ตอนที่ 3/4 ปิดบัญชี @ ตัวอย่างเอกสาร “ใบรับเงิน” มาตรา 35 (7) ความช่วยเหลืออื่นใด กับครอบครัวคุณฐานิดา อนุอัน ได้รับสิทธิตามมาตรา 35 มูลค่า 112,420 บาท ในการทำอาชีพเลี้ยงวัว จ.กาฬสินธุ์ จากบริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จำกัด (มหาชน)

สวัสดีครับทุกท่าน บทความนี้เป็นบทความที่ผมตั้งใจว่า จะทำให้กับครอบครัวคนพิการทุกครอบครัวที่ได้รับสิทธิตามมาตรา 35 โดยจะแบ่งเป็น 4 ตอน มีตอน ¼ การใช้สิทธิ์ ตอน 2/4 การดำเนินการ ตอน ¾ ปิดบัญชี และตอน 4/4 ส่งมอบงาน สำหรับบทความนี้เป็น “ตอน ¾ ปิดบัญชี” ของคุณฐานิดา อนุอัน ที่ได้รับการส่งเสริมอาชีพเลี้ยงวัว จากบริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จำกัด (มหาชน) ผู้ผลิตบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปตรา “มาม่า” ซึ่งผมพิจารณาแล้วว่า คุณฐานิดา ดำเนินกิจกรรมเร็วกว่าคนอื่นๆ ทั้งหมด จึงนำบทความมาเผยแพร่ให้ทุกท่านได้อ่านประกอบความรู้ และประสบการณ์กันก่อนรายอื่นนะครับ

ตัวอย่าง "ใบรับเงิน" ของน้องวัวชื่อ "สายหยุด" ที่ท้องมาแล้ว 1 เดือนครับ

……………………………………..
สัมภาษณ์ คุณฐานิดา อนุอัน

ปรีดา: สวัสดีครับคุณฐานิดา มาถึงตอนนี้ผมก็ตื่นเต้นไปกับครอบครัวคุณฐานิดาด้วยนะครับ ที่ได้สามารถดำเนินการจนครบจำนวนเงิน 112,420 บาท ตามที่ได้เสนอโครงการไว้กับทางบริษัทมาม่า หรือ บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จำกัด (มหาชน)

คุณฐานิดา: ใช่ค่ะอาจารย์ ฐานิดาดีใจมากค่ะ ดีใจกันทั้งครอบครัว แต่ก็ยังกังวลใจอยู่ว่าหากเราซื้อสินค้า สิ่งของไม่ตรงกับที่เสนอไปจะเป็นอะไรไหม จะผิดกฎหมายหรือไม่ค่ะ

ปรีดา: ครับถ้าเรื่องนี้ตามที่คุณฐานิดากังวลใจนะครับ ผมก็มั่นใจตอบครับว่า ไม่ผิดกฏหมายหรอกครับ เพราะว่ากฏหมายดูที่เจตนา ผมยกตัวอย่างคุณฐานิดาเสนอโครงการไว้ว่า วัวตัวละ 33,000 บาท จำนวน 3 ตัว รวมเงินเฉพาะส่วนของวัว เท่ากับ 99,000 บาท ซึ่งเป็นราคา ณ ช่วงเวลาปลายปี 2562 แต่พอมาถึงเวลาต้องซื้อวัว ช่วง เดือนพฤษภาคม 2563 ปรากฏว่า วัวขึ้นราคา ทำให้คุณฐานิดาต้องปรับตัวไปตามสถานการณ์จริงที่ต้องซื้อวัวโดย
·       วัวตัวที่ 1 ราคา 41,000 บาท ทำไมต้องซื้อแพงกว่าเดิม ก็เพราะว่า วัวตัวที่ 1 นี้ได้ตั้งท้องวัวตัวน้อยอีกตัว จึงมีราคาสูงกว่าที่สืบราคาไว้
·       วัวตัวที่ 2 ราคา 35,000 บาท ทำไมถึงสูงกว่าราคาที่สืบไว้ 2,000 บาท เพราะว่าเป็นช่วงหน้าฝนทำให้ราคาวัวสูงกว่าในช่วงปลายปีที่สืบราคาไว้
·       วัวตัวที่ 3 ราคาเพียง 23,000 บาท เนื่องจากมีอายุน้อยกว่าวัวตัวที่ 1-2 อีกทั้งวัวตัวที่ 1 มีราคาเกินไป 8,000 บาท บวกกับส่วนเกินของวัวตัวที่ 2 อีก 2,000 บาท รวม 10,000 บาท เมื่อไปรวมกับราคาวัวตัวที่ 3 ที่ซื้อมาเพียง 23,000 บาท ทำให้อยู่ในงบประมาณพอดี

