4 กรกฎาคม 2564 @ ผู้จัดการดับบลิวโอจังหวัดกาฬสินธุ์ ลงพื้นที่ประจำเดือนกรกฎาคม และประชาสัมพันธ์ "โครงการคงเหลือ ๒"

สวัสดีครับทุกท่าน เป็นประจำทุกเดือนที่ผู้จัดการดับบลิวโอประจำจังหวัด จะเยี่ยมสมาชิกเพื่อประชาสัมพันธ์โครงการต่างๆ เช่น โครงการยืมเงินเพื่อนำไปประกอบอาชีพสำหรับครอบครัวคนพิการ หรือเรียกสั้นๆ ว่าโครงการ "คงเหลือ ๒" และโครงการที่สมาชิกส่วนใหญ่รอคอยคือ การได้รับการส่งเสริมอาชีพอิสระสำหรับครอบครัวคนพิการ ตามมาตรา 35 (7) ความช่วยเหลือื่นใด แห่ง พรบ.ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ที่มีมูลค่า 114,245 บาท ต่อ 1 สิทธิ์ (1 คน) ซึ่งเป็นประโยชน์หลักๆ ที่ทางองค์กรดับบลิวโอ (WO) จะนำมาแบ่งปันให้กับสมาชิกสามัญทุกท่าน

วันนี้ทางคุณพิชชานันท์ ภูแป้ง (ผู้จัดการดับบลิวโอจังหวัดกาฬสินธุ์) ได้ไปลงพื้นที่ฝั่งอำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 2 จุด ซึ่งเป็นพื้นที่ ที่มีสมาชิกยังไม่ค่อยได้มีส่วนร่วมในการยื่นเรื่องยืมเงินสำหรับประกอบอาชีพสำหรับครอบครัวคนพิการ จึงประชาสัมพันธ์โครงการ "คงเหลือ ๒" และสมาชิกบางรายไม่สะดวกอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร ผู้จัดการฯ จึงได้แบ่งงานให้กับสมาชิก 2 ท่าน ให้ช่วยดำเนินการรวบรวมเงินสมทบลงทุน นำส่งส่วนกลางแทน


หลังการประชาสัมพันธ์ มีสมาชิกสนใจที่จะร่วมโครงการ "คงเหลือ ๒" ในการประกอบอาชีพสำหรับครอบครัวคนพิการ จำนวน ๓ โครงการ ซึ่งทางเราจะได้นำมาประชาสัมพันธ์ เป็นตัวอย่างดีๆ กับทุกท่านต่อไปครับ

ทุกท่านสามารถดูอาชีพสำหรับครอบครัวคนพิการ จำนวนากมายได้ที่ลิงก์นี้ครับ

https://workableorganization.blogspot.com/

ทางองค์กร WO หวังว่าตัวอย่างที่ได้ลงเผยแพร่จะเป็นประโยชน์กับทุกท่าน สำหรับสมาชิกรายใหม่ที่สนใจจะเข้าร่วมกับเรา รบกวนรอหลังสงกรานต์ จึงจะเปิดรับสมาชิกใหม่ เพื่อร่วมอุดมการณ์ในการแก้ปัญหาเรื่อง การประกอบอาชีพสำหรับครอบครัวคนพิการ หลายจังหวัดมีปัญหาเรื่องการกู้ยืมเงินกองทุนเพื่อประกอบอาชีพ ซึ่งเป็นสิทธิคนพิการตาม พรบ.ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ มีความล่าช้า รอนาน บางจังหวัดรอมา 2 ปียังไม่ได้เสียที และมีเยอะมากๆ ที่ไม่ผ่านหลักเกณฑ์ มาตราฐานด้านเอกสารเยอะมากๆ จนต้องใช้ประโํยคว่า "ถ้าจะเอาหลักฐานขนาดกู้กับธนาคาร คนพิการจะมีปัญญาทำได้ยังไง"


เมื่อหน่วยงานรัฐตั้งกฎเกณฑ์ หรือ กฎกู ขึ้นมาให้คนพิการกู้เงินกองทุนฯ ยากขึ้น พวกเราจึงต้องรวมตัวกันเอง ช่วยเหลือกันเอง และตามความจริง บางจังหวัดข้าราชการยังทุจริตคอรัปชั่นอีก เรียกเก็บเงินค่าดำเนินการ หักหัวคิวคนพิการอีก ใครไม่ให้ก็ไม่อนุมัติ ใครให้ก็อนุมัติง่าย ยังคงหากินกับคนพิการแบบผิดๆ ไม่เลิก พวลกเราจึงทนสภาพความเลวร้ายนี้ไม่ไหว ลุกขึ้นสู้กับโชคชะตา ที่ประเทศไทยเรา นับวันยิ่งแย่กับ หนอนทุจริตคอรัปชั่นพวกนี้ (ลิงก์ข่าวทุจิต จนท.รัฐ ของกรม พก. กองทุนสงเสริมคนพิกรฯ โกงเงินกู้ยืมคนนพิการเสียเอง https://www.naewna.com/local/553518 )

ซึ่งขณะนี้ทาง WO ได้เปิดให้สมาชิกทุกท่านน เสนอโครงการประกอบอาชีพเข้ามาได้เรื่อยๆ นะครับ เพราะเราพร้อมที่จะเปิดพิจารณาโครงการ "คงเหลือ ๒" ต่อไปเลย ในเร็วๆ นี้ครับ


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น