป็นครอบครัวคนพิการ ที่ไม่ใช่พนักงานมาม่า แต่เป็นครอบครัวที่เคยถูกสมาคม/มูลนิธิด้านคนพิการ โกงสิทธิ์ไปและไม่ได้รับความเป็นธรรม เราในฐานะที่เป็นตัวกลาง "ดับบลิวโอ" WO (Workable Organization) จึงขอนำเสนอข้อมูลให้คนพิการ ครอบครัวคนพิการ และสถานประกอบการ ได้ทราบถึงข้อมูลที่ต้องปฏิบัติให้ถูกต้อง เพื่อไม่ริดรอนสิทธิตามกฎหมาย เต็มมูลค่า 114,245 บาท ตามอ่านได้เลยครับ ซึ่งครอบครัวนี้เป็นอีกรูปแบบหนึ่งของโครงการ "มาม่าโมเดล" (MAMA model) ที่ประสบความสำเร็จอย่างมากในปี 2564 นี้ครับ ผู้อ่านทุกท่านตามอ่านรายละเอียดที่ถูกต้องตามกฎหมายไปด้วย ได้ศึกษาตัวอย่างจริงไปด้วยครับ .....อ่านต่อ

26 มิถุนายน 2564 @ บริษัท ที.พี.ดรัก แลบบอราทอรี่ส์ (1969) จำกัด สนับสนุนโครงการส่งเสริมอาชีพครอบครัวคนพิการอย่างยั่งยืนแบบองค์รวม ตอนที่ 3/3 ส่งเสริมอาชีพร้านถ่ายเอกสารและเข้าเล่ม จังหวัดกาฬสินธุ์: 
สวัสดีครับทุก่าน บริษัท ที.พี.ดรัก แลบบอราทอรี่ส์ (1969) จำกัด เป็นอีกบริษัทหนึ่ง ที่ให้ความสำคัญกับการส่งเสริมอาชีพครอบครัวคนพิการอย่างยั่งยืนแบบองค์รวม โดยผู้บริหารและที่ปรึกษาของบริษัท ผู้จัดการและเจ้าหน้าที่ทุกระดับ มองเห็นประโยชน์กับครอบครัวคนพิการที่จะได้นำงบประมาณ 114,245 บาท ไปประกอบอาชีพโดยตรงแทนการส่งินสมทบเข้ากองทุนส่งเสริมคนพิการฯ ซึ่งในปี 2564 นี้ได้ตัดสินใจสนับสนุนครอบครัวคนพิการที่จังหวัดกาฬสินธุ์ ในการประกอบอาชีพเลี้ยงวัว และร้านถ่ายเอกสาร .....อ่านต่อ

25 มิถุนายน 2564 @ บริษัท ที.พี.ดรัก แลบบอราทอรี่ส์ (1969) จำกัด สนับสนุนโครงการส่งเสริมอาชีพครอบครัวคนพิการอย่างยั่งยืนแบบองค์รวม ตอนที่ 2/3 ส่งเสริมอาชีพเลี้ยงวัว จังหวัดกาฬสินธุ์: 
สวัสดีครับทุก่าน บริษัท ที.พี.ดรัก แลบบอราทอรี่ส์ (1969) จำกัด เป็นอีกบริษัทหนึ่ง ที่ให้ความสำคัญกับการส่งเสริมอาชีพครอบครัวคนพิการอย่างยั่งยืนแบบองค์รวม โดยผู้บริหารและที่ปรึกษาของบริษัท ผู้จัดการและเจ้าหน้าที่ทุกระดับ มองเห็นประโยชน์กับครอบครัวคนพิการที่จะได้นำงบประมาณ 114,245 บาท ไปประกอบอาชีพโดยตรงแทนการส่งินสมทบเข้ากองทุนส่งเสริมคนพิการฯ ซึ่งในปี 2564 นี้ได้ตัดสินใจสนับสนุนครอบครัวคนพิการที่จังหวัดกาฬสินธุ์ ในการประกอบอาชีพเลี้ยงวัว .....อ่านต่อ

24 มิถุนายน 2564 @ โครงการ MAMA model ส่งเสริมอาชีพครอบครัวคนพิการ (พนักงานบริษัทมาม่า) ตอนที่ 28/31 @ ส่งเสริมอาชีพปลูกเห็ดและเย็บผ้า จังหวัดลำพูน: สำหรับตอน 28/31 เป็นครอบครัวคนพิการ ที่เป็นพนักงานมาม่า ที่มีความประสงค์จะให้ครอบครัว  ประกอบอาชีพเย็บผ้า ด้วยจักรอุตสาหกรรม ซึ่งมีประสบการณ์อยู่แล้ว แต่ไม่มีทุนและเครื่องมือ อุปกรณ์และจักรเย็บผ้า หากได้รับทุนจากบริษัทมาม่า เงินจะมากพอนำแบ่งไปลงทุนทำเรือนเพาะเห็ดเพิ่มอีกอาชีพ ซึ่งครอบครัวนี้เป็นอีกรูปแบบหนึ่งของโครงการ "มาม่าโมเดล" (MAMA model) ที่ประสบความสำเร็จอย่างมากในปี 2564 นี้ครับ ผู้อ่านทุกท่านตามอ่านรายละเอียดที่ถูกต้องตามกฎหมายไปด้วย ได้ศึกษาตัวอย่างจริงไปด้วยครับ .....อ่านต่อ

23 มิถุนายน 2564 @ โครงการ MAMA model ส่งเสริมอาชีพครอบครัวคนพิการ (พนักงานบริษัทมาม่า) ตอนที่ 27/31 @ ส่งเสริมอาชีพร้านอาหารตามสั่ง จังหวัดนครปฐม: สำหรับตอน 27/31 เป็นครอบครัวคนพิการ ที่เป็นพนักงานมาม่า ที่มีความประสงค์จะให้ครอบครัว  ประกอบอาชีพร้านอาหารตามสั่ง เนื่องจาก เปิดร้านอยู่แล้ว แต่วัสดุอุปกรณ์เก่ามาก หากได้ทุนจากบริษัทมาม่า จะนำมาปรับปรุงร้าน จัดซื้อจานชามช้อนใหม่ เปิดร้านขายน้ำปั่น เป็นลักษณะซุ้มร้าน จจัดซื้อโต๊ะเก้าอี้สำหรับลูกค้าใหม่  ซึ่งครอบครัวนี้เป็นอีกรูปแบบหนึ่งของโครงการ "มาม่าโมเดล" (MAMA model) ที่ประสบความสำเร็จอย่างมากในปี 2564 นี้ครับ ผู้อ่านทุกท่านตามอ่านรายละเอียดที่ถูกต้องตามกฎหมายไปด้วย ได้ศึกษาตัวอย่างจริงไปด้วยครับ .....อ่านต่อ

22 มิถุนายน 2564 @ โครงการ MAMA model ส่งเสริมอาชีพครอบครัวคนพิการ (พนักงานบริษัทมาม่า) ตอนที่ 26/31 @ ส่งเสริมอาชีพเลี้ยงไก่ไข่ จังหวัดราชบุรี: สำหรับตอน 26/31 เป็นครอบครัวคนพิการ ที่เป็นพนักงานมาม่า ที่มีความประสงค์จะให้ครอบครัวเลี้ยงไก่ไข่ เนื่องจากเป็นอาชีพที่มีความสนใจ  แต่ยังขาเงินลงทุน เมื่อบริษัทมาม่า ให้โอกาสจึงอยากนำเงินงบประมาณตามมาตรา 35 มาดำเนินการ โดยจะแบ่งเงินส่วนหนึ่งจากการขายไข่ เก็บเป็นต้นทุนซื้อแม่ไก่ มาทดแทนแม่ไก่ที่ไม่สามารถออกไข่ได้แล้ว ซึ่งจะทำให้เป็นอาชีพที่ยั่งยืนต่อไป ซึ่งครอบครัวนี้เป็นอีกรูปแบบหนึ่งของโครงการ "มาม่าโมเดล" (MAMA model) ที่ประสบความสำเร็จอย่างมากในปี 2564 นี้ครับ ผู้อ่านทุกท่านตามอ่านรายละเอียดที่ถูกต้องตามกฎหมายไปด้วย ได้ศึกษาตัวอย่างจริงไปด้วยครับ .....อ่านต่อ

21 มิถุนายน 2564 @ โครงการ MAMA model ส่งเสริมอาชีพครอบครัวคนพิการ (พนักงานบริษัทมาม่า) ตอนที่ 25/31 @ ส่งเสริมอาชีพเลี้ยงไก่ไข่และไก่บ้าน จังหวัดบุรีรัมย์: สำหรับตอน 25/31 เป็นครอบครัวคนพิการ ที่เป็นพนักงานมาม่า ที่มีความประสงค์จะให้ครอบครัวเลี้ยงไก่ไข่และไก่บ้าน เนื่องจากเป็นอาชีพที่เคยทำก่อนแล้ว มีประสบการณ์ แต่ยังขาดเงินลงทุน เมื่อบริษัทมาม่า ให้โอกาสจึงอยากนำเงินงบประมาณตามมาตรา 35 มาดำเนินการ โดยจะแบ่งเงินส่วนหนึ่งจากการขายไข่และไก่บ้าน เก็บเป็นต้นทุนซื้อแม่ไก่ มาทดแทนแม่ไก่ที่ไม่สามารถออกไข่ได้แล้ว ซึ่งจะทำให้เป็นอาชีพที่ยั่งยืนต่อไป ซึ่งครอบครัวนี้เป็นอีกรูปแบบหนึ่งของโครงการ "มาม่าโมเดล" (MAMA model) ที่ประสบความสำเร็จอย่างมากในปี 2564 นี้ครับ ผู้อ่านทุกท่านตามอ่านรายละเอียดที่ถูกต้องตามกฎหมายไปด้วย ได้ศึกษาตัวอย่างจริงไปด้วยครับ ......อ่านต่อ

