โครงการ "คงเหลือ ๑"


19 เมษายน 2564 @ โครงการคงเหลือ ๑ ตอนที่ 2/4 ตัวอย่างที่ 5/8 เอกสารการยื่นเรื่องยืมเงินสำหรับประกอบอาชีพ "เลีี่ยมกรอบพระด้วยเครื่องเลเซอร์" ของสมาชิก 8 รายแรก: สวัสดีครับทุกท่าน สำหรับสมาชิกกลุ่มแรก คุณธงชัย ผลวาด ที่มีความตั้งใจสัมมาอาชีพทำ "เลี่ยมกรอบพระด้วยเครื่องเลเซอร์" ซึ่งเป็นอาชีพที่คุณธงชัย ทำเดิมอยู่แล้ว แต่ไม่สามารถจะสร้างรายได้จากการรับทำเลี่ยมกรอบพระ ได้มากเนื่องจากทุกขั้นตอนทำด้วยมือทั้งหมด หากมีเงินลงทุนทำอาชีพนี้ด้วยเครื่องเลเซอร์  จะทำให้ต้นทุนถูกลง งานมีคุณภาพ และทำได้มากขึ้น  เงินลงทุน 40,000 บาท จะนำไปซื้อ วัสดุอุปกรณ์เครื่องมือ และเครื่องเลเซอร์ เราทุกคนเอาใจช่วยให้คุณธงชัย ประสบความสำเร็จในการประกอบอาชีพ ทางองค์กร WO ขอนำข้อมูล .....อ่านต่อ

3 กรกฎาคม 2564 @ โครงการคงเหลือ ๑ ตอนที่ 2/4 ตัวอย่างที่ 8/8 เอกสารการยื่นเรื่องยืมเงินสำหรับประกอบอาชีพ "ฟาร์มหอย" ของสมาชิก 8 รายแรก: สำหรับสมาชิกกลุ่มแรก คุณสมหวัง โพธิ์ปาน มีประสบการณ์ในการทำอาชีพ "ฟาร์มหอย"  ซึ่งไม่เคยทำมาก่นอน แต่ลองศึกษาดูแล้ว ไม่ยากเกินไป มีความเสี่ยงต่ำ เลี้ยงง่าย โดยทดลองจำนวนไม่มากประมาณ 10-12 บ่อ มูลค่าเงินยืม 10,000 บาท เพื่อทดลองตลาด รองรับการขยายเป็น 50-100 บ่อ ในอนาคตต่อไป เราทุกคนเอาใจช่วยให้คุณสมหวัง โพธ฿ิ์ปาน ประสบความสำเร็จในการประกอบอาชีพ ทางองค์กร WO ขอนำข้อมูลการยื่นเรื่องในการยืมเงินในโครงการ "คงเหลือ ๑" มาเผยแพร่ให้เป็นตัวอย่างที่ดี กับทุกๆ ท่าน โดยเฉพาะครอบครัวคนพิการ ที่เราถือว่าทุกท่านเป็นคนในครอบครัวเดียวกันครับ .....อ่านต่อ


2 กรกฎาคม 2564 @ โครงการคงเหลือ ๑ ตอนที่ 2/4 ตัวอย่างที่ 7/8 เอกสารการยื่นเรื่องยืมเงินสำหรับประกอบอาชีพ "รถพุ่มพวง" ของสมาชิก 8 รายแรก: สำหรับสมาชิกกลุ่มแรก คุณนา สุขจันโท มีประสบการณ์ในการทำอาชีพ "รถพุ่มพวง" ขายอาหารสด (ผัก ผลไม้ เนื้อหมู-ไก่) และของแห้ง (อุปโภคบริโภค) บนรถซาเล้ง พ่วงข้างรถจักรยานยนต์  ต้องการทุนในการซื้ออาหารสดและอาหารแห้ง มูลค่า 10,000 บาท เพื่อเป็นสต๊อกสินค้า และเพิ่มจำนวนสินค้าให้ลูกค้าเพียงพอในการซื้อ เนื่องจากปัจจุบันมีสถานการณ์โควิดระบาด ทำให้ทุกคนอยู่บ้าน เป็นส่วนใหญ่ จึงเป็นโอกาสในการขายมากขึ้น เพราะรถพุ่มพวงจะวิ่งไปขายถึงหน้าบ้าน เราทุกคนเอาใจช่วยให้คุณนา สุขจันโท ประสบความสำเร็จในการประกอบอาชีพ ทางองค์กร WO ขอนำ .....อ่านต่อ