ดังนั้นแล้วในรายการค่าใช้จ่ายหลักคือ วัวทั้ง 3 ตัว รวมเงิน 99,000 บาท ก็ถือว่าตรงตามที่เสนอราคาด้วยซ้ำ จึงไม่ต้องกังวลใจ ส่วนรายการอื่นๆ นั้น เราก็ปรับเปลี่ยนตามสถานการณ์ เพียงแต่เราจะต้องใช้จ่ายให้ครบตามจำนวนเงินที่ได้รับจากบริษัทมาม่า อันเป็นการสุจริตใจดำเนินการโครงการให้สมบูรณ์ ทำให้ทางบริษัทมาม่า สบายใจสะดวกใจที่จะได้ร่วมดำเนินการให้ครบถ้วนตามระเบียบมาตรา 35 และยังได้เป็นสะพานบุญในการส่งเสริมอาชีพครอบครัวคนพิการอย่างยั่งยืน และแท้จริง ไม่มีการทุจริตคอรัปชั่นเข้ามาแทรกกลางเช่นสมาคม มูลนิธิอื่นๆ

สั่งซื้อฟางก้อนเสร็จ กองไว้ก่อน รอเก็บในที่ร่มอีกครั้งครับ

เวลาซื้อขายกันก็จะต้องมีเซ็นต์เอกสารในใบรับเงินครับ (ซ้ายมือคือ คุณฐานิดา อนุอัน)


จัดเรียงฟางก้อน ในที่ร่ม เรียบร้อยแล้วครับนี่ครับน้อง "มาม่า" ครับที่ครอบครัวคุณฐานิดา ตั้งชื่อครับ พบกับวัวทุกตัวในตอนพิเศษครับ

คุณฐานิดา: ถามอาจารย์อีกเรื่องค่ะ ถ้าฐานิดาซื้อสิ่งของวัสดุบางรายการเพิ่มแล้วทำให้เกินงบประมาณ ได้หรือไม่ค่ะ

ปรีดา: จากที่ผมพูดคุยกับคุณฐานิดามาโดยตลอดพอจะทราบว่า ทุกวันนี้หลังจากได้รับสิทธิมาตรา 35 จากบริษัทมาม่า แล้วบรรยากาศภายในครอบครัวดีขึ้นมาก บวกกับทุกๆ คนในครอบครัวก็มีความหวังมีกำลังใจ ลูกสาวที่มีครอบครัวแยกครัวไปแล้วก็มีกำลังใจคอยช่วยเหลือเพิ่มขึ้นจากเดิมอีก เนื่องจากเห็นผลสัมฤทธิ์จากความมานะที่ผ่านมา ขาดเหลือส่วนไหนก็ช่วยคุณฐานิดาเต็มที่ และด้วยเหตุที่สนับสนุนกันทำให้อาจมีวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็นที่คาดไม่ถึงในการเลี้ยงวัว ที่อาจมองงข้ามไปขณะเพียงทำรายการเพื่อเสนอราคาโครงการ ดังนั้นในทรรศนะของผมนั้น การซื้อวัสดุเกินกว่างบประมาณนั้นเป็นเรื่องปกติ ซื้อขาดหรือซื้อไม่ถึงนั้นผิดปกติแน่นอน ครับ ประเด็นนี้สบายใจได้ เพราะกรณีคุณฐานิดา เท่าที่ผมดูรายการซื้อนั้นเป็นการซื้อแบบแตกต่างเพียงรายละเอียดปลีกย่อย ไม่ใช่รายการหลัก ไม่ได้ส่อไปในทางทุจริตครับ สบายใจได้ครับ

