22 มีนาคม 2564 @ โครงการคงเหลือ ๑ ตอนที่ 1/4 ครอบครัวคนพิการ 4 ครอบครัว ที่ได้เริ่มยืมเงินสำหรับประกอบอาชีพ เป็นกลุ่มแรก

สวัสดีครับทุกท่าน ในที่สุดความฝันเล็กๆ แต่ยิ่งใหญ่ สำหรับพวกเราทุกคน สมาชิกครอบครัวคนพิการ ที่ได้รวมตัวกันในนาม องค์กร WO (ชื่อเต็ม Workable Organization) ที่ได้ร่วมกันลงทุนในกิจการต่างๆ และจำหน่ายสินค้าฝีมือคนพิการ ซึ่งช่วงที่ผ่านมาเรามีสมาชิกมารวมตัวกันทำตามวัตถุประสงค์ แต่สถานการณ์โควิดทำให้เราไม่กล้าที่จะลงทุนในกิจการใด จึงได้ริเริ่มโํครงการ "คงเหลือ ๑" ขึ้นมา โดยมีสมาชิก 4 ราย มีความต้องการยืมเงินเพื่อนำไปประกอบอาีพ 4 อาชีพ สร้างรายได้เลี้ยงครอบครัว ที่มีคนพิการอาศัยร่วมกัน 

สำหรับตอนที่ 1/4 ผมจะนำเสนอข้อมูลการโอนเงิน จำนวน 20,000 บาท สำหรับสมาชิก 4 ราย ให้ทุกท่านได้ทราบก่อน สำหรับในตอนต่อไป จะได้นำข้อมูลใบเสนอรายละเอียดโครงการมาให้ทุกท่านได้ทราบ เพื่อจะเห็นแนวทางของ WO ว่าเราดำเนินการอย่างไร และสามารถทำได้จริง จากนั้นต่อๆ ไป พวกเราจะพิสูจน์ให้สังคมเห็นว่า แนวคิด "คนพิการช่วยคนพิการ" ไม่ยากเกินกว่าคนตัวเล็กตัวน้อย เช่น คนพิการ ก็สามารถทำได้

สมุดบัญีธนาคาร 2 เล่ม ธนาคารกรุงศรี ร่วมลงทุน
ธนาคารออมสิน ปล่อยให้สมาชิกสามัญยืมเงิน

สำหรับอาชีพ 4 อาชีพของสมาชิกทั้ง 4 ราย มีดังนี้
  1. อาชีพทำ "หมูแดดเดียว" ขายตามออเดอร์สั่งซื้อล่วงหน้า และขายหน้าร้าน
  2. อาชีพทำ "ปลาวง" ทั้งรูปแบบซื้อปลามาทำ และซื้อเรือไปออกจับปลามาทำ
  3. อาชีพรับจ้าง "เย็บผ้า" ด้วยจักรอุตสาหกรรม
  4. อาชีพราน "ค้าปลีก" ด้วยการนำเงินไปซื้อสินค้าเข้าร้านค้า

สำหรับอาชีพทำปลาวง

สำหรับอาชีพทำหมูแดดเดียว

สำหรับอาชีพรับจ้างเย็บผ้าด้วยจักรอุตสาหกรรม

สำหรับการซื้อสินค้าเข้าร้านค้าปลีก เพิ่มสินค้าเพิ่มยอดขาย


สำหรับตอนต่อไป ผมจะได้นำตัวอย่างของทั้ง 4 ราย มาแบ่งปัน แม้ว่าคนพิการ ผู้ดูแลคนพิการ หรือครอบครัวคนพิการ จะได้นำไปเป็นตัวอย่างประกอบอาชีพได้เอง ต้องให้เครดิต ประธานและรองประธาน เครือข่ายพิทักษ์สิทธิ์คนพิการ คุณฐานิดา อนุอัน และคุณพิชชานันท์ ภูแป้ง ที่ได้ร่วมช่วยกันดำเนินการให้โครงการ "คงเหลือ ๑" ในขั้นตอนแรกลุล่วงด้วยดี เหลือเพียงขั้นตอนต่อไป คือการติดตามผลการดำเนินการ รวมทั้งการคืนเงินยืมให้ครบถ้วนจำนวน เพื่อนำไปให้สมาชิกท่านอื่นเสนอโครงการเข้ามาใหม่ 

ซึ่งขณะนี้ทาง WO ไดเปิดให้สมาชิกทุกท่านน เสนอโครงการประกอบอาชีพเข้ามาได้เรื่อยๆ นะครับ เพราะเราพร้อมที่จะเปิดพิจารณาโครงการ "คงเหลือ ๒" ต่อไปเลย ในเร็วๆ นี้ครับ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น