1 กรกฎาคม 2564 @ โครงการคงเหลือ ๑ ตอนที่ 2/4 ตัวอย่างที่ 6/8 เอกสารการยื่นเรื่องยืมเงินสำหรับประกอบอาชีพ "เลี้ยงเป็ดเทศ" ของสมาชิก 8 รายแรก: สำหรับสมาชิกกลุ่มแรก คุณพัฒนาพร อัศวะภูมิ มีประสบการณ์ในการเลี้ยงเป็ดเทศมาก่อน แต่ขาดทุนในการดำเนินการ จึงได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกองค์กร WO (ดับบลิวโอ) จึงสามารถเข้าร่วมโครงการ "คงเหลือ" ในการยืมเงินมาลงทุนในการเลี้ยงเป็ดเทศ มูลค่า 30,000 บาท มาจัดซื้อเป็ดเทศ เครื่องบดอาหาร และอาหารสำหรับการเลี้ยงเป็ดเทศ เราทุกคนเอาใจช่วยให้คุณพัฒนาพร อัศวะภูมิ ประสบความสำเร็จในการประกอบอาชีพ ทางองค์กร WO ขอนำข้อมูลการยื่นเรื่องในการยืมเงินในโครงการ "คงเหลือ ๑" มาเผยแพร่ให้เป็นตัวอย่างที่ดี กับทุกๆ ท่าน โดยเฉพาะครอบครัวคนพิการ ที่เราถือว่าทุกท่านเป็นคนในครอบครัวเดียวกันครับ .....อ่านต่อ


30 มิถุนายน 2564 @ โครงการคงเหลือ ๑ ตอนที่ 2/4 ตัวอย่างที่ 3/8 เอกสารการยื่นเรื่องยืมเงินสำหรับประกอบอาชีพ "ร้านค้าปลีก" ของสมาชิก 8 รายแรก: สำหรับสมาชิกกลุ่มแรก คุณเพ็ญศรี ฆารสินธุ์ ปกติเปิดร้านค้าปลีก อยู่แล้ว มีคนพิการอยู่ในครอบครัว จึงเข้าร่วมเป็นสมาชิก WO และตัดสินใจเข้าร่วมโครงการ "คงเหลือ" เพื่อยืมเงิน 30,000 บาท มาจัดซื้อสินค้าอุปโภคบริโภค เข้าร้านค้าปลีก เพื่อให้ร้านค้ามีสินค้าเต็มร้าน เราทุกคนเอาใจช่วยให้คุณเพ็ญศรี ฆารสินธุ์ ประสบความสำเร็จในการประกอบอาชีพ ทางองค์กร WO ขอนำข้อมูลการยื่นเรื่องในการยืมเงินในโครงการ "คงเหลือ ๑" มาเผยแพร่ให้เป็นตัวอย่างที่ดี กับทุกๆ ท่าน โดยเฉพาะครอบครัวคนพิการ ที่เราถือว่าทุกท่านเป็นคนในครอบครัวเดียวกันครับ .....อ่านต่อ

29 มิถุนายน 2564 @ โครงการคงเหลือ ๑ ตอนที่ 2/4 ตัวอย่างที่ 7/8 เอกสารการยื่นเรื่องยืมเงินสำหรับประกอบอาชีพ "ซื้อพันธุ์ข้าวปลูกข้าว" ของสมาชิก 8 รายแรก: สำหรับสมาชิกกลุ่มแรก คุณสม ผลวาด ที่มีความตั้งใจ จะนำเงินยืม ไปซื้อพันธุ์ข้าวสำหรับทำนาหว่าน ในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์ ซึ่งเป็นอาชีพที่คุณสม ผลวาด ทำเป็นประจำ แต่ขาดเงินทุนในการซื้อพันธุ์ข้าว จึงทำเรื่องยืมเงินจำนวน 10,000 บาท จะนำไปซื้อ พันธุ์ข้าว เราขอให้คุณสม ผลวาด ดำเนินการลุล่วงสำเร็จทุกประการ ทางองค์กร WO ขอนำข้อมูลการยื่นเรื่องในการยืมเงินในโครงการ "คงเหลือ ๑" มาเผยแพร่ให้เป็นตัวอย่างที่ดี กับทุกๆ ท่าน โดยเฉพาะครอบครัวคนพิการ ที่เราถือว่าทุกท่านเป็นคนในครอบครัวเดียวกันครับ .....อ่านต่อ

