ประโยชน์ที่สมาชิกจะได้รับ


ประโยชน์ของสมาชิก Workable Organization

สมาชิก มี 2 ประเภท คือ (1) สมาชิกสามัญ และ (2) สมาชิกสนับสนุน
(1)    สมาชิกสามัญ คือ คนพิการ ผู้ดูแลคนพิการ และคนในครอบครัวคนพิการ
(2)    สมาชิกสนับสนุน คือ บุคคลทั่วไป หรือนิติบุคคล ที่มีความประสงค์จะร่วมลงทุน

“สมาชิกสามัญ” ทุกท่านเมื่อเข้าร่วมโครงการกับเราแล้ว จะได้รับประโยชน์ตามแนวคิด “Workable คนพิการทำงานได้” และแนวคิด “คนพิการช่วยคนพิการ” ดังนี้
1.       ผลตอบแทน เมื่อสมาชิกร่วมลงทุนเดือนละ 500 บาท จนครบ 1 ปี จะได้รับผลตอบแทนในอัตราร้อยละ 6 คำนวณตามระยะเวลา
2.       สิทธิตามมาตรา 35 แห่ง พรบ.ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เมื่อสมาชิกมีอายุครบ 1 ปี หรือตามสมควรที่ได้รับการพิจารณาจากเรา ผ่านการพิจารณาได้รับสิทธิตามมาตรา 35 ซึ่งมีมูลค่ารายละ 112,420 บาท (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นสองพันสี่ร้อยยี่สิบบาทถ้วน) ซึ่งเป็นทุนในการส่งเสริมอาชีพให้กับครอบครัวคนพิการ โดยไม่ต้องคืนทุน (หมายเหตุ: หลักเกณฑ์การพิจารณาจะออกประกาศรายละเอียดในภายหลัง)
3.       สิทธิในการกู้ยืมเงินไปลงทุนในอาชีพตามแนวคิด “กระบวนการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพครอบครัวคนพิการอย่างยั่งยืนแบบองค์รวม” วงเงินไม่เกิน 50,000 บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน)
4.       สิทธิ์และหลักประกันในการดูแลคุณภาพชีวิต เมื่อเราดำเนินกิจการไปแล้วอย่างน้อย 1 ปี เราจะเริ่มนำผลกำไรที่แยกส่วนที่เหลือไปตั้งเป็นกองทุนดูแลคุณภาพชีวิตคนพิการ อาทิเช่น การประสานงานสิทธิ์ การให้คำปรึกษา การทำปรกันชีวิตร่วมกับบริษัทประกันชีวิต เป็นต้น โดยเราจะส่งเสริมทุกรูปแบบที่เพิ่มเติมจากสวัสดิการจากหน่วยงานต่างๆ ของรัฐบาล
5.       สิทธิ์ในการได้รับการปรับปรุงที่อยู่อาศัย เมื่อ Workable Organization ได้รับเงินอุดหนุนด้านการปรับปรุงบ้านที่อยู่อาศัยสำหรับครอบครัวคนพิการ เราจะพิจารณาตามหลักเกณฑ์และให้ทุนในการปรับปรุงบ้าน รายละไม่เกิน 20,000 บาท (หมายเหตุ: หลักเกณฑ์การพิจารณาจะออกประกาศรายละเอียดในภายหลัง)

“สมาชิกสนับสนุน” ทุกท่านเมื่อเข้าร่วมโครงการกับเราเพื่อมีวัตถุประสงค์จะสนับสนุน “สมาชิกสามัญ” ให้ได้รับโอกาส และประโยชน์ตามแนวคิด “Workable คนพิการทำงานได้” และแนวคิด “คนพิการช่วยคนพิการ” โดย “สมาชิกสนับสนุน” ได้รับประโยชน์ดังนี้

1.       ผลตอบแทน เมื่อสมาชิกร่วมลงทุนเดือนละ 500 บาท จนครบ 1 ปี จะได้รับผลตอบแทนในอัตราร้อยละ 6 คำนวณตามระยะเวลา
บทความพิเศษสัมภาษณ์ผู้ได้รับสิทธิมาตรา 35