20 มิถุนายน 2564 @ โครงการ MAMA model ส่งเสริมอาชีพครอบครัวคนพิการ (พนักงานบริษัทมาม่า) ตอนที่ 24/31 @ ส่งเสริมอาชีพเลี้ยงวัว จังหวัดหนองบัวลำภู: สำหรับตอน 24/31 เป็นครอบครัวคนพิการ ที่เป็นพนักงานมาม่า ที่มีความประสงค์จะเลี้ยงวัว เพราะเป็นอาชีพที่มีความเหมาะสมกับพื้นที่ ของครอบครัว จึงตัดสินใจเลี้ยงวัว หากได้รับโอกาสสนับสนุนเงิน 114,245 บาท จากบริษัทมาม่า ซึ่งครอบครัวนี้เป็นอีกรูปแบบหนึ่งของโครงการ "มาม่าโมเดล" (MAMA model) ที่ประสบความสำเร็จอย่างมากในปี 2564 นี้ครับ ผู้อ่านทุกท่านตามอ่านรายละเอียดที่ถูกต้องตามกฎหมายไปด้วย ได้ศึกษาตัวอย่างจริงไปด้วยครับ .....อ่านต่อ

19 มิถุนายน 2564 @ โครงการ MAMA model ส่งเสริมอาชีพครอบครัวคนพิการ (พนักงานบริษัทมาม่า) ตอนที่ 23/31 @ ส่งเสริมอาชีพเลี้ยงควาย จังหวัดหนองบัวลำภู: สำหรับตอน 23/31 เป็นครอบครัวคนพิการ ที่เป็นพนักงานมาม่า ที่มีความประสงค์จะเลี้ยงควาย เพราะเป็นอาชีพที่มีความเหมาะสมกับพื้นที่ ของครอบครัว มีคอกเดิมอย่แล้ว หากได้รับการสนับสนุนเงิน 114,245 บาท จากบริษัทมาม่า จึงตั้งใจซื้อแต่ควายมาจำนวน 2 ตัว เท่านั้น ซึ่งครอบครัวนี้เป็นอีกรูปแบบหนึ่งของโครงการ "มาม่าโมเดล" (MAMA model) ที่ประสบความสำเร็จอย่างมากในปี 2564 นี้ครับ ผู้อ่านทุกท่านตามอ่านรายละเอียดที่ถูกต้องตามกฎหมายไปด้วย ได้ศึกษาตัวอย่างจริงไปด้วยครับ .....อ่านต่อ

18 มิถุนายน 2564 @ โครงการ MAMA model ส่งเสริมอาชีพครอบครัวคนพิการ (พนักงานบริษัทมาม่า) ตอนที่ 22/31 @ ส่งเสริมอาชีพร้านจำหน่ายกาแฟสดและกาแฟโบราณ จังหวัดลำพูน: สำหรับตอน 22/31 เป็นครอบครัวคนพิการ ที่เป็นพนักงานมาม่า ที่มีความประสงค์จะให้ครอบครัวเปิดร้านจำหน่ายกาแฟสด และกาาแฟโบราณ เนื่องจากหน้าบ้านมีทำเล ที่เหมาะม ติดถนนสัญจรไปมา น่าจะสามารถดำเนินการธุรกิจร้านกาแฟได้ เพียงขาดทุนทรัพย์ เมื่อบริษัทมาม่า ให้โอกาสจึงอยากนำเงินงบประมาณตามมาตรา 35 มาดำเนินการ อาชีพนี้ให้เป็นอาชีพที่ยั่งยืนต่อไป ซึ่งครอบครัวนี้เป็นอีกรูปแบบหนึ่งของโครงการ "มาม่าโมเดล" (MAMA model) ที่ประสบความสำเร็จอย่างมากในปี 2564 นี้ครับ ผู้อ่านทุกท่านตามอ่านรายละเอียดที่ถูกต้องตามกฎหมายไปด้วย ได้ศึกษาตัวอย่างจริงไปด้วยครับ  .....อ่านต่อ

17 มิถุนายน 2564 @ โครงการ MAMA model ส่งเสริมอาชีพครอบครัวคนพิการ (พนักงานบริษัทมาม่า) ตอนที่ 21/31 @ ส่งเสริมอาชีพเลี้ยงหมู จังหวัดราชบุรี: สำหรับตอน 21/31 เป็นครอบครัวคนพิการ ที่เป็นพนักงานมาม่า ที่มีความประสงค์จะให้ครอบครัวเลี้ยงหมู เนื่องจากมีประสบการณ์ มีคอกหมูเดิมอยู่แล้ว เพียงขาดทุนทรัพย์ในการเริ่มดำเนินการ เนื่องจากสภาวะเศรษฐกิจตกต่ำ และมีภาระมาก  เมื่อบริษัทมาม่า ให้โอกาสจึงอยากนำเงินงบประมาณตามมาตรา 35 มาดำเนินการ อาชีพนี้ให้เป็นอาชีพที่ยั่งยืนต่อไป ซึ่งครอบครัวนี้เป็นอีกรูปแบบหนึ่งของโครงการ "มาม่าโมเดล" (MAMA model) ที่ประสบความสำเร็จอย่างมากในปี 2564 นี้ครับ ผู้อ่านทุกท่านตามอ่านรายละเอียดที่ถูกต้องตามกฎหมายไปด้วย ได้ศึกษาตัวอย่างจริงไปด้วยครับ .....อ่านต่อ

17 มิถุนายน 2564 @ โครงการ MAMA model ส่งเสริมอาชีพครอบครัวคนพิการ (พนักงานบริษัทมาม่า) ตอนที่ 20/31 @ ส่งเสริมอาชีพเลี้ยงไก่พื้นบ้าน จังหวัดลำพูน: สำหรับตอน 20/31 เป็นครอบครัวคนพิการ ที่เป็นพนักงานมาม่า ที่มีความประสงค์จะให้ครอบครัวเลี้ยงไก่พื้นบ้าน เนื่องจากไก่พื้นบ้านอึด อดทน กับโรคต่างๆ เลี้ยงง่าย และเป็นที่นิยมในพื้นที่ เพราะใกล้กับชุมชนชาวดอย ที่สามารถแวะเวียนมาซื้อได้ง่า  เมื่อบริษัทมาม่า ให้โอกาสจึงอยากนำเงินงบประมาณตามมาตรา 35 มาดำเนินการ อาชีพนี้ให้เป็นอาชีพที่ยั่งยืนต่อไป ซึ่งครอบครัวนี้เป็นอีกรูปแบบหนึ่งของโครงการ "มาม่าโมเดล" (MAMA model) ที่ประสบความสำเร็จอย่างมากในปี 2564 นี้ครับ ผู้อ่านทุกท่านตามอ่านรายละเอียดที่ถูกต้องตามกฎหมายไปด้วย ได้ศึกษาตัวอย่างจริงไปด้วยครับ .....อ่านต่อ

16 มิถุนายน 2564 @ โครงการ MAMA model ส่งเสริมอาชีพครอบครัวคนพิการ (พนักงานบริษัทมาม่า) ตอนที่ 19/31 @ ส่งเสริมอาชีพเลี้ยงปลาดุกและเลี้ยงไก่ไข่ จังหวัดราชบุรี: สำหรับตอน 19/31 เป็นครอบครัวคนพิการ ที่เป็นพนักงานมาม่า ที่มีความประสงค์จะเลี้ยงปลาดุกและไก่ไข่  ซึ่งไม่เคยเลี้ยง แต่มีเพื่อนบ้านที่เลี้ยงจึงมีที่ปรึกษา และทราบว่ามีกำไรดี จึงอยากทดลองประกอบอาชีพนี้ดู เพราะดีใจมากที่ได้โอกาสจากบริษัทมาม่า ซึ่งครอบครัวนี้เป็นอีกรูปแบบหนึ่งที่น่าสนใจ ของโครงการ "มาม่าโมเดล" (MAMA model) ที่ประสบความสำเร็จอย่างมากในปี 2564 นี้ครับ ผู้อ่านทุกท่านตามอ่านรายละเอียดที่ถูกต้องตามกฎหมายไปด้วย ได้ศึกษาตัวอย่างจริงไปด้วยครับ .....อ่านต่อ

16 มิถุนายน 2564 @ โครงการ MAMA model ส่งเสริมอาชีพครอบครัวคนพิการ (พนักงานบริษัทมาม่า) ตอนที่ 18/31 @ ส่งเสริมอาชีพบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศและรถยนต์ จังหวัดราชบุรี: สำหรับตอน 18/31 เป็นครอบครัวคนพิการ ที่เป็นพนักงานมาม่า ที่มีความประสงค์จะประกอบอาชีพในการล้างรถ ซ่อมบำรุงรถ ล้างแอร์รถยนต์ เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง รวมถึงการล้างเครื่องปรับอากาศตามบ้าน เนื่องจากลูกชายเรียนสายช่าง และทางพนักงานมาม่า เป็นผู้บริหารกิจการนี้ ซึ่งครอบครัวนี้เป็นอีกรูปแบบหนึ่งของโครงการ "มาม่าโมเดล" (MAMA model) ที่ประสบความสำเร็จอย่างมากในปี 2564 นี้ครับ ผู้อ่านทุกท่านตามอ่านรายละเอียดที่ถูกต้องตามกฎหมายไปด้วย ได้ศึกษาตัวอย่างจริงไปด้วยครับ .....อ่านต่อ

15 มิถุนายน 2564 @ โครงการ MAMA model ส่งเสริมอาชีพครอบครัวคนพิการ (พนักงานบริษัทมาม่า) ตอนที่ 17/31 @ ส่งเสริมอาชีพเลี้ยงวัว จังหวัดรัง: สำหรับตอน 17/31 เป็นครอบครัวคนพิการ ที่เป็นพนักงานมาม่า ที่มีความประสงค์จะเลี้ยงวัว เพราะเป็นอาชีพที่มีความเหมาะสมกับพื้นที่ ของครอบครัวเนื่องจากมีสวน มีหญ้า ขึ้นเต็มพื้นที่ คุณอำนาจซึ่งพิการทางการได้ยิน เดินสะดวก ดูแลฝูงวัวได้ จึงตัดสินใจเลี้ยงวัว  ซึ่งครอบครัวนี้เป็นอีกรูปแบบหนึ่งของโครงการ "มาม่าโมเดล" (MAMA model) ที่ประสบความสำเร็จอย่างมากในปี 2564 นี้ครับ ผู้อ่านทุกท่านตามอ่านรายละเอียดที่ถูกต้องตามกฎหมายไปด้วย ได้ศึกษาตัวอย่างจริงไปด้วยครับ .....อ่านต่อ