19 เมษายน 2564 @ โครงการคงเหลือ ๑ ตอนที่ 2/4 ตัวอย่างที่ 5/8 เอกสารการยื่นเรื่องยืมเงินสำหรับประกอบอาชีพ "เลีี่ยมกรอบพระด้วยเครื่องเลเซอร์" ของสมาชิก 8 รายแรก: สวัสดีครับทุกท่าน สำหรับสมาชิกกลุ่มแรก คุณธงชัย ผลวาด ที่มีความตั้งใจสัมมาอาชีพทำ "เลี่ยมกรอบพระด้วยเครื่องเลเซอร์" ซึ่งเป็นอาชีพที่คุณธงชัย ทำเดิมอยู่แล้ว แต่ไม่สามารถจะสร้างรายได้จากการรับทำเลี่ยมกรอบพระ ได้มากเนื่องจากทุกขั้นตอนทำด้วยมือทั้งหมด หากมีเงินลงทุนทำอาชีพนี้ด้วยเครื่องเลเซอร์  จะทำให้ต้นทุนถูกลง งานมีคุณภาพ และทำได้มากขึ้น  เงินลงทุน 40,000 บาท จะนำไปซื้อ วัสดุอุปกรณ์เครื่องมือ และเครื่องเลเซอร์ เราทุกคนเอาใจช่วยให้คุณธงชัย ประสบความสำเร็จในการประกอบอาชีพ ทางองค์กร WO ขอนำข้อมูล .....อ่านต่อ


29 มีนาคม 2564 @ โครงการคงเหลือ ๑ ตอนที่ 2/4 ตัวอย่างที่ 4/4 เอกสารการยื่นเรื่องยืมเงินสำหรับประกอบอาชีพ "หมูแดดเดียว" ของสมาชิก 4 รายแรก: 
สำหรับสมาชิกกลุ่มแรก คุณพิชชานันท์ ภูแป้ง ที่มีความตั้งใจสัมมาอาชีพทำ "หมูแดดเดียว" ซึ่งเป็นอาชีพที่คุณพิชชานันท์ ทำเดิมอยู่แล้ว หากมีเงินลงทุนทำหมูแดดเดียวในปริมาณที่มากขึ้น จะทำให้ต้นทุนถูกลง และขายได้มากขึ้น  เงินลงทุน 20,000 บาท จะนำไปซื้อ เนื้อหมูจำนวนมาก วัสดุอุปกรณ์ ภาชนะ และเครื่องปรุงหมู เราทุกคนเอาใจช่วยให้คุณคำแปง ประสบความสำเร็จในการประกอบอาชีพ ทางองค์กร WO ขอนำข้อมูลการยื่นเรื่องในการยืมเงินในโครงการ "คงเหลือ ๑" มาเผยแพร่ให้เป็นตัวอย่างที่ดี กับทุกๆ ท่าน โดยเฉพาะครอบครัวคนพิการ ที่เราถือว่าทุกท่านเป็นคนในครอบครัวเดียวกันครับ .....อ่านต่อ

26 มีนาคม 2564 @ โครงการคงเหลือ ๑ ตอนที่ 2/4 ตัวอย่างที่ 3/4 เอกสารการยื่นเรื่องยืมเงินสำหรับประกอบอาชีพ "ร้านค้าปลีก" ของสมาชิก 4 รายแรก:
 สำหรับสมาชิกกลุ่มแรก คุณเพ็ฯศรี มารสินธุ์ ที่มีความตั้งใจสัมมาอาชีพ "ร้านค้าปลีก" ซึ่งเป็นอาชีพที่คุณเพ็ยศรี ทำเดิมอยู่แล้ว โดยเปิดร้านชื่อ ร้านเพ็ญศรี แต่สินค้าในร้านยังไม่เพียงพอต่อการจำหน่าย ซึ่งถ้ามีสินค้าภ่ยในร้านมากพอ ลูกค้าจะซื้อมากขึ้น  เงินลงทุน 20,000 บาท จะนำไปซื้อ ข้าวเหนียว มาม่า น้ำมันพืช น้ำปลา นมวัว มาเพิ่มเติม เราทุกคนเอาใจช่วยให้คุณคำแปง ประสบความสำเร็จในการประกอบอาชีพ ทางองค์กร WO ขอนำข้อมูลการยื่นเรื่องในการยืมเงินในโครงการ "คงเหลือ ๑" มาเผยแพร่ให้เป็นตัวอย่างที่ดี กับทุกๆ ท่าน โดยเฉพาะครอบครัวคนพิการ ที่เราถือว่าทุกท่านเป็นคนในครอบครัวเดียวกันครับ .....อ่านต่อ