ครอบครัวป้าสมใจ ได้รับสิทธิตามมาตรา 35 มูลค่า 112,420 บาท ในการทำธุรกิจร้านค่าปลีก จ.สมุทรสาคร จากบริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จำกัด (มหาชน)สวัสดีครับทุกท่าน สำหรับบทความนี้ทางเรา Workable Organization อยากแบ่งปันเรื่องราวของป้าสมใจ ที่อาศัยอยู่ในจังหวัดสมุทรสาคร ป้าสมใจต้องดูแลหลานที่พิการทางสมอง อย่างยากลำบาก ตลอดเวลาที่ไปร่วมกิจกรรมกับสมาคมระดับจังหวัด ลำบากมากและยังถูกโกงสิทธิ์ต่างๆ ถูกหลอกเซ็นต์เอกสารแล้วถูกโกงสิทธิ์ไปหลายแสนบาท จนป้าสมใจ ได้รับโอกาสจากบริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จำกัด (มหาชน) ผู้ผลิตบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปแบรนด์ “มาม่า” เชิญอ่านบทสัมภาษณ์ของป้าสมใจ เพื่อประกอบการตัดสินใจเข้าร่วมเป็นสมาชิกกับเราครับ .....อ่านต่อ

ครอบครัวคุณแหม่ม ได้รับสิทธิตามมาตรา 35 มูลค่า 112,420 บาท ในการทำธุรกิจร้านอาหารสำเร็จรูปเคลื่อนที่ จ.ชลบุรี จากบริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จำกัด (มหาชน)สวัสดีครับทุกท่าน สำหรับบทความนี้ทางเรา Workable Organization อยากแบ่งปันเรื่องราวของคุณแหม่ม ที่อาศัยอยู่ในจังหวัดชลบุรี เธอเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยว ดูแลลูกๆ ถึง 3 คน อย่างยากลำบาก ตลอดเวลาที่ไปติดต่องานราชการและพยายามจะขอใช้สิทธิคนพิการและผู้ดูแลคนพิการ แต่ไม่สามารถใช้ได้ จนคุณแหม่ม ได้รับโอกาสจากบริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จำกัด (มหาชน) ผู้ผลิตบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปแบรนด์ “มาม่า” เชิญอ่านบทสัมภาษณ์ของคุณแหม่ม ประกอบการตัดสินใจเข้าร่วมเป็นสมาชิกกับเราครับ .....อ่านต่อ

ครอบครัวคุณอรสา ได้รับสิทธิตามมาตรา 35 มูลค่า 112,420 บาท ในการทำธุรกิจร้านซักอบรีดที่ จ.ลำพูน จากบริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จำกัด (มหาชน)สวัสดีครับทุกท่าน สำหรับบทความนี้ทางเรา Workable Organization อยากแบ่งปันเรื่องราวของคุณอรสาและครอบครัว ที่อาศัยอยู่ในจังหวัดลำพูน คุณอรสาและครอบครัวที่มีคุณพ่อคุณแม่ของสามี ต้องช่วยกันดูแลสามีที่พิการหลังประสบอุบัติเหตุ ติดเตียงและไม่สามารถสื่อสารตอบกลับมาได้เลย อย่างยากลำบาก ความทุกข์ที่มีนั้น ทำให้ท้อและเหนื่อย แต่ทุกๆ อย่างดีขึ้น มีกำลังใจมากขึ้น เพราะ ได้รับโอกาสจากบริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จำกัด (มหาชน) ผู้ผลิตบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปแบรนด์ “มาม่า” เชิญอ่านบทสัมภาษณ์ของคุณอรสา เพื่อประกอบการตัดสินใจเข้าร่วมเป็นสมาชิกกับเราครับ .....อ่านต่อ

ครอบครัวคุณธำมรงค์ ได้รับสิทธิตามมาตรา 35 มูลค่า 112,420 บาท ในการจ้างเหมาวาดภาพสีน้ำ จ.ประจวบคีรีขันธ์ จากบริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จำกัด (มหาชน)สวัสดีครับทุกท่าน สำหรับบทความนี้ทางเรา Workable Organization อยากแบ่งปันเรื่องราวของคุณธำมรงค์ และครอบครัว ที่อาศัยอยู่ในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ คุณธำมรงค์พิการรุนแรง ไม่สามารถใช้นิ้วมือได้ ใช้ชีวิตยากลำบาก ทุกๆ เรื่องดีขึ้น เพราะได้รับโอกาสจากบริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จำกัด (มหาชน) ผู้ผลิตบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปแบรนด์ “มาม่า” เชิญอ่านบทสัมภาษณ์ของคุณธำมรงค์ เพื่อประกอบการตัดสินใจเข้าร่วมเป็นสมาชิกกับเราครับ .....อ่านต่อ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น