15 มิถุนายน 2564 @ โครงการ MAMA model ส่งเสริมอาชีพครอบครัวคนพิการ (พนักงานบริษัทมาม่า) ตอนที่ 16/31 @ ส่งเสริมอาชีพเลี้ยงไก่ไข่ จังหวัดชลบุรี: 
สำหรับตอน 16/31 เป็นครอบครัวคนพิการ ที่เป็นพนักงานมาม่า ที่มีความประสงค์จะให้ครอบครัวเลี้ยงไก่ไข่ เนื่องจากเป็นอาชีพที่เคยทำก่อนแล้ว มีประสบการณ์ แต่ยังขาเงินลงทุนขยายงาน เมื่อบริษัทมาม่า ให้โอกาสจึงอยากนำเงินงบประมาณตามมาตรา 35 มาดำเนินการ โดยจะแบ่งเงินส่วนหนึ่งจากการขายไข่ เก็บเป็นต้นทุนซื้อแม่ไก่ มาทดแทนแม่ไก่ที่ไม่สามารถออกไข่ได้แล้ว ซึ่งจะทำให้เป็นอาชีพที่ยั่งยืนต่อไป ซึ่งครอบครัวนี้เป็นอีกรูปแบบหนึ่งของโครงการ "มาม่าโมเดล" (MAMA model) ที่ประสบความสำเร็จอย่างมากในปี 2564 นี้ครับ ผู้อ่านทุกท่านตามอ่านรายละเอียดที่ถูกต้องตามกฎหมายไปด้วย ได้ศึกษาตัวอย่างจริงไปด้วยครับ .....อ่านต่อ

14 มิถุนายน 2564 @ โครงการ MAMA model ส่งเสริมอาชีพครอบครัวคนพิการ (พนักงานบริษัทมาม่า) ตอนที่ 15/31 @ ส่งเสริมอาชีพเลี้ยงปลาดุกและปลาทับทิมจังหวัดลำพูน: สำหรับตอน 15/31 เป็นครอบครัวคนพิการ ที่เป็นพนักงานมาม่า ที่มีความประสงค์จะเลี้ยงปลาดุกและปลาทับทิม ซึ่งไม่เคยเลี้ยง แต่มีเพื่อนบ้านที่เลี้ยงจึงมีที่ปรึกษา และที่ผ่านมาเห็นเพื่อนบ้านมีกำไรดี จึงอยากทดลองประกอบอาชีพนี้ดู เพราะดีใจมากที่ได้โอกาสจากบริษัทมาม่า ซึ่งครอบครัวนี้เป็นอีกรูปแบบหนึ่งที่น่าสนใจ ของโครงการ "มาม่าโมเดล" (MAMA model) ที่ประสบความสำเร็จอย่างมากในปี 2564 นี้ครับ ผู้อ่านทุกท่านตามอ่านรายละเอียดที่ถูกต้องตามกฎหมายไปด้วย ได้ศึกษาตัวอย่างจริงไปด้วยครับ .....อ่านต่อ

14 มิถุนายน 2564 @ โครงการ MAMA model ส่งเสริมอาชีพครอบครัวคนพิการ (พนักงานบริษัทมาม่า) ตอนที่ 14/31 @ ส่งเสริมอาชีพเลี้ยงวัว จังหวัดอุบลราชธานี: สำหรับตอน 14/31 เป็นครอบครัวคนพิการ ที่เป็นพนักงานมาม่า ที่มีความประสงค์จะเลี้ยงวัว เพราะมีความถนัดเคยเลี้ยงวัวมาก่อนแล้ว มีประสบการณ์ คอกวัวอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน ปรับปรุงเล็กน้อย จึงตัดสินใจใช้เงินี่ได้ทั้งหมด เพิ่มเงินอีกส่วนหนึ่ง ให้ได้วัว 4 ตัว  ซึ่งครอบครัวนี้เป็นอีกรูปแบบหนึ่งของโครงการ "มาม่าโมเดล" (MAMA model) ที่ประสบความสำเร็จอย่างมากในปี 2564 นี้ครับ ผู้อ่านทุกท่านตามอ่านรายละเอียดที่ถูกต้องตามกฎหมายไปด้วย ได้ศึกษาตัวอย่างจริงไปด้วยครับ .....อ่านต่อ

13 มิถุนายน 2564 @ โครงการ MAMA model ส่งเสริมอาชีพครอบครัวคนพิการ (พนักงานบริษัทมาม่า) ตอนที่ 13/31 @ ส่งเสริมอาชีพเลี้ยงวัว จังหวัดขอนแก่น: สำหรับตอน 13/31 เป็นครอบครัวคนพิการ ที่เป็นพนักงานมาม่า ที่มีความประสงค์จะเลี้ยงวัว เพราะมีความถนัดเคยเลี้ยงวัวมาก่อนแล้ว มีประสบการณ์ คอกวัวเดิมไม่อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน เงินที่ได้รับการสนับสนุน ส่วนหนึ่งจะนำไปปรับปรุงคอกวัว เพราะวัวพอตกดึกต้องเข้าคอก ครอบครัวคุณลาวัน ศรีบุรินทร์  มีความมั่นใจว่าจะสามารถเลี้ยงวัวแบบเพาะสายพันธุ์์ ได้เป็นอย่างดี ซึ่งครอบครัวนี้เป็นอีกรูปแบบหนึ่งของโครงการ "มาม่าโมเดล" (MAMA model) ที่ประสบความสำเร็จอย่างมากในปี 2564 นี้ครับ ผู้อ่านทุกท่านตามอ่านรายละเอียดที่ถูกต้องตามกฎหมายไปด้วย ได้ศึกษาตัวอย่างจริงไปด้วยครับ .....อ่านต่อ

13 มิถุนายน 2564 @ โครงการ MAMA model ส่งเสริมอาชีพครอบครัวคนพิการ (พนักงานบริษัทมาม่า) ตอนที่ 12/31 @ ส่งเสริมอาชีพเลี้ยงวัว จังหวัดหนองบัวลำภู: สำหรับตอน 12/31 เป็นครอบครัวคนพิการ ที่เป็นพนักงานมาม่า ที่มีความประสงค์จะเลี้ยงวัว เพราะมีความถนัดเคยเลี้ยงวัวมาก่อนแล้ว มีประสบการณ์ คอกวัวเดิมไม่อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน เงินที่ได้รับการสนับสนุน ส่วนหนึ่งจะนำไปปรับปรุงคอกวัว เพราะวัวพอตกดึกต้องเข้าคอก ครอบครัวคุณพิสิทธิ์ พรมมี มีความมั่นใจว่าจะสามารถเลี้ยงวัวแบบเพาะสายพันธุ์์ ได้เป็นอย่างดี ซึ่งครอบครัวนี้เป็นอีกรูปแบบหนึ่งของโครงการ "มาม่าโมเดล" (MAMA model) ที่ประสบความสำเร็จอย่างมากในปี 2564 นี้ครับ ผู้อ่านทุกท่านตามอ่านรายละเอียดที่ถูกต้องตามกฎหมายไปด้วย ได้ศึกษาตัวอย่างจริงไปด้วยครับ .....อ่านต่อ

12 มิถุนายน 2564 @ โครงการ MAMA model ส่งเสริมอาชีพครอบครัวคนพิการ (พนักงานบริษัทมาม่า) ตอนที่ 11/31 @ ส่งเสริมอาชีพเลี้ยงจิ้งหรีด จังหวัดอุบลราชธานี: สำหรับตอน 11/31 เป็นครอบครัวคนพิการ ที่เป็นพนักงานมาม่า ที่มีความประสงค์จะให้ครอบครัวเลี้ยงจิ้งหรีด ซึ่งครอบครัวทำอยู่ก่อนแล้ว แต่มวีไม่กี่บ่อ หลังจากทราบว่าจะได้รับเงินถึง 114,245 บาท จึงวางแผนในระยะยาว ในการทำบ่อมากขึ้น และจะขยายพันธุ์จิ้งหรีด มั่นใจว่าทำให้มีรายได้มากขึ้น ถึงแม้ว่าจะยังติดปัญหาเรื่องการจัดส่งจิ้งหรีด แต่จะเดินหน้าต่อไป  ซึ่งครอบครัวนี้เป็นอีกรูปแบบหนึ่งของโครงการ "มาม่าโมเดล" (MAMA model) ที่ประสบความสำเร็จอย่างมากในปี 2564 นี้ครับ ผู้อ่านทุกท่านตามอ่านรายละเอียดที่ถูกต้องตามกฎหมายไปด้วย ได้ศึกษาตัวอย่างจริงไปด้วยครับ .....อ่านต่อ

12 มิถุนายน 2564 @ โครงการ MAMA model ส่งเสริมอาชีพครอบครัวคนพิการ (พนักงานบริษัทมาม่า) ตอนที่ 10/31 @ ส่งเสริมอาชีพร้านค้าปลีก จังหวัดชลบุรี: สำหรับตอน 10/31 เป็นครอบครัวคนพิการ ที่เป็นพนักงานมาม่า ที่มีความประสงค์จะเปิดร้านค้าปลีก ซึ่งอยู่ภายในหมู่บ้าน เป็นการมีรายได้เสริม โดยพยายามหาหน้าร้านที่มีทำเลที่ดี (ใกล้ๆ โรงงานศรีราชาของบริษัทมาม่า) และจัดซื้อชั้นวางสินค้า ตู้แช่ และตู้แช่แข็ง ใหม่ทั้งหมด ซึ่งเป็นอาชีพที่เหมาะกับชุมชนในเขตเมืองครับ  ซึ่งครอบครัวนี้เป็นอีกรูปแบบหนึ่งของโครงการ "มาม่าโมเดล" (MAMA model) ที่ประสบความสำเร็จอย่างมากในปี 2564 นี้ครับ ผู้อ่านทุกท่านตามอ่านรายละเอียดที่ถูกต้องตามกฎหมายไปด้วย ได้ศึกษาตัวอย่างจริงไปด้วยครับ .....อ่านต่อ


