8 มิถุนายน 2564 @ โครงการคงเหลือ ๑ ตอนที่ 3/4 ตัวอย่างที่ 3/8 การดำเนินการอาชีพร้านค้าปลีก วงเงิน 30,000 บาท จังหวัดกาฬสินธุ์ (งบประมาณจากสมาชิกอุปถัมภ์)

สวัสดีครับทุกท่าน ก่อนพาทุกท่านไปติดตามการดำเนินงานของสมาชิกที่ยืมเงินไปลงทุนในอาชีพที่ตัวเองมีความถนัด มีความชำนาญ หรือประกอบอาชีพนั้นๆ อยู่แล้ว ผมอยากอ้างอิงถึงที่มาสั้นๆ ของจุดกำเนิดของ องค์กร "ดับบลิวโอ" (WO = Workable Organization) ที่ผมและภรรยานั่งคุยกันถึงปัญหาเรื่องสิทธิคนพิการในการกู้ยืมเงินไปประกอบอาชีพตามต่างจังหวัด ที่ครอบครัวคนพิการจะกู้ยืมเงินจากกองทุนส่งเสริมคนพิการฯ ยากมากๆ เพราะไม่สามารถหาคนค้ำประกันได้ ภรรยาผมจึงเสนอแนวทางสำคัญๆ มาหลายเรื่อง อันเนื่องจากเธออยู่สังคมต่างจังหวัด (จังหวัดพิจิตร) จึงเข้าใจบริบทเป็นอย่างดี ส่วนตัวผมมีความสามารถด้านงานบริหาร เราสองคนจึงวางกระบวนการยั่งยืนขึ้นมาและสร้าง "แนวคิดคนพิการช่วยคนพิการ" ขึ้นมาครับ และถือกำเนิด "ดับบลิวโอ" โดยจดทะเบียนจัดตั้งในเดือนพฤษภาคม 2563 เพื่อปฏิบัติภารกิจกู้คืนศักดิ์ศรีครอบครัวคนพิการ ตามที่เราสองคนตั้งเป้าหมายไว้ครับ


เมื่อสมาชิกทุกท่านทำตามข้อกำหนด คือ สมทบลงทุนเดือนละ 500 บาท ทำให้องค์กรดับบลิวโอ มีเงินสะสมจนถึงจุดเริ่มของการ ให้สมาชิกเสนอโครงการประกอบอาชีพที่ตนเองทำอยู่แล้วเข้ามา (อันจะทำให้มีความเสี่ยงทางธุรกิจน้อยลง) และภรรยา (น.ส.ชนัญชิดา ลิ้มนนทกุล) ตั้งชื่อโครงการนี้ว่า โครงการ "คงเหลือ" ส่งเสริมอาชีพครอบครัวคนพิการ (ตามแนวคิด "ครอบครัวคนพิการช่วยคนพิการ") สำหรับ ตอนที่ 3/4 ตัวอย่างที่ 3/8 เป็นของคุณเพ็ญศรี ที่ยืมเงินไปซื้อสินค้าอุปโภคบริโภค เข้าร้านค้าปลีก (จังหวัดกาฬสินธุ์) โดยกรณีของคุณเพ็ญศรี ยังมีความพิเศษตรงที่ เงินยืมจำนวน 30,000 บาทนี้ ได้รับการสนับสนุนจาก สมาชิกอุปถัมภ์ (คุณปัญญา พุทธิชูโรจน์) ซึ่งทุกท่านสามารถอ่านบทความสัมภาษญณ์พิเศษคุณปัญญา ได้ที่ลิงก์นี้ครับ (***อยู่ในระหว่างดำเนินการ)

หลังจากที่คุณเพ็ญศรี ได้รับเงินยืมจำนวน 30,000 บาท เรียบร้อยแล้ว ก็ได้นำเงินก้อนนี้ไปจัดซื้อสินค้าอุปโภคบริโภค 2 แห่งคือ ห้างแม็คโครจังหวัดกาฬสบินธุ์ และร้านขายข้าวสาร ที่มีคนพิการอยู่ในครอบครัว ซึ่งตรงนี้เป็นความตั้งใจของคุณเพ็ญศรี ที่จะอุดหนุนครอบครัวนี้ด้วยครับ ดังนั้นจึงนำภาพถ่ายระหว่างดำเนินการ มาฝากทุกท่านให้ได้ติดตามและนำไปปรับใช้กับตนเองได้ครับ