ปรีดา: สำหรับใบรับเงินและใบเสร็จรับเงินที่คุณฐานิดาจัดการเรียบร้อยแล้ว ผมจะนำมาวางแสดงในบทความตอนที่ ¾ ให้ผู้อ่านได้รู้ได้เป็นประสบการณ์ที่ถูกต้องครับ ดังนั้นคุณฐานิดาเมื่อรวบรวม “ใบรับเงิน” ครบแล้วก็ส่งไฟล์สแกนมาให้ผมทันทีครับ

คุณฐานิดา: ค่ะตอนนี้ก็ขาดเพียงไม่กี่รายการ ฐานิดาซื้อวัสดุอุปกรณ์ครบหมดแล้ว รวมถึงน้องวัวตัวเล็ก ทำให้ครบทั้ง 112,420 บาทแล้วค่ะ ฐานิดาจะรีบส่งให้อาจารย์คืนนี้ค่ะ วันนี้น่าจะรวบรวมครบสำหรับอีก 2 รายที่อาจารย์ตรวจแล้วไม่ผ่านต้องใช้ใบรับเงินของเราค่ะ ก่อนไปรับป้ายไวนิลขอบคุณบริษัทมาม่า กับป้ายศูนย์การเรียนรู้ จะผ่านร้าน 2 ร้านนี้ค่ะ

ปรีดา: ดีมากเลยครับ ผมจะได้เร่งทำบทความ “ตอน ¾ ปิดบัญชี” ให้คุณฐานิดาให้เรียบร้อย และอยากสัมภาษณ์สมาชิกในครอบครัวด้วยครับ เพื่อไปเขียนบทความตอนพิเศษ เพราะกรณีครอบครัวคุณฐานิดาไปๆ มาๆ กลายเป็น “ศูนย์การเรียนรู้สิทธิมาตรา 35” ในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์ ซึ่งเป็นเรื่องที่ผมสนใจจะทำให้เป็นเรื่องเป็นราวในครอบครัวคนพิการที่มีความพร้อมด้วยครับ

คุณฐานิดา: ค่ะอาจารย์ คืนนี้ฐานิดาส่งให้อาจารย์ได้แน่นอนค่ะ ฐานิดาปรึกษาอาจารย์เรื่องป้ายศูนย์การเรียนรู้ว่า ฐานิดาจะไปติดที่ปากทางเข้า อบต.นิคม ได้ไหมค่ะ

ปรีดา: ครับ ยังไงผมจะปรึกษาทางพี่สรยุทธ (บริษัทมาม่า) ก่อนนะครับ เพราะเป็นจุดสัญจร และป้ายมีโลโก้มาม่า อาจจะมีติดเรื่องลิขสิทธิ์ แต่ที่บ้านคุณฐานิดา ติดได้เพราะเป็นโครงการที่ได้รับการสนับสนุนไม่ได้ทำเป็นเชิงพาณิชย์ครับ

คุณฐานิดา: ค่ะอาจารย์ เรื่องนี้ฐานิดารออาจารย์สรุปค่ะ แต่หากได้รับอนุญาตฐานิดาจะจัดการเองค่ะ เพราะอยากให้ครอบครัวคนพิการได้มาเรียนมารู้สิ่งที่ถูกต้องค่ะ ไม่งั้นคนพิการคงไม่ได้ลืมตาอ้าปากแน่นอนค่ะ ศูนย์การเรียนรู้จะทำให้คนพิการเท่านั้นที่จะทำให้รู้สิทธิ์ต่างๆ ค่ะ