11 มิถุนายน 2564 @ โครงการ MAMA model ส่งเสริมอาชีพครอบครัวคนพิการ (พนักงานบริษัทมาม่า) ตอนที่ 9/31 @ ส่งเสริมอาชีพร้านค้าปลีก จังหวัดชลบุรี: สำหรับตอน 9/31 เป็นครอบครัวคนพิการ ที่เป็นพนักงานมาม่า ที่มีความประสงค์จะเปิดร้านค้าปลีก ซึ่งอยู่ภายในหมู่บ้าน เป็นการมีรายได้เสริม โดยได้งบประมาณในการทำหลังคาต่อเติมทำหน้าร้านจากพี่สาว และจัดซื้อชั้นวางสินค้า ตู้แช่ และตู้แช่แข็ง ใหม่ทั้งหมด ซึ่งเป็นอาชีพที่เหมาะกับชุมชนในเขตเมืองครับ  ซึ่งครอบครัวนี้เป็นอีกรูปแบบหนึ่งของโครงการ "มาม่าโมเดล" (MAMA model) ที่ประสบความสำเร็จอย่างมากในปี 2564 นี้ครับ ผู้อ่านทุกท่านตามอ่านรายละเอียดที่ถูกต้องตามกฎหมายไปด้วย ได้ศึกษาตัวอย่างจริงไปด้วยครับ .....อ่านต่อ

11 มิถุนายน 2564 @ โครงการ MAMA model ส่งเสริมอาชีพครอบครัวคนพิการ (พนักงานบริษัทมาม่า) ตอนที่ 8/31 @ ส่งเสริมอาชีพเลี้ยงไก่ไข่ จังหวัดฉะเชิงเทรา: สำหรับตอน 8/31 เป็นครอบครัวคนพิการ ที่เป็นพนักงานมาม่า ที่มีความประสงค์จะให้ครอบครัวเลี้ยงไก่ไข่ เนื่องจากเป็นอาชีพที่เคยทำก่อนแล้ว มีประสบการณ์ แต่ยังขาเงินลงทุนขยายงาน เมื่อบริษัทมาม่า ให้โอกาสจึงอยากนำเงินงบประมาณตามมาตรา 35 มาดำเนินการ โดยจะแบ่งเงินส่วนหนึ่งจากการขายไข่ เก็บเป็นต้นทุนซื้อแม่ไก่ มาทดแทนแม่ไก่ที่ไม่สามารถออกไข่ได้แล้ว ซึ่งจะทำให้เป็นอาชีพที่ยั่งยืนต่อไป ซึ่งครอบครัวนี้เป็นอีกรูปแบบหนึ่งของโครงการ "มาม่าโมเดล" (MAMA model) ที่ประสบความสำเร็จอย่างมากในปี 2564 นี้ครับ ผู้อ่านทุกท่านตามอ่านรายละเอียดที่ถูกต้องตามกฎหมายไปด้วย ได้ศึกษาตัวอย่างจริงไปด้วยครับ .....อ่านต่อ

10 มิถุนายน 2564 @ โครงการ MAMA model ส่งเสริมอาชีพครอบครัวคนพิการ (พนักงานบริษัทมาม่า) ตอนที่ 7/31 @ ส่งเสริมอาชีพปลูกมันสำปะหลัง จังหวัดฉะเชิงเทราสำหรับตอน 7/31 เป็นครอบครัวคนพิการ ที่เป็นพนักงานมาม่า ที่มีความประสงค์จะปลูกมันสำปะหลังเนื่องจากเป็นอาชีพที่เคยทำก่อนแล้ว มีประสบการณ์ แต่ยังขาเงินลงทุนขยายงาน เมื่อบริษัทมาม่า ให้โอกาสจึงอยากนำเงินงบประมาณตามมาตรา 35 มาดำเนินการในการปลูกมันสำปะหลัง โดยหลังเก็บเกี่ยวแล้วจะแยกทุนไว้สำหรับทำต่อไปเรื่อยๆ ซึ่งจะทำใงห้เป็นอาชีพที่ยั่งยืนต่อไป ซึ่งครอบครัวนี้เป็นอีกรูปแบบหนึ่งของโครงการ "มาม่าโมเดล" (MAMA model) ที่ประสบความสำเร็จอย่างมากในปี 2564 นี้ครับ ผู้อ่านทุกท่านตามอ่านรายละเอียดที่ถูกต้องตามกฎหมายไปด้วย ได้ศึกษาตัวอย่างจริงไปด้วยครับ .....อ่านต่อ

10 มิถุนายน 2564 @ โครงการ MAMA model ส่งเสริมอาชีพครอบครัวคนพิการ (พนักงานบริษัทมาม่า) ตอนที่ 6/31 @ ส่งเสริมอาชีพเลี้ยงวัวและจำหน่ายสบู่หอม จังหวัดสกลนครสำหรับตอน 6/31 เป็นครอบครัวคนพิการ ที่เป็นพนักงานมาม่า ที่มีความประสงค์จะเลี้ยงวัว และจำหน่ายสบู่หอม เพราะมีความถนัดเคยเลี้ยงวัวมาก่อนแล้ว มีประสบการณ์ ครอบครัวคุณประมวล ดวงคุณ มีความมั่นใจว่าจะสามารถเลี้ยงวัวได้แน่นอน ส่วนการจำหน่ายสบู่นั้น ก่อนหน้านี้จำหน่ายอยู่แล้วแต่ขาดทุนในการขยายกิจการ ซึ่งครอบครัวนี้เป็นอีกรูปแบบหนึ่งของโครงการ "มาม่าโมเดล" (MAMA model) ที่ประสบความสำเร็จอย่างมากในปี 2564 นี้ครับ ผู้อ่านทุกท่านตามอ่านรายละเอียดที่ถูกต้องตามกฎหมายไปด้วย ได้ศึกษาตัวอย่างจริงไปด้วยครับ .....อ่านต่อ

9 มิถุนายน 2564 @ โครงการ MAMA model ส่งเสริมอาชีพครอบครัวคนพิการ (พนักงานบริษัทมาม่า) ตอนที่ 5/31 @ ส่งเสริมอาชีพเลี้ยงวัว จังหวัดสุรินทร์: สำหรับตอน 5/31 เป็นครอบครัวคนพิการ ที่เป็นพนักงานมาม่า ที่มีความประสงค์จะเลี้ยงวัว เพราะมีความถนัดเคยเลี้ยงวัวมาก่อนแล้ว มีประสบการณ์ คอกวัวเดิมไม่อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน เงินที่ได้รับการสนับสนุน ส่วนหนึ่งจะนำไปปรับปรุงคอกวัว เพราะวัวพอตกดึกต้องเข้าคอก ครอบครัวคุณเคือม สวัสดี มีความมั่นใจว่าจะสามารถเลี้ยงวัวแบบเพาะสายพันธุ์์ ได้เป็นอย่างดี ซึ่งครอบครัวนี้เป็นอีกรูปแบบหนึ่งของโครงการ "มาม่าโมเดล" (MAMA model) ที่ประสบความสำเร็จอย่างมากในปี 2564 นี้ครับ ผู้อ่านทุกท่านตามอ่านรายละเอียดที่ถูกต้องตามกฎหมายไปด้วย ได้ศึกษาตัวอย่างจริงไปด้วยครับ .....อ่านต่อ

8 มิถุนายน 2564 @ โครงการคงเหลือ ๑ ตอนที่ 3/4 ตัวอย่างที่ 3/8 การดำเนินการอาชีพร้านค้าปลีก วงเงิน 30,000 บาท จังหวัดกาฬสินธุ์ (งบประมาณจากสมาชิกอุปถัมภ์): โครงการคงเหลือ ๑  การดำเนินการอาชีพร้านค้าปลีก วงเงิน 30,000 บาท จังหวัดกาฬสินธุ์  หลังจากที่คุณเพ็ญศรี ได้รับเงินยืมเรียบร้อยแล้ว ก็ได้นำเงินก้อนนี้ไปจัดซื้อสินค้าอุปโภคบริโภค 2 แห่งคือ ห้างแม็คโครจังหวัดกาฬสบินธุ์ และร้านขายข้าวสาร ที่มีคนพิการอยู่ในครอบครัว ซึ่งตรงนี้เป็นความตั้งใจของคุณเพ็ญศรี ที่จะอุดหนุนครอบครัวนี้ด้วยครับ ดังนั้นจึงนำภาพถ่ายระหว่างดำเนินการ มาฝากทุกท่านให้ได้ติดตามและนำไปปรับใช้กับตนเองได้ครับ .....อ่านต่อ

7 มิถุนายน 2564 @ บริษัท เลียกเซ้ง เทรดดิ้ง จำกัด สนับสนุนโครงการส่งเสริมอาชีพครอบครัวคนพิการอย่างยั่งยืนแบบองค์รวม ตอนที่ 1/3 ส่งเสริมอาชีพผลิตเบเกอรี่และขนมกะหรี่ปั๊บ จังหวัดกาฬสินธุ์: สวัสดีครับทุก่าน บริษัท เลียกเซ้ง เทรดดิ้ง จำกัด เป็นอีกบริษัทหนึ่ง ที่ให้ความสำคัญกับการส่งเสริมอาชีพครอบครัวคนพิการอย่างยั่งยืนแบบองค์รวม โดยผู้บริหารและที่ปรึกษาของบริษัท ผู้จัดการและเจ้าหน้าที่ทุกระดับ มองเห็นประโยชน์กับครอบครัวคนพิการที่จะได้นำงบประมาณ 114,245 บาท ไปประกอบอาชีพโดยตรงแทนการส่งินสมทบเข้ากองทุนส่งเสริมคนพิการฯ ซึ่งในปี 2564 นี้ได้ตัดสินใจสนับสนุนครอบครัวคนพิการที่จังหวัดกาฬสินธุ์ ในการประกอบอาชีพผลิตเบเกอรี่และขนมกะหรี่ปั๊บ .....อ่านต่อ

