31 สิงหาคม 2564 @ โครงการ MAMA model ส่งเสริมอาชีพครอบครัวคนพิการ (พนักงานบริษัทมาม่า) ตอนที่ 31/31 @ ส่งเสริมอาชีพจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้า จังหวัดกาฬสินธุ์

สวัสดีครับทุก่าน สำหรับบทความชุด 31 ตอนนี้ อาจเรียกได้ว่าเป็นปรากฏการณ์ ที่สร้างการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญของประเทศไทย ในการส่งเสริมอาชีพครอบครัวคนพิการ เพราะเรามองเป็นองค์รวม เราไม่แยกคนพิการออกจากครอบครัวของเขา และบริษัท/ สถานประกอบการ ที่นับเป็นต้นแบบแรกของไทยก็ว่าได้ คือ บริษัทมาม่า หรือชื่อเต็มคือ บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จำกัด (มหาชน) นั่นเอง โดยใช้กระบวนการในการคัดเลือกและมอบสิทธิคนพิการให้กับ "พนักงานของมาม่า" โดยตรง เราจึงตั้งชื่อโครงการนี้ให้สั้นลงและสื่อถึงการเป็นต้นแบบให้กับสถานประกอบการอื่นว่า "มาม่าโมเดล" (MAMA model) 

สำหรับรายละเอียดของ "มาม่าโมเดล" สามารถอ่านเพิ่มเติมได้ที่ลิงก์นี้

เรามาพบกับตอนที่ 31/31 ซึ่งเป็นครอบครัวที่ทาง บริษัทมาม่า พิจารณาให้เป็นพิเศษนอกเหนือจากการเป็น สิทธิของพนักงานมาม่า อันเนื่องจาก มีพนักงานมาม่า ขอสละสิทธิ์ในระหว่างการดำเนินการ ซึ่งส่วนตัวผมเอง มีความประทับใจในความเป็นระเบียบ ในความมีจิตสำนึกที่ดี ของพนักงานมาม่า ทุกท่านอย่างมาก เพราะพนักงานมาม่า ที่ได้รับโอกาสบนั้น มีความดีใจ ปลื้มใจกับ ฝ่ายบริหาร ฝ่ายบุคคล ทุกท่านที่ให้โอกาสในการประกอบอาชีพกับครอบครัวของตนเอง มีมูลค่าถึง 114,245 บาท และทุกท่านตระหนักดีว่า จะต้องดำเนินการให้สำเร็จลุล่วง 

คุณฉัตรชัย พรหมจันทร์ดา ถ่ายภาพร่วมกับสินค้าเครื่องใช้ไฟฟ้า และสินค้าในครัวเรือน

ปรากฏว่าในระหว่างดำเนินการมีพนักงานมาม่าหลายท่านสละสิทธิ เพราะเกรงว่าจะทำให้โครงการ "มาม่าโมเดล" ไม่ประสบความสำเร็จเพียงเพราะครอบครัวของตนเองไม่มีความพร้อม และขอใช้สิทธิ์ในปีถัดไป หลายท่านอยากได้สิทธิ์ เมื่อพิจารณาตนเองและครอบครัวว่าจะทำไม่ได้ ก็สละสิทธิ์เช่นกัน ดังนั้นแล้ว ผู้อ่านทุกท่านไม่ต้องแปลกใจเลยว่า 48 ปีที่ผ่านมา เหตุใดบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปตรา "มาม่า" ถึงประสบความสำเร็จ ครองยอดขายเป็นอันดับ 1 ของประเทศไทยมาโดยตลอด เพราะแม้ในระดับของพนักงานในสายการผลิต ยังมีคุณธรรม มีจริยธรรม ที่ดีงาม สะท้อนวัฒนธรรมองค์กรที่ดี อย่างไม่ต้องสงสัยในความสำเร็จที่ทุกท่านประจักษ์

ดังนั้นในตอน 31/31 จึงเป็นครอบครัวคนพิการ ที่ไม่ใช่พนักงานมาม่า แต่เป็นครอบครัวที่เคยถูกสมาคม/มูลนิธิด้านคนพิการ โกงสิทธิ์ไปและไม่ได้รับความเป็นธรรม เราในฐานะที่เป็นตัวกลาง "ดับบลิวโอ" WO (Workable Organization) จึงขอนำเสนอข้อมูลให้คนพิการ ครอบครัวคนพิการ และสถานประกอบการ ได้ทราบถึงข้อมูลที่ต้องปฏิบัติให้ถูกต้อง เพื่อไม่ริดรอนสิทธิตามกฎหมาย เต็มมูลค่า 114,245 บาท ตามอ่านได้เลยครับ ซึ่งครอบครัวนี้เป็นอีกรูปแบบหนึ่งของโครงการ "มาม่าโมเดล" (MAMA model) ที่ประสบความสำเร็จอย่างมากในปี 2564 นี้ครับ ผู้อ่านทุกท่านตามอ่านรายละเอียดที่ถูกต้องตามกฎหมายไปด้วย ได้ศึกษาตัวอย่างจริงไปด้วยครับ