ปรีดา: เรื่องสำคัญที่ผมเร่งการใช้เงินตามวัตถุประสงค์ก็เพราะว่า อนาคตเราไม่รู้อะไรจะเกิดขึ้น หากเร่งดำเนินการให้เสร็จ ส่งมอบงานให้เสร็จ เกิดโชคดีอาจมีคนมาขอซื้อวัวแล้วมีส่วนต่างๆ คุณฐานิดาจะได้สามารถค้าขายวัวได้เลยครับ ตามที่ผมเคยแนะนำนะครับ หากเรามีวิธีคิดเรื่องส่วนต่างกำไรที่เก็บต้นทุนที่ได้รับจากบริษัทมาม่า คุณฐานิดาก็จะแยกเงินกำไรนำไปใช้ในเรื่องจำเป็นได้ครับปรีดา: บทความตอนนี้อาจจะไม่เน้นการพูดคุยเรื่องอื่นมากแต่จะเน้นตัวใบรับเงิน ใบเสร็จรับเงินแทนครับ เลยต้องขอสัมภาษณ์คุณฐานิดาไปถึงเรื่องการขอบคุณทางบริษัทมาม่าสำหรับครั้งนี้ด้วยครับ

คุณฐานิดา: ค่ะอาจารย์ ในครอบครัวเราไม่รู้จะขอบคุณทางบริษัทมาม่าอย่างไรดี ทางคำพูดก็ไม่เท่าการกระทำ เราจึงปรึกษากันในครอบครัว เพื่อแสดงออกถึงการขอบพระคุณทางบริษัทมาม่า จึงขอตั้งชื่อวัว 2 ตัว ว่า “โฮมมี่” กับ “มาม่า” ฐานิดาจำได้ว่าขนมตรา “โฮมมี่” ของบริษัท ไทซันฟูดส์ จำกัดอยู่ในเครือบริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จำกัด (มหาชน) ที่ทางอาจารย์กับคุณเจี๊ยบ นำไปขายในร้าน “บ้านอร่อย ๒๕” ฐานิดาจึงตั้งชื่อน้องวัวว่าโฮมมี่ค่ะ ส่วนมาม่านั้นเอามาตั้งตัวที่ 3 ที่มีอายุน้อยที่สุดค่ะ ครอบครัวของฐานิดาขอขอบพระคุณผู้บริหาร ผู้ใหญ่ ผู้ดำเนินการทุกระดับของทางบริษัทมาม่าที่ให้การสนับสนุนครอบครัวของฐานิดาจนถึงวันนี้ 

อาชีพที่ได้รับมานั้นมากกว่าการมีอาชีพ ฐานิดาได้ศักดิ์ศรีกลับ ครอบครัวเราไม่ต้องถูกนินทาว่าร้ายว่าโกงคนพิการด้วยกันเองทั้งๆ ที่ฐานิดาไม่เคยไปโกงใคร มีแต่ถูกโกง แต่ทางผู้ว่าราชการจังหวัดออกหนังสือว่าฐานิดาร่วมโกง แล้วหนังสือฉบับนี้ใครๆ ก็เห็นกันหมด พอทางบริษัทมาม่าให้สิทธิ์ 112,420 บาท ทุกคนก็เชื่อในคำพูดของฐานิดา (ร้องไห้) การช่วยเหลือของบริษัทมาม่าในครั้งนี้จึงเป็นทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตครอบครัวฐานิดา คุณพ่อคุณแม่จากที่ทุกข์เป็นห่วงก็มีกำลังใจและเข้าใจในการต่อสู้ของฐานิดา ลูกสาวก็เข้าใจและตอนนี้ก็เป็นแรงหนุนสำคัญในงานที่ฐานิดากำลังทำกับอาจารย์ 