7 มิถุนายน 2564 @ โครงการ MAMA model ส่งเสริมอาชีพครอบครัวคนพิการ (พนักงานบริษัทมาม่า) ตอนที่ 4/31 @ ส่งเสริมอาชีพ ทำสมุนไพรไทย จังหวัดนครราชสีมา: สำหรับตอน 4/31 เป็นครอบครัวคนพิการ ที่เป็นพนักงานมาม่า ที่มีคุณแม่มีความพิการทางการมองเห็น (พิการสายตา) อาศัยที่จังหวัดนครราชสีมา มีความสามารถในการทำสมุนไพรไทย พนักงานมาม่าและคุณแม่จึงเสนอโครงการประอบอาชีพทำสมุนไพรสำหรับครอบครัวคนพิการเข้ามาให้พิจารณา โดยจะจัดซื้อเครื่องมือที่ทันสมัยในการทำสมุนไพร และจัดซื้อวัตถุดิบ เพื่อทำสมุนไพรจให้มีปริมาณมากขึ้น ซึ่งครอบครัวนี้เป็นอีกรจูปแบบหนึ่งที่น่าสนใจ ของโครงการ "มาม่าโมเดล" (MAMA model) ที่ประสบความสำเร็จอย่างมากในปี 2564 นี้ครับ ผู้อ่านทุกท่านตามอ่านรายละเอียดที่ถูกต้องตามกฎหมายไปด้วย ได้ศึกษาตัวอย่างจริงไปด้วยครับ .....อ่านต่อ

6 มิถุนายน 2564 @ โครงการ MAMA model ส่งเสริมอาชีพครอบครัวคนพิการ (พนักงานบริษัทมาม่า) ตอนที่ 3/31 @ ส่งเสริมอาชีพ ร้านค้าปลีก จังหวัดลำพูน: ดังนั้นในตอน 3/31 จึงเป็นครอบครัวคนพิการ ที่เป็นพนักงานมาม่า ที่มีสามีเป็นคนพิการ (นอนติดเตียง) อีกทั้งสามีของเธอ ยังเคยเป็นพนักงานบริษัทมาม่า มาก่อน เมื่อประสบอุบัติเหตุจึงกลายเป็นคนพิการที่ไม่รับรู้สิ่งใดอีกแล้ว อันเนื่องจากสมองได้รับการกระทบกระเทือนนอย่างสาหัส บริษัทมาม่าได้ให้การสรับสนุนครอบครัวนี้มาหลายปีแล้ว เพราะผู้บริหารมีนโยบายที่จะช่วยเหลือสนับสนุนอดีตพนักงานในลำดับแรก อาจเรียกได้ว่าครอบครัวพนักงานบริษัทมาม่าครอบครัวนี้ เป็นอีกตัวอย่างที่ทำให้เป็นจุเริ่มต้นของโครงการ "มาม่าโมเดล" (MAMA model) ที่ประสบความสำเร็จอย่างมากในปี 2564 นี้ครับ ผู้อ่านทุกท่านตามอ่านรายละเอียชดที่ถูกต้องตามกฎหมายไปด้วย ได้ศึกษายตัวอย่างจริงไปด้วยครับ .....อ่านต่อ

4 มิถุนายน 2564 @ โครงการ MAMA model ส่งเสริมอาชีพครอบครัวคนพิการ (พนักงานบริษัทมาม่า) ตอนที่ 2/31 @ อาชีพเลี้ยงหมู จังหวัดกาฬสินธุ์: ดังนั้นในตอน 2/30 จึงเป็นครอบครัวคนพิการ ที่ไม่ใช่พนักงานมาม่า แต่เป็นครอบครัวที่เคยถูกสมาคม/มูลนิธิด้านคนพิการ โกงสิทธิ์ไปและไม่ได้รับความเป็นธรรม เราในฐานะที่เป็นตัวกลาง "ดับบลิวโอ" WO (Workable Organization) จึงขอนำเสนอข้อมูลให้คนพิการ ครอบครัวคนพิการ และสถานประกอบการ ได้ทราบถึงข้อมูลที่ต้องปฏิบัติให้ถูกต้อง เพื่อไม่ริดรอนสิทธิตามกฎหมาย เต็มมูลค่า 114,245 บาท ตามอ่านได้เลยครับ .....อ่านต่อ

3 มิถุนายน 2564 @ โครงการ MAMA model ส่งเสริมอาชีพครอบครัวคนพิการ (พนักงานบริษัทมาม่า) ตอนที่ 1/31 @ ร้านค้าปลีก จังหวัดกาฬสินธุ์: 
ลำดับแรก เราขอนำเสนอเอกสารโครงการที่ถูกต้องในการยื่นเรื่องขอใช้สิทธิตามมาตรา 35 พรบ.ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ.2550 ประกอบด้วย สัญญาโครงการ+หนังงสือยื่นขอใช้สิทธิมาตรา 35 ของคนพิการ/ผู้ดูแลคนพิการ กกจ.พก.1+สำเนาบัตรทะเบียนบ้าน บัตรประชาชน ของคนพิการและผู้ดูแลคนพิการ และในกรณีนี้คนพิการพิมพ์ลายนิ้วมือ จึงต้องมีสำเนาบัตรประชาชนคนเซ็นต์ชื่อรับรองลายนิ้วมือด้วยครับ และสุดท้ายต้องมี "ใบรายะเอียดโครงการ" แต่ผมขอนำไปเขียนในบทความใหม่อีกชุดหนึ่งให้ทุกท่านทราบเพื่อเป็นแนวทางที่ถูกต้องและถูกกฎหมายต่อไปครับ .....อ่านต่อ

19 เมษายน 2564 @ โครงการคงเหลือ ๑ ตอนที่ 2/4 ตัวอย่างที่ 5/8 เอกสารการยื่นเรื่องยืมเงินสำหรับประกอบอาชีพ "เลีี่ยมกรอบพระด้วยเครื่องเลเซอร์" ของสมาชิก 8 รายแรก: 
สวัสดีครับทุกท่าน สำหรับสมาชิกกลุ่มแรก คุณธงชัย ผลวาด ที่มีความตั้งใจสัมมาอาชีพทำ "เลี่ยมกรอบพระด้วยเครื่องเลเซอร์" ซึ่งเป็นอาชีพที่คุณธงชัย ทำเดิมอยู่แล้ว แต่ไม่สามารถจะสร้างรายได้จากการรับทำเลี่ยมกรอบพระ ได้มากเนื่องจากทุกขั้นตอนทำด้วยมือทั้งหมด หากมีเงินลงทุนทำอาชีพนี้ด้วยเครื่องเลเซอร์  จะทำให้ต้นทุนถูกลง งานมีคุณภาพ และทำได้มากขึ้น  เงินลงทุน 40,000 บาท จะนำไปซื้อ วัสดุอุปกรณ์เครื่องมือ และเครื่องเลเซอร์ เราทุกคนเอาใจช่วยให้คุณธงชัย ประสบความสำเร็จในการประกอบอาชีพ ทางองค์กร WO ขอนำข้อมูล .....อ่านต่อ

29 มีนาคม 2564 @ โครงการคงเหลือ ๑ ตอนที่ 2/4 ตัวอย่างที่ 4/8 เอกสารการยื่นเรื่องยืมเงินสำหรับประกอบอาชีพ "หมูแดดเดียว" ของสมาชิก 4 รายแรก: 
สำหรับสมาชิกกลุ่มแรก คุณพิชชานันท์ ภูแป้ง ที่มีความตั้งใจสัมมาอาชีพทำ "หมูแดดเดียว" ซึ่งเป็นอาชีพที่คุณพิชชานันท์ ทำเดิมอยู่แล้ว หากมีเงินลงทุนทำหมูแดดเดียวในปริมาณที่มากขึ้น จะทำให้ต้นทุนถูกลง และขายได้มากขึ้น  เงินลงทุน 20,000 บาท จะนำไปซื้อ เนื้อหมูจำนวนมาก วัสดุอุปกรณ์ ภาชนะ และเครื่องปรุงหมู เราทุกคนเอาใจช่วยให้คุณพิชชานันท์ ประสบความสำเร็จในการประกอบอาชีพ ทางองค์กร WO ขอนำข้อมูลการยื่นเรื่องในการยืมเงินในโครงการ "คงเหลือ ๑" มาเผยแพร่ให้เป็นตัวอย่างที่ดี กับทุกๆ ท่าน โดยเฉพาะครอบครัวคนพิการ ที่เราถือว่าทุกท่านเป็นคนในครอบครัวเดียวกันครับ .....อ่านต่อ

26 มีนาคม 2564 @ โครงการคงเหลือ ๑ ตอนที่ 2/4 ตัวอย่างที่ 3/8 เอกสารการยื่นเรื่องยืมเงินสำหรับประกอบอาชีพ "ร้านค้าปลีก" ของสมาชิก 4 รายแรก:
 สำหรับสมาชิกกลุ่มแรก คุณเพ็ญศรี มารสินธุ์ ที่มีความตั้งใจสัมมาอาชีพ "ร้านค้าปลีก" ซึ่งเป็นอาชีพที่คุณเพ็ญศรี ทำเดิมอยู่แล้ว โดยเปิดร้านชื่อ ร้านเพ็ญศรี แต่สินค้าในร้านยังไม่เพียงพอต่อการจำหน่าย ซึ่งถ้ามีสินค้าภ่ยในร้านมากพอ ลูกค้าจะซื้อมากขึ้น  เงินลงทุน 20,000 บาท จะนำไปซื้อ ข้าวเหนียว มาม่า น้ำมันพืช น้ำปลา นมวัว มาเพิ่มเติม เราทุกคนเอาใจช่วยให้คุณเพ็ญศรี ประสบความสำเร็จในการประกอบอาชีพ ทางองค์กร WO ขอนำข้อมูลการยื่นเรื่องในการยืมเงินในโครงการ "คงเหลือ ๑" มาเผยแพร่ให้เป็นตัวอย่างที่ดี กับทุกๆ ท่าน โดยเฉพาะครอบครัวคนพิการ ที่เราถือว่าทุกท่านเป็นคนในครอบครัวเดียวกันครับ .....อ่านต่อ

