โครงการ "คงเหลือพาณิชย์"

 


โครงการคงเหลือพาณิชย์ 

โครงการต้นแบบส่งเสริมอาชีพครอบครัวคนพิการในรูปแบบผู้ถือหุ้น

องค์กรดับบลิวโอ (WO = Workable Organization) มีแนวคิดส่งเสริมผลักดันให้ครอบครัวคนพิการมีอาชีพ มีรายได้ ทุกรูปแบบ ซึ่งเราได้พัฒนารูปแบบของพัฒนาการด้านอาชีพไว้หลากหลายแนวทาง ประสบความสำเร็จทั้งในระดับประเทศ และนานาชาติ อาทิเช่น

  1. โครงการ "คงเหลือ ๑" ยืมเงินลงทุนธุรกิจอิสระสำหรับครอบครัวคนพิการ
  2. โครงการ "มาม่าโมเดล" ส่งเสริมอาชีพครอบครัวคนพิการอย่างยั่งยืนแบบองค์รวม

แจ่ยังมีกลุ่มเป้าหมายสำคัญอีกกลุ่มหนึ่ง คือ กลุ่มครอบครัวคนพิการ ที่มีอุปสรรคในการดำรงชีวิตอย่างยากลำบาก อันเนื่องจากหลายสาเหตุ เช่น คนพิการมีความพิการมก จำเป็นต้องดูแลใกล้ชิดตลอดเวลา เป็นต้น จึงทำให้ไม่สามารถจะหารายได้ ในจำนวนที่เพียงพอต่อการดำรงชีพ เราจึงพัฒนารูปแบบธุรกิจใหม่ขึ้น และตั้งชื่อว่า โครงการ "คงเหลือพาณิชย์" 

โครงการคงเหลือพาณิชย์ มีจุดเด่นตรงที่ เป็นแนวคิดที่อิสระ สามารถนำไปปรับใช้กับธุรกิจอะไรก็ได้ เพราะมองครอบครัวคนพิการ เป็นผู้ถือหุ้น ครอบครัวคนพิการ อาจจะไม่ต้องทำธุรกิจเอง แต่ให้ใครก็ได้มาทำธุรกิจให้ เช่น อาชีพทดลองอาชีพแรกของโครงการคือ "อาชีพจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้าและเครื่องใช้ในบ้านสำหรับครอบครัวคนพิการ" ที่กำลังดำเนินการอยู่ ด้วยทุนทรัพย์มูลค่า 342,735 บาท

ซึ่งในปลายปีนี้ ทางเราจะนำผลประกอบการมาเผยแพร่แบ่งปันให้ทสุกท่านได้ทราบต่อไป


บทความที่เกี่ยวข้องกับ โครงการ "คงเหลือพาณิชย์"

21 มิถุนายน 2565 @ มูลนิธิปัญพัฒน์เพื่อคนพิการและอาสาเปลี่ยนอนาคต พาครอบครัวคนพิการมาเยี่ยมชม EV PROSHOP ผู้จำหน่ายรถไฟฟ้า: สวัสดีครับทุกท่าน  เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2565 คณะกรรมการมูลนิธิปัญพัฒน์เพื่อคนพิการ และทีมอาสาเปลี่ยนอนาคต พาครอบครัวที่ใช้สิทธิมาตรา 35 (7) ความช่วยเหลืออื่นใด ในการประกอบอาชีพจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้า เครื่องใช้ภายในบ้าน จำนวน 3 ครอบครัว ไปเยี่ยมชมผู้จำหน้่ยรถไฟฟ้า EV PROSHOP ซึ่งเป็นสินค้าเครื่องใช้ไฟฟ้า หนึ่งในสินค้าที่เราจัดจำหน่าย ซึ่งเป็นกิจกรรมสำคัญที่เราจะมีการพัฒนาธุรกิจสำหรับครอบครัวคนพิการในอนาคต ที่จะทำให้ครอบครัวคนพิการ เป็นเจ้าของกิจการโดยไม่ต้องลงมือทำเอง แต่มีสถานะ .....อ่านต่อ
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น