25 มีนาคม 2564 @ โครงการคงเหลือ ๑ ตอนที่ 2/4 ตัวอย่างที่ 2/4 เอกสารการยื่นเรื่องยืมเงินสำหรับประกอบอาชีพ "ตัดเย็บเสื้อผ้า" ของสมาชิก 4 รายแรก
:
 สำหรับสมาชิกกลุ่มแรก คุณคำแปง อันศิริ ที่มีความตั้งใจสัมมาอาชีพ "ตัดเย็บเสื้อผ้า" ซึ่งเป็นอาชีพที่คุณคำแปง ทำเดิมอยู่แล้ว แต่ยังคงต้องเช่าจักรเย็บผ้า ไม่มีจักรเป็นของตนเอง  เงินลงทุน 20,000 บาท จะนำไปซื้อ จักรเย็บผ้า ผ้า และวัสดุอุปกรณ์สำหรับการตัดเย็บ เราทุกคนเอาใจช่วยให้คุณคำแปง ประสบความสำเร็จในการประกอบอาชีพ ทางองค์กร WO ขอนำข้อมูลการยื่นเรื่องในการยืมเงินในโครงการ "คงเหลือ ๑" มาเผยแพร่ให้เป็นตัวอย่างที่ดี กับทุกๆ ท่าน โดยเฉพาะครอบครัวคนพิการ ที่เราถือว่าทุกท่านเป็นคนในครอบครัวเดียวกันครับ .....อ่านต่อ

24 มีนาคม 2564 @ โครงการคงเหลือ ๑ ตอนที่ 2/4 ตัวอย่างที่ 1/4 เอกสารการยื่นเรื่องยืมเงินสำหรับประกอบอาชีพ ของสมาชิก 4 รายแรก: 
สำหรับสมาชิกท่านแรก คุณณิชกานต์ มะลิภา ที่มีความตั้งใจสัมมาอาชีพ "ปลาวงแดดเดียว" ซึ่งเป็นอาชีพที่น่าสนใจ เงินลงทุน 20,000 บาท จะนำไปซื้อ เรือ ตาข่าย ปลา เครื่องปรุง เราทุกคนเอาใจช่วยให้คุณณิชกานต์ ประสบความสำเร็จในการประกอบอาชีพ ทางองค์กร WO ขอนำข้อมูลการยื่นเรื่องในการยืมเงินในโครงการ "คงเหลือ ๑" มาเผยแพร่ให้เป็นตัวอย่างที่ดี กับทุกๆ ท่าน โดยเฉพาะครอบครัวคนพิการ ที่เราถือว่าทุกท่านเป็นคนในครอบครัวเดียวกันครับ .....อ่านต่อ


22 มีนาคม 2564 @ โครงการคงเหลือ ๑ ตอนที่ 1/4 ครอบครัวคนพิการ 4 ครอบครัว ที่ได้เริ่มยืมเงินสำหรับประกอบอาชีพ เป็นกลุ่มแรก: สำหรับตอนที่ 1/4 ผมจะนำเสนอข้อมูลการโอนเงิน จำนวน 20,000 บาท สำหรับสมาชิก 4 ราย ให้ทุกท่านได้ทราบก่อน สำหรับในตอนต่อไป จะได้นำข้อมูลใบเสนอรายละเอียดโครงการมาให้ทุกท่านได้ทราบ เพื่อจะเห็นแนวทางของ WO ว่าเราดำเนินการอย่างไร และสามารถทำได้จริง จากนั้นต่อๆ ไป พวกเราจะพิสูจน์ให้สังคมเห็นว่า แนวคิด "คนพิการช่วยคนพิการ" ไม่ยากเกินกว่าคนตัวเล็กตัวน้อย เช่น คนพิการ ก็สามารถทำได้ .....อ่านต่อ