25 มีนาคม 2564 @ โครงการคงเหลือ ๑ ตอนที่ 2/4 ตัวอย่างที่ 2/8 เอกสารการยื่นเรื่องยืมเงินสำหรับประกอบอาชีพ "ตัดเย็บเสื้อผ้า" ของสมาชิก 4 รายแรก
:
 สำหรับสมาชิกกลุ่มแรก คุณคำแปง อันศิริ ที่มีความตั้งใจสัมมาอาชีพ "ตัดเย็บเสื้อผ้า" ซึ่งเป็นอาชีพที่คุณคำแปง ทำเดิมอยู่แล้ว แต่ยังคงต้องเช่าจักรเย็บผ้า ไม่มีจักรเป็นของตนเอง  เงินลงทุน 20,000 บาท จะนำไปซื้อ จักรเย็บผ้า ผ้า และวัสดุอุปกรณ์สำหรับการตัดเย็บ เราทุกคนเอาใจช่วยให้คุณคำแปง ประสบความสำเร็จในการประกอบอาชีพ ทางองค์กร WO ขอนำข้อมูลการยื่นเรื่องในการยืมเงินในโครงการ "คงเหลือ ๑" มาเผยแพร่ให้เป็นตัวอย่างที่ดี กับทุกๆ ท่าน โดยเฉพาะครอบครัวคนพิการ ที่เราถือว่าทุกท่านเป็นคนในครอบครัวเดียวกันครับ .....อ่านต่อ

24 มีนาคม 2564 @ โครงการคงเหลือ ๑ ตอนที่ 2/4 ตัวอย่างที่ 1/8 เอกสารการยื่นเรื่องยืมเงินสำหรับประกอบอาชีพ ของสมาชิก 4 รายแรก: 
สำหรับสมาชิกท่านแรก คุณณิชกานต์ มะลิภา ที่มีความตั้งใจสัมมาอาชีพ "ปลาวงแดดเดียว" ซึ่งเป็นอาชีพที่น่าสนใจ เงินลงทุน 20,000 บาท จะนำไปซื้อ เรือ ตาข่าย ปลา เครื่องปรุง เราทุกคนเอาใจช่วยให้คุณณิชกานต์ ประสบความสำเร็จในการประกอบอาชีพ ทางองค์กร WO ขอนำข้อมูลการยื่นเรื่องในการยืมเงินในโครงการ "คงเหลือ ๑" มาเผยแพร่ให้เป็นตัวอย่างที่ดี กับทุกๆ ท่าน โดยเฉพาะครอบครัวคนพิการ ที่เราถือว่าทุกท่านเป็นคนในครอบครัวเดียวกันครับ .....อ่านต่อ

22 มีนาคม 2564 @ โครงการคงเหลือ ๑ ตอนที่ 1/4 ครอบครัวคนพิการ 4 ครอบครัว ที่ได้เริ่มยืมเงินสำหรับประกอบอาชีพ เป็นกลุ่มแรก
:
 สำหรับตอนที่ 1/4 ผมจะนำเสนอข้อมูลการโอนเงิน จำนวน 20,000 บาท สำหรับสมาชิก 4 ราย ให้ทุกท่านได้ทราบก่อน สำหรับในตอนต่อไป จะได้นำข้อมูลใบเสนอรายละเอียดโครงการมาให้ทุกท่านได้ทราบ เพื่อจะเห็นแนวทางของ WO ว่าเราดำเนินการอย่างไร และสามารถทำได้จริง จากนั้นต่อๆ ไป พวกเราจะพิสูจน์ให้สังคมเห็นว่า แนวคิด "คนพิการช่วยคนพิการ" ไม่ยากเกินกว่าคนตัวเล็กตัวน้อย เช่น คนพิการ ก็สามารถทำได้ .....อ่านต่อ

8 พฤษภาคม 2563 @ ประชุมผู้นำคนพิการและผู้ใหญ่ที่จะร่วมงานขององค์กร WO ให้คนพิการทั่วประเทศหลุดพ้นความยากจนสวัสดีครับทุกท่าน สำหรับผมวันนี้เป็นวันสำคัญอีกวันหนึ่งของการได้จัดประชุมกับผู้นำคนพิการในระดับพื้นที่ 2 คน คือ คุณฐานิดา อนุอัน (จ.กาฬสินธุ์) และพี่จินตนา ดีที (จ.สมุทรสาคร) เกี่ยวกับรับสมาชิกสามัญของคนพิการและครอบครัว รวมถึงการทำความเข้าใจให้ตรงกันในรายละเอียดการดำเนินการขององค์กรดับบลิวโอ (Workable Organization) เพื่อจะได้อธิบายต่อได้ให้มีความเข้าใจตรงกันครับ ซึ่งทั้งสองท่านก็เข้าใจเป็นอย่างดี ถึงประโยชน์ที่คนพิการและครอบครัวจะได้ .....อ่านต่อ

22 เมษายน 2563 @ พึ่งกลับจากศาลจังหวัดพระนครศรีอยุธยา รีบทำข้อมูลตัวอย่างการใช้สิทธิมาตรา 35 ที่ถูกต้องให้สถานประกอบการและครอบครัวคนพิการดูเป็นตัวอย่างสวัสดีครับทุกท่าน หลังจากที่ผมได้พัฒนากระบวนการ "CORRUPTION ESCAPE PROCESS for PWDs" ซึ่งเป็นกระบวนการภายใต้ "กระบวนการส่งเสริมอาชีพครอบครัวคนพิการอย่างยั่งยืนแบบองค์รวม" ทำให้นอกจากจะสัมภาษณ์ครอบครัวคนพิการที่เคยได้รับสิทธิมาตรา 35 ไปแล้ว และมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นอย่างไร ผมจึงมีความคิดที่จะสัมภาษณ์คนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการที่กำลังจะได้รับสิทธิมาตรา 35 ในปี พ.ศ.2563 รายใหม่ด้วย เนื่องจากมีจุดสำคัญคือ บางรายเคยถูกโกงสิทธิมาตรา 35 มาก่อนครับ และปีนี้ผมจะได้มุ่งหน้าดำเนินการสิทธิมาตรา 35 ให้กับสถานประกออบการที่ต้องการทำแบบบถูกต้อง .....อ่านต่อ

15 เมษายน 2563 @ กำลังร่างแผนผังงานพัฒนาอาชีพคนพิการและครอบครัวคนพิการอย่างยั่งยืนแบบองค์รวม ตามแนวคิด "คนพิการช่วยคนพิการ"ปัญหาของคนพิการที่มีฐานะยากจนหากเราสามารถแก้ไขได้ ผมคิดว่าเราจะสามารถแก้ปัญหาในระดับที่ใหญ่ขึ้นได้ง่ายขึ้นกว่าเดิม เพราะบททดสอบการแก้ปัญหาความยากจนของคนพิการและครอบครัวในไทยนั้น ค่อนข้างหนักหนาสาหัสทีเดียว และผมยังเชื่ออีกว่า ไม่ใช่แค่ประเทศไทย อาจจะเป็นทั่วโลก เพราะฐานประชากรคนพิการนั้น เปราะบางและอ่อนแอ ภูมิคุ้มกันของคนพิการนั้นมีน้อยมากๆ ถึงไม่มีเลย ทำให้กระบวนการทุจริตคอรัปชั่น และทุจริตประพฤติมวิชอบ เข้ามาครอบงำอย่างสมบูรณ์แบบ ไม่แตกต่างกับประชากรเปราะบางกลุ่มอื่นๆ เช่น คนชายขอบ คนเร่ร่อน การค้ามนุษย์ เด็กกำพร้า เด็กหญิงและสตรีที่ถูกค้ามนุษย์ ชาวต่างด้าว เป็นต้น ไม่เว้นแม้แต่กลุ่มเกษตรกรส่วนใหญ่ .....อ่านต่อ

5 เมษายน 2563 @ เตรียมงานสัมภาษณ์ผู้ใช้สิทธิ์มาตรา 35 (7) ความช่วยเหลืออื่นใด เพื่อเผยแพร่เป็นสาธารณะประโยชน์สวัสดีครับทุกท่าน ระหว่างที่กำลังดำเนินการ เตรียมการ โครงการพัฒนาอาชีพคนพิการอย่างยั่งยืนแบบองค์รวม โดยนำเสนอเป็น Workable Organization นั้น แน่นอนว่าตัวเว็บไซต์ ผมจะเป็นคนจัดการเองทั้งหมด ผมกำลังสัมภาษณ์กรณีศึกษาแล้วนำบทสัมภาษณ์ลงเผยแพร่ เพื่อให้คนพิการและครอบครัวดูเป็นตัวอย่าง สะท้อนความเป็นจริงถึงธุรกิจต่างๆ ที่ครอบครัวคนพิการอยู่รอดตามกลไกตลาดปกติ เพราะเป้าหมายของผมไม่ต้องการให้คนพิการและครอบครัว ไปตกอยู่ในวังวนทุจริตคอรัปชั่นจากผู้นำคนพิการ และกลุ่มข้าราชการ ที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน .....อ่านต่อ