ถ้าครอบครัวของฐานิดาไม่ได้รับการสนับสนุนจากบริษัทมาม่า ป่านนี้จะเป็นอย่างไรก็ไม่รู้ การที่ครอบครัวที่ลำบากในชนบทอย่างเรา ถูกกดดันจากคนรอบข้างมันทรมานมากจริงๆ แต่ตอนนี้ทุกอย่างเปลี่ยนไปจากหน้ามือเป็นหลังมือก็เพราะทางมาม่าช่วยเหลือค่ะ น้อง “โฮมมี่” กับน้อง “มาม่า” จึงเป็นการขอบพระคุณอย่างสูงของครอบครัวของฐานิดาค่ะ

ปรีดา: ครับ พอผมได้ยินเรื่องของน้อง “โฮมมี่” กับน้อง “มาม่า” ผมก็รู้สึกดีๆ ไปด้วยนะครับ และผมก็มั่นใจว่า ผู้ใหญ่ทุกๆ ท่านที่บริษัทมาม่า ก็คงอมยิ้มไปด้วยเช่นกันครับ

ปรีดา: ผมคิดว่ามาถึงส่วนสำคัญมากๆ ของบทความในตอนที่ ¾ นี้แล้วครับ คือการนำ “ใบรับเงิน” และใบเสร็จรับเงินมาแสดงให้ทุกท่านได้เห็นว่าคุณฐานิดา อนุอัน ได้ใช้เงินที่ได้รับจากบริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จำกัด (มหาชน) อย่างคุ้มค่าและตรงกับวัตถุประสงค์ของโครงการ อีกทั้งจะยังเป็นต้นแบบ ตัวอย่างที่ดี ของผู้ใช้สิทธิมาตรา 35 ซึ่งก็คือคนพิการและผู้ดูแลคนพิการ กับสถานประกอบการที่มีความประสงค์จะช่วยเหลือครอบครัวคนพิการอย่างแท้จริงครับ


ทุกท่านครับ บทความทุกๆ บทความในเว็บไซต์นี้ ผมไม่ได้ต้องการอะไรมากไปกว่า ผมอยากให้คนพิการ ผู้ดูแลคนพิการ และคนในครอบครัวที่มีคนพิการ ได้รู้ว่า คนพิการ 1 คนนั้นมีสิทธิอันชอบธรรมตามกฎหมายที่จะได้รับการส่งเสริมอาชีพในแต่ละปีมากถึง 80,000 คน มีมูลค่าต่อคนจำนวน 112,420 บาท ถ้าทุกท่านตามอ่านทุกบทความจะรู้ว่า การกระทำที่ถูกต้อง การสนับสนุนที่ถูกต้องนั้น ต้องทำแบบอย่างบริษัทมาม่า หรือบริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จำกัด (มหาชน) ตัวกลางส่วนใหญ่ในประเทศ สมาคม มูลนิธิต่างๆ มีงบประมาณกระทรวงให้อยู่แล้ว ต้องไม่มีการคิดค่าดำเนินการใดๆ กับมาตรา 35 (3) จ้างเหมาบริการ และ (7) ความช่วยเหลืออื่นใด โครงการที่ดีนั้น คนพิการและผู้ดูแลคนพิการจะได้รับเต็มเม็ดเต็มหน่วย คนพิการและครอบครัวอย่าตกเป็นเครื่องมือของกลุ่มทุจริตคอรัปชั่น อย่าหวังเงินส่วนน้อยที่เขาให้มา หากร่วมโกงด้วยบาปกรรมก็จะติดตัวไปทุกภพทุกชาติ สถานประกอบการก็เช่นกัน เมื่อสถานประกอบการรู้แล้วว่า สมาคม มูลนิธิ แห่งใดกระทำความผิดทุจริตบิดเบือนกฎหมาย สร้างเวรสร้างกรรม สถานประกอบการแห่งนั้นก็ควรหยุดให้การสนับสนุนในปีถัดไป ผู้ไม่รู้คือผู้ไม่ผิด แต่เมื่อรู้แล้วยังสนับสนุนต่อขอให้เดาได้เลยว่ามีคนในองค์กรของท่านอาจจะกำลังร่วมทุจริตกับสมาคม มูลนิธิแห่งนั้นครับในช่วงสุดท้ายนี้ผมขอเกริ่นท่านผู้อ่านทุกท่านว่า เฉพาะกรณีของครอบครัวคุณฐานิดา ผมจะได้มีการทำบทความพิเศษที่ได้มีการจัดจั้ง “ศูนย์การเรียนรู้สิทธิมาตรา 35 (7) ความช่วยเหลืออื่นใด” มาแบ่งปัน ร่วมกันครับ

