16 สิงหาคม 2564 @ โครงการ MAMA model ส่งเสริมอาชีพครอบครัวคนพิการ (พนักงานบริษัทมาม่า) ตอนพิเศษ ที่ 1/10 @ ส่งมอบเล่มรายงานสรุปผลดำเนินการ

สวัสดีครับทุกท่าน หลังจากที่ผู้บริหารบริษัทมาม่า (บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จำกัด (มหาชน) ได้ให้ทางองค์กร WO ดำเนินการโครงการ "มาม่าโมเดล" (MAMA model) เพื่อการส่งเสริมอาชีพครอบครัวคนพิการอย่างยั่งยืนแบบองค์รวม  ตามแนวคิด 2 กระบวนการ คือ การส่งเสริมอาชีพครอบครัวคนพิการอย่างยั่งยืน และการขจัดปัญหาทุจริตสิทธิคนพิการอย่างยั่งยืน จนประบความสำเร็จในปี 2564 อย่างดียิ่ง เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2564 คุณชนัญชิดา ลิ้มนนทกุล จึงได้นำ รายงานสรุปผลการดำเนินการโครงการ "มาม่าโมเดล" (MAMA model) จำนวน 6 ชุด ไปส่งมอบให้กับ คุณสรยุทธ รักษาศรี (ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์และฝ่าย Administration) ที่อาคารทีเอฟ (บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จำกัด (มหาชน) 


รายงานสรุปการดำเนินการ โครงการ "มาม่าโมเดล" (MAMA model) เล่ม 1-3
พร้อมส่งถึงมือ ผู้บริหาร บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จำกัด (มหาชน) 


รายงานสรุปการดำเนินการ โครงการ "มาม่าโมเดล" (MAMA model) เล่ม 1

รายงานสรุปการดำเนินการ โครงการ "มาม่าโมเดล" (MAMA model) เล่ม 2

รายงานสรุปการดำเนินการ โครงการ "มาม่าโมเดล" (MAMA model) เล่ม 3

วางเล่มรายงานสรุปโครงการ "มาม่าโมเดล" (MAMA model) ท้ายรถก่อนส่งมอบ


คุณชนัญชิดา ลิ้มนนทกุล (ขวา) ส่งมอบเล่มรายงานให้ คุณสรยุทธ รักษาศรี (ซ้าย)หลังดำเนินการโครงการ "มาม่าโมเดล" (MAMA model) เพื่อการส่งเสริมอาชีพครอบครัวคนพิการอย่างยั่งยืนแบบองค์รวม  ตามแนวคิด 2 กระบวนการ คือ การส่งเสริมอาชีพครอบครัวคนพิการอย่างยั่งยืน และการขจัดปัญหาทุจริตสิทธิคนพิการอย่างยั่งยืน เรียบร้อยแล้ว เราในนาม องค์กร WO จะเผยแพร่แนวคิดและกระบวนการ "มาม่าโมเดล" (MAMA model) ให้กับสถานประกอบการทสั่วประเทศต่อไป เพื่อความสำเร็จทสี่มีค่ากับพนักงานของสถานประกอบการโดยตรง และเพื่อลดหรือขจัดปัญหาการทุจริตคอรัปชั่นสิทธิคนพิการ ที่มีมากมายในขณะนี้ ครับ

ต้องขอขอบพระคุณผู้บริหารระดับสูง ผู้บริหารทุกฝ่าย จนท.ฝ่ายบุคคล ทุกท่าน ทุกโรงงานของบริษัทมาม่า ที่ได้ทุ่มเท ร่วมมือกันจน โครงการ MAMA model ส่งเสริมอาชีพครอบครัวคนพิการ (พนักงานบริษัทมาม่า) ประสบความสำเร็จ จนเป็นต้นแบบสำคัญให้กับสถานประกอบการทั่วประเทศ และเป็นการช่วยเหลือครอบครัวคนพิการให้ได้รับสิทธิครบถ้วนเ ตามมูลค่า 114,245 บาท อย่างแท้จริง ครับ

"ดับบลิวโอ WO ของเรา พร้อมให้คำปรึกษาที่ถูกต้อง ถูกกฎหมาย กับสถานปรจะกอบการทุกแห่งครับ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น