25 มีนาคม 2563 @ จดทะเบียนพาณิชย์ Workable Organization ในช่วงสถานการณ์เชื้อไวรัสโควิด-19 ระบาดสวัสดีครับทุกท่าน วันนี้เป็นวันที่ดีอีกวัน ที่เราได้เริ่มต้นจากจุดเล็กๆ ที่ส่วนตัวผมคิดว่า เราจะสามารถนำพาคนพิการที่ยอมรับแนวคิดใหม่ในการพัฒนาอาชีพคนพิการและครอบครัว ก้าวข้ามการเป็นลูกจ้างหรือแรงงาน ไปเป็นเจ้าของกิจการทันที ภรรยาจึงเดินทางไปที่เทศบาลพิมลราช อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี เพื่อจดทะเบียนพาณิชย์ ชื่อ Workable Organization เพื่อนำเอกสารการจดทะเบียนไปเปิดบัญชีธนาคาร สำหรับดำเนินการให้ทันเดือนเมษายน พ.ศ.2563 ที่จะถึงนี้ครับ .....อ่านต่อ
บทความพิเศษสัมภาษณ์ผู้ได้รับสิทธิมาตรา 35

ตอนที่ 3/4 ปิดบัญชี @ ตัวอย่างเอกสาร “ใบรับเงิน” มาตรา 35 (7) ความช่วยเหลืออื่นใด กับครอบครัวคุณธำมรงค์ นนทารักษ์ ได้รับสิทธิตามมาตรา 35 มูลค่า 112,420 บาท ในการทำอาชีพเลี้ยงหมู จ.ประจวบคีรีขันธ์ จากบริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จำกัด (มหาชน): .....คือเราสองคนปรึกษากันแล้วค่ะ เหตุผลที่เราไปให้ความสำคัญกับการเปลี่ยนโครงสร้างของโรงเรือนมาทำแบบเหล็กนั้น เรามองว่าเราอยากให้เงินที่ได้รับการสนับสนุนจากบริษัทมาม่า คุ้มค่ามากที่สุดค่ะ เราจึงแบ่งเงินส่วนของอาหารหมูมา ตอนทำโรงเรือนจริงๆ มีหลายสาวนที่เราเห็นว่าควรทำ เราก็ตัดสินใจทำเพิ่มค่ะ เช่นเรื่องการบริหารจัดการระบบน้ำ ทั้งน้ำให้หมู กับน้ำที่ใช้ทำความสะอาดคอกหมู เราขุดสระเผื่อไว้ หากน้ำประปาใช้ไม่ได้เรายังมีน้ำสระใช้ได้ค่ะ .....อ่านต่อ

ตอนที่ 3/4 ปิดบัญชี @ ตัวอย่างเอกสาร “ใบรับเงิน” มาตรา 35 (7) ความช่วยเหลืออื่นใด กับครอบครัวคุณจินตนา ดีที ได้รับสิทธิตามมาตรา 35 มูลค่า 112,420 บาท ในการทำอาชีพร้านกาแฟโบราณและทำเบเกอรี่ จ.สมุทรสาคร จากบริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จำกัด (มหาชน): .....สำหรับคำขอบพระคุณให้กับบริษัทมาม่า ต่อให้จินจะต้องพูดอีกกี่ครั้ง ร้อยครั้ง พันครั้ง จินก็พูดได้ตลอดค่ะ จินและครอบครัว คุณแม่จิน ลูกสาว ต้องขอขอบพระคุณผู้ใหญ่ของทางบริษัทมาม่าทุกท่านค่ะ เงินทุนสนับสนุนแสนกว่าบาทของมาม่า มีค่ามากกับครอบครัวเรา คุณแม่ภูมิใจทุกครั้งที่เราคุยกันเรื่องนี้ ลูกสาวเข้ามาช่วยจิน ทั้งตั้งชื่อ ทั้งเรื่องขายออนไลน์ และเรื่องการคิดสูตรทำขนม ครอบครัวจินกลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้ง ศักดิ์ศรีของจินกลับมาอีกครั้ง .....อ่านต่อ

ตอนพิเศษ 2/2 “วัว 3 ตัวจากบริษัทมาม่า เป็นมากกว่าวัว” @ บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จำกัด (มหาชน) สนับสนุนโครงการส่งเสริมอาชีพเลี้ยงวัวสำหรับครอบครัวคนพิการ ให้กับครอบครัวคุณฐานิดา อนุอัน ตามสิทธิมาตรา 35 มูลค่า 112,420 บาท จังหวัดกาฬสินธุ์: .....วัวทั้ง 3 ตัวจากบริษัทมาม่า เปรียบเสมือนกำลังใจ เป็นรางวัลตอบแทน เป็นทุกสิ่งทุกอย่างของเรา เราตื่นมาเราเห็นวัว 3 ตัวนี้ เรามีศักดิ์ศรีในหมู่บ้านเรา แม่พูดเต็มปากว่า แม่ไม่ได้ไปโกงใคร แต่แม่ถูกโกง ถ้าไม่ถูกโกง ครอบครัวเราคงมีชีวิตที่ดีกว่านี้ เมื่อก่อนตื่นเช้ามา แม่ไปตรงไหนก็มีแต่คนว่าแม่โกง ซึ่งมันไม่ใช่เรื่องจริง ตอนนี้แม่ไปไหน คนที่เคยว่าแม่เงียบสนิท ทุกวันนี้มีแต่คนมาดูงาน แม่พูดถึงสิทธิ์คนพิการแสนกว่าบาทด้วยความมั่นใจ นี่ไงวัว 3 ตัวที่ครอบครัวฉันได้มาจากบริษัทมาม่า แม่มีคนนับถือ คำพูดแม่มีคนฟัง .....อ่านต่อ

ตอนพิเศษ 1/2 “ศูนย์การเรียนรู้สิทธิมาตรา 35 (7) ความช่วยเหลืออื่นใด” @ บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จำกัด (มหาชน) สนับสนุนโครงการส่งเสริมอาชีพเลี้ยงวัวสำหรับครอบครัวคนพิการ ให้กับครอบครัวคุณฐานิดา อนุอัน ตามสิทธิมาตรา 35 มูลค่า 112,420 บาท จังหวัดกาฬสินธุ์: .....ถึงสิทธิ์คนพิการและผู้ดูแลคนพิการที่มีมูลค่า 112,420 บาท ทำให้มีชาวบ้าน เพื่อนบ้าน ครอบครัวที่มีคนพิการ มาเยี่ยมแทบทุกวัน ทำให้ตอนนี้บ้านคุณฐานิดามีคนต่างถิ่นจากต่างตำบล ต่างอำเภอ และต่างจังหวัดมาเยี่ยมตลอดเวลา จนกลายเป็น “ศูนย์การเรียนรู้สิทธิมาตรา 35 (7) ความช่วยเหลืออื่นใด” กว่าจะถึงทุกวันนี้ได้ ผมจึงอยากนำบทสัมภาษณ์คุณฐานิดามาแบ่งปันทุกท่านครับ .....อ่านต่อ

ตอนที่ 3/4 ปิดบัญชี @ ตัวอย่างเอกสาร “ใบรับเงิน” มาตรา 35 (7) ความช่วยเหลืออื่นใด กับครอบครัวคุณฐานิดา อนุอัน ได้รับสิทธิตามมาตรา 35 มูลค่า 112,420 บาท ในการทำอาชีพเลี้ยงวัว จ.กาฬสินธุ์ จากบริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จำกัด (มหาชน): .....สำหรับบทความนี้เป็น “ตอน ¾ ปิดบัญชี” ของคุณฐานิดา อนุอัน ที่ได้รับการส่งเสริมอาชีพเลี้ยงวัว จากบริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จำกัด (มหาชน) ผู้ผลิตบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปตรา “มาม่า” ซึ่งผมพิจารณาแล้วว่า คุณฐานิดา ดำเนินกิจกรรมเร็วกว่าคนอื่นๆ ทั้งหมด จึงนำบทความมาเผยแพร่ให้ทุกท่านได้อ่านประกอบความรู้ และประสบการณ์กันก่อนรายอื่นนะครับ .....อ่านต่อ

ครอบครัวคุณธำมรงค์ นนทารักษ์ ได้รับสิทธิตามมาตรา 35 มูลค่า 112,420 บาท ในการทำอาชีพเลี้ยงหมู จ.ประจวบคีรีขันธ์ จากบริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จำกัด (มหาชน) ตอนที่ 2/4 ดำเนินการ: .....หรือทางบริษัทมาม่าจะโทรมาแจ้งเช่นกันครับ แต่เราก็ยังอยากรู้เองด้วยละครับ จนเงินเข้าบัญชี พี่ปรีดาครับ มันตื่นเต้น ทั้งดีใจ บอกไม่ถูก มันเป็นเงินก้อนที่มันหาไม่ได้แล้ว อย่างผมกับเมียนะพี่ ไปกู้ใครก็ไม่มีใครให้หรอก ไปธนาคารไหนเขาก็ไม่ให้ 2 หมื่นบาทยังยากเลยครับ ธนาคารดูนู่นดูนี่ แต่นี่เงินเป็นแสน เงินทุนที่ทางบริษัทมาม่า ให้มาทำทุนโดยไม่ต้องคืน มันเป็นอะไรที่บอกไม่ถูกครับ ดีใจมากๆ ครับ ต้องขอขอบพระคุณทางบริษัทมาม่าอย่างมากครับ .....อ่านต่อ

ตัวอย่างเอกสารมาตรา 35 (7) ความช่วยเหลืออื่นใด กับครอบครัวคุณธำมรงค์ นนทารักษ์ ได้รับสิทธิตามมาตรา 35 มูลค่า 112,420 บาท ในการทำอาชีพเลี้ยงหมู จ.ประจวบคีรีขันธ์ จากบริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จำกัด (มหาชน): .....ความน่าสนใจหลายมุมมอง กรณีของครอบครัวคุณธำมรงค์ นนทารักษ์ ซึ่งเป็นคนพิการรุนแรง และได้รับสิทธิ์มาแล้ว 2 ปี แต่ในปี 2563 นี้จะเป็นปีสุดท้ายที่คุณธำมรงค์ จะได้รับ พบกับทสัมภาษณ์ที่จะทำให้ทุกท่านจะสัมผัสได้ว่า เหตุใดทางบริษัทมาม่า ถึงให้การสนับสนุนคุณธำมรงค์ต่อเนื่อง และทำไมปีนี้จึงเป็นปีสุดท้าย ติดตามอีกตัวอย่างที่สุดยอดทั้งวิธีคิด ทัศนคติ สะท้อนถึงการให้โอกาสของบริษัทมาม่า อย่างน่าสนใจครับ .....อ่านต่อ