โครงการ "คงเหลือ ๑" เป็นโครงการนำร่อง ต้นแบบ ของการรวมตัวกันของครอบครัวคนพิการที่ร่วมมือร่วมใจกัน ที่จะช่วยเหลือกันเอง พึ่งพากันเอง เพราะไม่สามารถที่จะพึ่งพาข้าราชการชั่ว ที่ร่วมกันทุจริตคอรัปชั่น ทุจริตประพฤติมิชอบ โกงสิทธิ์คนพิการ ตัดโอกาสการมีอาชีพ มีรายได้ ซ้ำร้ายเมื่อคนพิการใช้สิทธิ์ขอกู้เงินกองทุนส่งเสริมคนพิการฯ ก็สร้างกฎเกณฑ์ขึ้นมามากมาย ทำให้ไม่ผ่านคุณสมบัติ เป็นที่สงสัยกับคนพิการทั่วประเทศ

แนวคิดการรวมตัวกันเพื่อลงทุน รายละ ๕๐๐ บาท จึงเกิดขึ้น เพื่อให้ทาง WO (Workable Organization) ได้นำเงินที่เกิดจากความร่วมมือร่วมใจกันของครอบครัวคนพิการ ซึ่งเป็นสมาชิก WO ไปลงทุน เช่น ซื้อสินค้ามาขาย หรือ ซื้อสินค้าฝีมือคนพิการมาขาย หรือนำไปทำธุรกิจซื้อมาขายไปที่มีตัวสินค้า เป็นต้น แต่เนื่องจากสภาวการณ์ปัจจุบันที่มีโรคโควิดระบาด ทำให้การทำการค้ามีความเสี่ยงสูง ส่วนกลางจึงมีแนวทางที่จะนำเงินร่วมลงทุนของทุกท่าน กระจายให้สมาชิก WO นำไปลงทุนแทน ภายใต้ชื่อ โครงการ "คงเหลือ ๑" ที่เราสื่อสารให้สมาชิก WO ได้ตระหนักว่า เมื่อลงทุนแล้ว ต้องมีกำไรคงเหลือด้วย โดยมีเงื่อนไขดังนี้

 • โครงการ "คงเหลือ ๑" มีงบประมาณรวม ๑๐๐,๐๐๐ บาท จึงต้องการให้การสนับสนุนการลงทุน รายละ ๒๐,๐๐๐ บาท จำนวน ๕ ราย
 • สมาชิก WO ต้องร่วมลงทุนกับองค์กร ไม่น้อยกว่า 6 เดือนขึ้นไป
 • สมาชิก WO ที่ต้องการเงินไปลงทุน ต้องนำไปสำหรับประกอบอาชีพเท่านั้น โดยส่งใบเสนอโครงการตามเอกสารให้ดาวน์โหลดที่ลิงก์นี้ https://drive.google.com/file/d/1mW40COFF4lpHr3SvuLxm7n0RdVsjM31X/view?usp=sharing หรือ ขอไฟล์ทางไลน์ 086-314-7866
 • สมาชิก WO ต้องนำใบรับเงิน หรือใบเสร็จรับเงิน ที่นำเงินไปลงทุน มาแสดงให้กับส่วนกลาง
 • สมาชิก WO ต้องคืนทุน ขั้นต่ำเดือนละ ๑,๕๐๐ บาท และชำระคืนภายใน ๑ ปี
 • สมาชิก WO ต้องให้ผลตอบแทนกับผู้ร่วมลงทุน เดือนละ ๐.๕ % ของยอดเงินที่นำไปลงทุน
 • สมาชิก WO ต้องมีสมาชิกรายอื่นค้ำประกัน ทุกๆ ๑๐,๐๐๐ บาท ต้องมีค้ำประกัน ๑ คน
 • ส่งใบเสนอโครงการ ภายในวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ทางไลน์ 086-314-7866 หรือทางอีเมล์ Preeda.Limnontakul@gmail.com
 • ประกาศผู้ได้รับเงินไปลงทุน ภายในวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔
 • เซ็นตสัญญาร่วมโครงการ "คงเหลือ ๑" ภายในวันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๔
 • สมาชิก WO ที่ผ่านการได้รับเงินลงทุน จะได้รับเงินโอนผ่านบัญชีธนาคารภายในวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๔

น.ส.ชนัญชิดา ลิ้มนนทกุล

ผู้อำนวยการ WO

097-229-2345 (LINE)


ติดต่อสอบถาม นายปรีดา ลิ้มนนทกุล 

086-314-7866 (LINE)

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น