พิมพ์เมื่อ 19 พฤษภาคม 2563

สำหรับโครงการ
 Workable Organization หากคนพิการและผู้ดูแลคนพิการได้เข้าร่วม ก็จะได้รับสิทธิมาตรา 35 เช่นเดียวกันกับหลายๆ ท่านที่ได้รับโอกาสดีๆ จากบริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จำกัด (มหาชน) ในเว็บไซต์ รวมถึงพี่จินตนา ดีที ในบทความนี้เช่นเดียวกันครับ

ส่วนตัวผมเชิญชวนคนพิการและครอบครัวนะครับ ในการเข้าร่วมโครงการกับเรา Workable Organization ร่วมสมัครเป็นสมาชิกกับเรา อ่านรายละเอียดทั้งหมดก่อนตัดสินใจที่ลิงก์เว็บไซต์นี้ครับ https://workableorganization.blogspot.com/ตอนพิเศษ 2/2 “วัว 3 ตัวจากบริษัทมาม่า เป็นมากกว่าวัว” @ บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จำกัด (มหาชน) สนับสนุนโครงการส่งเสริมอาชีพเลี้ยงวัวสำหรับครอบครัวคนพิการ ให้กับครอบครัวคุณฐานิดา อนุอัน ตามสิทธิมาตรา 35 มูลค่า 112,420 บาท จังหวัดกาฬสินธุ์: .....วัวทั้ง 3 ตัวจากบริษัทมาม่า เปรียบเสมือนกำลังใจ เป็นรางวัลตอบแทน เป็นทุกสิ่งทุกอย่างของเรา เราตื่นมาเราเห็นวัว 3 ตัวนี้ เรามีศักดิ์ศรีในหมู่บ้านเรา แม่พูดเต็มปากว่า แม่ไม่ได้ไปโกงใคร แต่แม่ถูกโกง ถ้าไม่ถูกโกง ครอบครัวเราคงมีชีวิตที่ดีกว่านี้ เมื่อก่อนตื่นเช้ามา แม่ไปตรงไหนก็มีแต่คนว่าแม่โกง ซึ่งมันไม่ใช่เรื่องจริง ตอนนี้แม่ไปไหน คนที่เคยว่าแม่เงียบสนิท ทุกวันนี้มีแต่คนมาดูงาน แม่พูดถึงสิทธิ์คนพิการแสนกว่าบาทด้วยความมั่นใจ นี่ไงวัว 3 ตัวที่ครอบครัวฉันได้มาจากบริษัทมาม่า แม่มีคนนับถือ คำพูดแม่มีคนฟัง .....อ่านต่อ

ตอนพิเศษ 1/2 “ศูนย์การเรียนรู้สิทธิมาตรา 35 (7) ความช่วยเหลืออื่นใด” @ บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จำกัด (มหาชน) สนับสนุนโครงการส่งเสริมอาชีพเลี้ยงวัวสำหรับครอบครัวคนพิการ ให้กับครอบครัวคุณฐานิดา อนุอัน ตามสิทธิมาตรา 35 มูลค่า 112,420 บาท จังหวัดกาฬสินธุ์: .....ถึงสิทธิ์คนพิการและผู้ดูแลคนพิการที่มีมูลค่า 112,420 บาท ทำให้มีชาวบ้าน เพื่อนบ้าน ครอบครัวที่มีคนพิการ มาเยี่ยมแทบทุกวัน ทำให้ตอนนี้บ้านคุณฐานิดามีคนต่างถิ่นจากต่างตำบล ต่างอำเภอ และต่างจังหวัดมาเยี่ยมตลอดเวลา จนกลายเป็น “ศูนย์การเรียนรู้สิทธิมาตรา 35 (7) ความช่วยเหลืออื่นใด” กว่าจะถึงทุกวันนี้ได้ ผมจึงอยากนำบทสัมภาษณ์คุณฐานิดามาแบ่งปันทุกท่านครับ .....อ่านต่อ