ครอบครัวพี่จินตนา ดีที ได้รับสิทธิตามมาตรา 35 มูลค่า 112,420 บาท ในการทำอาชีพธุรกิจร้านกาแฟโบราณและทำเบเกอรี่ จ.สมุทรสาคร จากบริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จำกัด (มหาชน) ตอนที่ 2/4 ดำเนินการภาพรวมนะครับ คือ พี่จินตนา ดีที ได้สั่งซื้ออุปกรณ์สำหรับร้านกาแฟโบราณ และทำเบเกอรี่ ไปแล้วครึ่งทาง ราคา 41,000 บาท แต่ส่วนที่เหลือจะอยู่ในลักษณะสั่งทำรอผลิต อีกไม่ถึง 2 สัปดาห์ สินค้าที่สั่งผลิตทั้งหมด พี่จินตนา ก็จะส่งมอบเอกสารทางด้านการเงินทั้งหมดเพื่อแบ่งปันให้ทุกท่านได้ทราบครับ .....อ่านต่อ

ครอบครัวคุณฐานิดา อนุอัน ได้รับสิทธิตามมาตรา 35 มูลค่า 112,420 บาท ในการทำอาชีพเลี้ยงวัว จ.กาฬสินธุ์ จากบริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จำกัด (มหาชน) ตอนที่ 2/4 ดำเนินการภาพรวมนะครับ คือ คุณฐานิดา อนุอัน ซื้อวัวได้แล้ว 2 ตัว ตัวแรกราคา 41,000 บาท ที่ราคาสูงจากราคาเดิมที่ประเมินไว้ 35,000 บาท เนื่องจากวัวตัวนี้ถูกชะตา คุณพ่อคุณฐานิดา ชอบวัวตัวนี้ และที่สำคัญคือ วัวตัวนี้มีลูกติดมาในท้องแล้ว 1 เดือนครับ ส่วนวัวตัวที่ 2 ราคา 35,000 บาทครับ ทำให้ตามงบประมาณต้องหาวัวที่เป็นลูกวัว อีก 1 ตัวแทน ซึ่งกำลังอยู่ในระหว่างหาลูกวัว อยู่ครับ .....อ่านต่อ

ตัวอย่างเอกสารมาตรา 35 (7) ความช่วยเหลืออื่นใด กับครอบครัวคุณฐานิดา อนุอัน ได้รับสิทธิตามมาตรา 35 มูลค่า 112,420 บาท ในการทำอาชีพเลี้ยงวัว จ.กาฬสินธุ์ จากบริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จำกัด (มหาชน)สวัสดีครับทุกท่าน สำหรับบทความชุดตัวอย่างเอกสารมาตรา 35 (7) ความช่วยเหลืออื่นใด ที่ทางบริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จำกัด (มหาชน) ได้ให้การสนับสนุนในปี พ.ศ.2563 มีความน่าสนใจหลายมุมมอง กรณีของครอบครัวคุณฐานิดา อนุอัน ที่เคยถูกโกงสิทธิมาตรา 35 มาแล้ว พบกับทสัมภาษณ์ที่สะท้อนจิตใจของผู้ถูกระทำ และร่วมกันปลื้มไปกับการได้รับโอกาสดีๆ ด้วยกันครับ และท้ายบทสัมภาษณ์ เราขอนำตัวอย่างเอกสารมาตรา 35 ที่ถูกต้องเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับทุกท่านได้ศึกษาครับ .....อ่านต่อ

ตัวอย่างเอกสารมาตรา 35 (7) ความช่วยเหลืออื่นใด กับครอบครัวพี่จินตนา ดีที ได้รับสิทธิตามมาตรา 35 มูลค่า 112,420 บาท ในการทำธุรกิจร้านกาแฟโบราณและทำเบเกอรี่ จ.สมุทรสาคร จากบริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จำกัด (มหาชน)สวัสดีครับทุกท่าน สำหรับบทความชุดตัวอย่างเอกสารมาตรา 35 (7) ความช่วยเหลืออื่นใด ที่ทางบริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จำกัด (มหาชน) ได้ให้การสนับสนุนในปี พ.ศ.2563 มีความน่าสนใจหลายมุมมอง กรณีของครอบครัวพี่จินตนา ดีที ที่เคยถูกโกงสิทธิมาตรา 35 มาแล้ว พบกับทสัมภาษณ์ที่อารมณ์บ้านๆ แต่จริงใจ และประทับใจกับการได้รับโอกาสดีๆ ด้วยกันครับ และท้ายบทสัมภาษณ์ เราขอนำตัวอย่างเอกสารมาตรา 35 ที่ถูกต้องเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับทุกท่านได้ศึกษาครับ .....อ่านต่อ

ครอบครัวป้าสมใจ ได้รับสิทธิตามมาตรา 35 มูลค่า 112,420 บาท ในการทำธุรกิจร้านค่าปลีก จ.สมุทรสาคร จากบริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จำกัด (มหาชน)สวัสดีครับทุกท่าน สำหรับบทความนี้ทางเรา Workable Organization อยากแบ่งปันเรื่องราวของป้าสมใจ ที่อาศัยอยู่ในจังหวัดสมุทรสาคร ป้าสมใจต้องดูแลหลานที่พิการทางสมอง อย่างยากลำบาก ตลอดเวลาที่ไปร่วมกิจกรรมกับสมาคมระดับจังหวัด ลำบากมากและยังถูกโกงสิทธิ์ต่างๆ ถูกหลอกเซ็นต์เอกสารแล้วถูกโกงสิทธิ์ไปหลายแสนบาท จนป้าสมใจ ได้รับโอกาสจากบริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จำกัด (มหาชน) ผู้ผลิตบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปแบรนด์ “มาม่า” เชิญอ่านบทสัมภาษณ์ของป้าสมใจ เพื่อประกอบการตัดสินใจเข้าร่วมเป็นสมาชิกกับเราครับ .....อ่านต่อ

ครอบครัวคุณแหม่ม ได้รับสิทธิตามมาตรา 35 มูลค่า 112,420 บาท ในการทำธุรกิจร้านอาหารสำเร็จรูปเคลื่อนที่ จ.ชลบุรี จากบริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จำกัด (มหาชน)สวัสดีครับทุกท่าน สำหรับบทความนี้ทางเรา Workable Organization อยากแบ่งปันเรื่องราวของคุณแหม่ม ที่อาศัยอยู่ในจังหวัดชลบุรี เธอเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยว ดูแลลูกๆ ถึง 3 คน อย่างยากลำบาก ตลอดเวลาที่ไปติดต่องานราชการและพยายามจะขอใช้สิทธิคนพิการและผู้ดูแลคนพิการ แต่ไม่สามารถใช้ได้ จนคุณแหม่ม ได้รับโอกาสจากบริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จำกัด (มหาชน) ผู้ผลิตบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปแบรนด์ “มาม่า” เชิญอ่านบทสัมภาษณ์ของคุณแหม่ม ประกอบการตัดสินใจเข้าร่วมเป็นสมาชิกกับเราครับ .....อ่านต่อ

ครอบครัวคุณอรสา ได้รับสิทธิตามมาตรา 35 มูลค่า 112,420 บาท ในการทำธุรกิจร้านซักอบรีดที่ จ.ลำพูน จากบริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จำกัด (มหาชน)สวัสดีครับทุกท่าน สำหรับบทความนี้ทางเรา Workable Organization อยากแบ่งปันเรื่องราวของคุณอรสาและครอบครัว ที่อาศัยอยู่ในจังหวัดลำพูน คุณอรสาและครอบครัวที่มีคุณพ่อคุณแม่ของสามี ต้องช่วยกันดูแลสามีที่พิการหลังประสบอุบัติเหตุ ติดเตียงและไม่สามารถสื่อสารตอบกลับมาได้เลย อย่างยากลำบาก ความทุกข์ที่มีนั้น ทำให้ท้อและเหนื่อย แต่ทุกๆ อย่างดีขึ้น มีกำลังใจมากขึ้น เพราะ ได้รับโอกาสจากบริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จำกัด (มหาชน) ผู้ผลิตบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปแบรนด์ “มาม่า” เชิญอ่านบทสัมภาษณ์ของคุณอรสา เพื่อประกอบการตัดสินใจเข้าร่วมเป็นสมาชิกกับเราครับ .....อ่านต่อ

ครอบครัวคุณธำมรงค์ ได้รับสิทธิตามมาตรา 35 มูลค่า 112,420 บาท ในการจ้างเหมาวาดภาพสีน้ำ จ.ประจวบคีรีขันธ์ จากบริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จำกัด (มหาชน)สวัสดีครับทุกท่าน สำหรับบทความนี้ทางเรา Workable Organization อยากแบ่งปันเรื่องราวของคุณธำมรงค์ และครอบครัว ที่อาศัยอยู่ในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ คุณธำมรงค์พิการรุนแรง ไม่สามารถใช้นิ้วมือได้ ใช้ชีวิตยากลำบาก ทุกๆ เรื่องดีขึ้น เพราะได้รับโอกาสจากบริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จำกัด (มหาชน) ผู้ผลิตบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปแบรนด์ “มาม่า” เชิญอ่านบทสัมภาษณ์ของคุณธำมรงค์ เพื่อประกอบการตัดสินใจเข้าร่วมเป็นสมาชิกกับเราครับ .....อ่านต่อ