ผ้จัดการดับบลิวโํอจังหวัดกาฬสินธุ์ (ซ้าย) คุณพิชชานันท์
พาคุณเพ็ญศรี (ขวา) ไปซื้อสินค้าอุปโภคบริโภค ที่ห้างแม็คโคร
ร้านขายข้าวสารที่มีคนพิการในครอบครัวครับ

สินค้าอุปโภคบริโภค กองเต็มร้านครับ

ลำดับต่อมา ตามระเบียบปฏิบัติของการยืมเงินนำไปประกอบอาชีพตามโครงการ "คงเหลือ" สมาชิกทุกท่านต้องนำใบเสร็จรับเงิน หรือใบรับเงิน มาแสดงให้ผู้จัดการจังหวัด ซึ่งผู้จัดการจะนำไปสแกนส่งมายังสำนักงานใหญ่ และผมจะได้นำเผยแพร่ ให้ทุกท่านได้ทราบ ดูเป็นตัวอย่างต่อไปครับ


ทุกท่านสามารถอ่านบทความของกรณีคุณเพ็ญศรี สำหรับเอกสารยื่นขอยืมเงินโครงการ "คงเหลือ" เพื่อส่งเสริมอาชีพครอครัวคนพิการ ได้ที่ลิงก์นี้ (***ระหว่างดำเนินงาน)

ทางองค์กร WO หวังตัวอย่างที่ได้ลงเผยแพร่จะเป็นประโยชน์กับทุกท่าน สำหรับสมาชิกรายใหม่ที่สนใจจะเข้าร่วมกับเรา รบกวนรอหลังสงกรานต์ จึงจะเปิดรับสมาชิกใหม่ เพื่อร่วมอุดมการณ์ในการแก้ปัญหาเรื่อง การประกอบอาชีพสำหรับครอบครัวคนพิการ หลายจังหวัดมีปัญหาเรื่องการกู้ยืมเงินกองทุนเพื่อประกอบอาชีพ ซึ่งเป็นสิทธิคนพิการตาม พรบ.ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ มีความล่าช้า รอนาน บางจังหวัดรอมา 2 ปียังไม่ได้เสียที และมีเยอะมากๆ ที่ไม่ผ่านหลักเกณฑ์ มาตราฐานด้านเอกสารเยอะมากๆ จนต้องใช้ประโํยคว่า "ถ้าจะเอาหลักฐานขนาดกู้กับธนาคาร คนพิการจะมีปัญญาทำได้ยังไง"

เมื่อหน่วยงานรัฐตั้งกฎเกณฑ์ หรือ กฎกู ขึ้นมาให้คนพิการกู้เงินกองทุนฯ ยากขึ้น พวกเราจึงต้องรวมตัวกันเอง ช่วยเหลือกันเอง และตามความจริง บางจังหวัดข้าราชการยังทุจริตคอรัปชั่นอีก เรียกเก็บเงินค่าดำเนินการ หักหัวคิวคนพิการอีก ใครไม่ให้ก็ไม่อนุมัติ ใครให้ก็อนุมัติง่าย ยังคงหากินกับคนพิการแบบผิดๆ ไม่เลิก พวลกเราจึงทนสภาพความเลวร้ายนี้ไม่ไหว ลุกขึ้นสู้กับโชคชะตา ที่ประเทศไทยเรา นับวันยิ่งแย่กับ หนอนทุจริตคอรัปชั่นพวกนี้ (ลิงก์ข่าวทุจิต จนท.รัฐ ของกรม พก. กองทุนสงเสริมคนพิกรฯ โกงเงินกู้ยืมคนนพิการเสียเอง https://www.naewna.com/local/553518 )

ซึ่งขณะนี้ทาง WO ได้เปิดให้สมาชิกทุกท่านน เสนอโครงการประกอบอาชีพเข้ามาได้เรื่อยๆ นะครับ เพราะเราพร้อมที่จะเปิดพิจารณาโครงการ "คงเหลือ ๒" ต่อไปเลย ในเร็วๆ นี้ครับไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น