ตอนที่ 3/4 ปิดบัญชี @ ตัวอย่างเอกสาร “ใบรับเงิน” มาตรา 35 (7) ความช่วยเหลืออื่นใด กับครอบครัวคุณฐานิดา อนุอัน ได้รับสิทธิตามมาตรา 35 มูลค่า 112,420 บาท ในการทำอาชีพเลี้ยงวัว จ.กาฬสินธุ์ จากบริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จำกัด (มหาชน): .....สำหรับบทความนี้เป็น “ตอน ¾ ปิดบัญชี” ของคุณฐานิดา อนุอัน ที่ได้รับการส่งเสริมอาชีพเลี้ยงวัว จากบริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จำกัด (มหาชน) ผู้ผลิตบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปตรา “มาม่า” ซึ่งผมพิจารณาแล้วว่า คุณฐานิดา ดำเนินกิจกรรมเร็วกว่าคนอื่นๆ ทั้งหมด จึงนำบทความมาเผยแพร่ให้ทุกท่านได้อ่านประกอบความรู้ และประสบการณ์กันก่อนรายอื่นนะครับ .....อ่านต่อ

ครอบครัวคุณฐานิดา อนุอัน ได้รับสิทธิตามมาตรา 35 มูลค่า 112,420 บาท ในการทำอาชีพเลี้ยงวัว จ.กาฬสินธุ์ จากบริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จำกัด (มหาชน) ตอนที่ 2/4 ดำเนินการภาพรวมนะครับ คือ คุณฐานิดา อนุอัน ซื้อวัวได้แล้ว 2 ตัว ตัวแรกราคา 41,000 บาท ที่ราคาสูงจากราคาเดิมที่ประเมินไว้ 35,000 บาท เนื่องจากวัวตัวนี้ถูกชะตา คุณพ่อคุณฐานิดา ชอบวัวตัวนี้ และที่สำคัญคือ วัวตัวนี้มีลูกติดมาในท้องแล้ว 1 เดือนครับ ส่วนวัวตัวที่ 2 ราคา 35,000 บาทครับ ทำให้ตามงบประมาณต้องหาวัวที่เป็นลูกวัว อีก 1 ตัวแทน ซึ่งกำลังอยู่ในระหว่างหาลูกวัว อยู่ครับ .....อ่านต่อ

ตัวอย่างเอกสารมาตรา 35 (7) ความช่วยเหลืออื่นใด กับครอบครัวคุณฐานิดา อนุอัน ได้รับสิทธิตามมาตรา 35 มูลค่า 112,420 บาท ในการทำอาชีพเลี้ยงวัว จ.กาฬสินธุ์ จากบริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จำกัด (มหาชน)สวัสดีครับทุกท่าน สำหรับบทความชุดตัวอย่างเอกสารมาตรา 35 (7) ความช่วยเหลืออื่นใด ที่ทางบริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จำกัด (มหาชน) ได้ให้การสนับสนุนในปี พ.ศ.2563 มีความน่าสนใจหลายมุมมอง กรณีของครอบครัวคุณฐานิดา อนุอัน ที่เคยถูกโกงสิทธิมาตรา 35 มาแล้ว พบกับทสัมภาษณ์ที่สะท้อนจิตใจของผู้ถูกระทำ และร่วมกันปลื้มไปกับการได้รับโอกาสดีๆ ด้วยกันครับ และท้ายบทสัมภาษณ์ เราขอนำตัวอย่างเอกสารมาตรา 35 ที่ถูกต้องเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับทุกท่านได้ศึกษาครับ .....อ่านต่อ


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น