ลำดับแรก เราขอนำเสนอเอกสารโครงการที่ถูกต้องในการยื่นเรื่องขอใช้สิทธิตามมาตรา 35 พรบ.ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ.2550 ประกอบด้วย สัญญาโครงการ+หนังงสือยื่นขอใช้สิทธิมาตรา 35 ของคนพิการ/ผู้ดูแลคนพิการ กกจ.พก.1+สำเนาบัตรทะเบียนบ้าน บัตรประชาชน ของคนพิการและผู้ดูแลคนพิการ และในกรณีนี้คนพิการพิมพ์ลายนิ้วมือ จึงต้องมีสำเนาบัตรประชาชนคนเซ็นต์ชื่อรับรองลายนิ้วมือด้วยครับ และสุดท้ายต้องมี "ใบรายะเอียดโครงการ" แต่ผมขอนำไปเขียนในบทความใหม่อีกชุดหนึ่งให้ทุกท่านทราบเพื่อเป็นแนวทางที่ถูกต้องและถูกกฎหมายต่อไปครับ


ลำดับที่สอง เป็นภาพถ่าย แสดงหนังสือตอบรับจากจัดหางานพื้นที่กรุงเทพมหานครเขต 4 ที่อนุมัติเห็นชอบโครงการ ภาพถ่ายระหว่างการดำเนินงาน ประกอบด้วย หน้าสมุดบัญชีธนาคารที่ได้รับเงิน+ภาพถ่ายระหว่างดำเนินการ เช่น การซื้อสินค้าวัสดุอุปกรณ์+ภาพถ่ายที่ดำเนินการเสร็จแล้ว ตามมูลค่า ที่ได้รับมองเงิน 114,245 บาท ที่ได้รับจากบริษัทมาม่า กรณีนี้คือ ครอบครัวผู้ใช้สิทธิ์ กำลังซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับการจำหน่ายสินค้าไฟฟ้า ในพื้นที่ จังหวัดกาฬสินธุ์


ลำดับที่ 3 ของกรณีสุดท้ายของคุณฉัตรชัย พรหมจันทร์ดา มีความพิเศษมากกว่ากรณีอื่น เนื่องจากคุณฉัตรชัย ได้หาออเดอร์ล่วงหน้าทำให้ คุณฉัตรชัยซื้อมือถือ และเครื่องใช้ไฟฟ้าตรงตามความต้องการของลูกค้ารอไว้อยู่แล้ว จึงสามารถขายสินค้าทั้งแบบเงินสดและผ่อน รวมกันได้กว่า 70,000 บา ทันทีที่ซื้อสินค้า กำรทันที จึงได้นำเงินสดที่ขายได้ ไปซื้อสินค้ารอบสองต่อเนื่องในสัปดาห์ถัดไป จึงนำภาพถ่ายบางส่วนของลูกค้าที่ได้รับมอบสินค้ากัน รวมถึงใบรับเงิน ที่แสดงการซื้อขายกัน มาให้ทุกท่านดูเป็นตัวอย่างครับลำดับที่ 4 ส่วนสุดท้าย ได้นำภาพถ่ายใบเสร็จรบเงิน และภาพถ่ายระหว่างการจัดซื้อสินค้าไฟฟ้าและเครื่องใช้ภายในบ้าน รอบสอง เพื่อนำไปติดบ้าน พร้อมจำหน่ายให้ลูกค้าทั้งแบบมาซื้อที่บ้านหรือนำไปส่งถึงบ้าน มาให้ทุกท่านดูเป็นตัวอย่างครับ

คุณฉัตรชัย พรหมจันทร์ดา ถ่ายภาพร่วมกับสินค้าเครื่องใช้ไฟฟ้า และสินค้าในครัวเรือน

สำหรับโครงการ MAMA model ส่งเสริมอาชีพครอบครัวคนพิการ (พนักงานบริษัทมาม่า) ตอนที่ 29/31 @ ส่งเสริมอาชีพ้ลี้ยงวัว จังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นอีกตัวอย่างที่ถูกต้อง ถูกกฏหมาย คนพิการ/ ผู้ดูแลคนพิการ/ ครอบครัวคนพิการ ได้รับสิทธิครบถ้วน มูลค่า 114,245 บาท ผมอยากให้ทุกฝ่าย โดยเฉพาะสถานประกอบการทั่วประเทศ ดูไว้เป็นตัวอย่าง เพราะหากท่านนำโครงการดีๆ แบบนี้ ไปผ่านสมาคมคนพิการ มูลนิธิคนพิการ ที่ทุจริตคอรัปชั่น บริษัทของท่าน ก็จะตกอยู่ในภาวะเสี่ยงที่จะกระทำผิดกฎหมาย ต้องไปจ่ายเงินซ้ำเข้ากองทุนส่งเสริมคนพิการฯ พร้อมดอกเบี้ยค่าปรับ 

ต้องขอขอบพระคุณผู้บริหารระดับสูง ผู้บริหารทุกฝ่าย จนท.ฝ่ายบุคคล ทุกท่าน ทุกโรงงานของบริษัทมาม่า ที่ได้ทุ่มเท ร่วมมือกันจน โครงการ MAMA model ส่งเสริมอาชีพครอบครัวคนพิการ (พนักงานบริษัทมาม่า) ประสบความสำเร็จ จนเป็นต้นแบบสำคัญให้กับสถานประกอบการทั่วประเทศ และเป็นการช่วยเหลือครอบครัวคนพิการให้ได้รับสิทธิครบถ้วนเ ตามมูลค่า 114,245 บาท อย่างแท้จริง ครับ

"ดับบลิวโอ WO ของเรา พร้อมให้คำปรึกษาที่ถูกต้อง ถูกกฎหมาย กับสถานปรจะกอบการทุกแห่งครับ

ผู้จัดการ องค์กรดับบลิวโอ
คนทุพพลภาพมืออาชีพ
086-314-7866

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น