Workable Organization ส่งผลดีกับคนพิการและครอบครัวคนพิการอย่างไร


นายปรีดา ลิ้มนนทกุล (ประธานเครือข่ายพิทักษ์สิทธิ์คนพิการ) เริ่มทำงานช่วยเหลือสังคมให้กับคนพิการในรูปแบบของการพัฒนาอาชีพคนพิการ ในปี พ.ศ.2551 กว่า 12 ปี ตลอดเวลามีการพัฒนารูปแบบของอาชีพหลากหลายจนเป็นต้นแบบในหลายสาขาอาชีพ เช่น อาชีพที่เป็นงานประจำ อาทิเช่น งานเทเลเซลล์ งานคอลเซ็นเตอร์ งานมีเดียมอนิเตอร์ งานแบ็คอัพข้อมูล งานลูกค้าสัมพันธ์ เป็นต้น อาชีพที่เป็นงานอิสระ อาทิเช่น ธุรกิจอาหารสำเร็จรูปเคลื่อนที่ ธุรกิจจำหน่ายเครื่องดื่มเคลื่อนที่ ธุรกิจซักอบรีด ธุรกิจตัดเย็บเสื้อผ้า ธุรกิจเลี้ยงวัว-เลี้ยงหมู ธุรกิจร้านกาแฟโบราณ ธุรกิจร้านค้าปลีก ธุรกิจอาหารพร้อมทาน ธุรกิจเครื่องซักผ้าหยอดเหรียญ ธุรกิจด้านงานช่าง ธุรกิจด้านงานศิลปะ เป็นต้น ทำให้คนพิการที่ร่วมโครงการ สามารถประกอบอาชีพมีรายได้ โดยโครงการต่างๆ ไม่มีการทุจริตคอรัปชั่น ซึ่งทำให้สถานประกอบการไม่ต้องไปเสี่ยงที่จะต้องทำผิดกฎหมาย พรบ.ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ และต้องจ่ายเงินซ้ำเข้ากองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

ปัจจุบันเราได้นำประสบการณ์ที่ผ่านมา ปรับปรุงจนได้เป็น “กระบวนการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพครอบครัวคนพิการอย่างยั่งยืนแบบองค์รวม” ที่จะสามารถนำพาคนพิการและครอบครัวมีอาชีพ มีรายได้ อย่างเป็นระบบ และจะเป็นพี่เลี้ยง ที่ปรึกษา ให้กับสถานประกอบการที่ต้องจ้างงานคนพิการ แต่มีความประสงค์จะสนับสนุนให้คนพิการและครอบครัวมีอาชีพที่มีรายได้จริง อยู่รอดได้จริงตามกลไกตลาด ถูกต้องตามกฎหมาย อันจะทำให้คนพิการและครอบครัวที่เป็นสมาชิกของ Workable Organization ได้มีอาชีพที่มั่นคง ประกอบการได้จริง สามารถที่จะอยู่รอด อย่างมีเกียรติมีศักดิ์ศรีในสังคม เป็นตัวอย่างที่ดีที่จะทำให้คนพิการทั่วประเทศได้เห็นว่าสามารถทำได้จริง

เมื่อคนพิการและครอบครัวที่เป็นสมาชิกมีความเป็นอยู่ที่ดีแล้ว ทางฝ่ายบริหารของ Workable Organization ก็จะนำเงินลงทุนของสมาชิกทั้งหมด ไปสนับสนุนคนพิการและครอบครัวรายอื่นๆ ต่อไป แนวคิด และกระบวนการของเรา เริ่มต้นจากคนพิการ และคนพิการก็จะสามารถช่วยคนพิการด้วยกันเอง เป็นการเปลี่ยนแปลงทัศนคติที่สังคมมองเห็นว่า คนพิการมักขอความช่วยเหลือจากผู้อื่น นับจากนี้ไปคนพิการและครอบครัวจะลุกขึ้นช่วยเหลือตัวเองให้สังคมไทยได้มองเห็น และเราเชื่อมั่นว่า ในอนาคตข้างหน้าคนพิการก็จะสามารถดูแลครอบครัว จนสามารถเป็นส่วนหนึ่งของสังคมไทย สามารถร่วมพัฒนาประเทศไทยได้เช่นกันบทความพิเศษสัมภาษณ์ผู้ได้รับสิทธิมาตรา 35

ครอบครัวป้าสมใจ ได้รับสิทธิตามมาตรา 35 มูลค่า 112,420 บาท ในการทำธุรกิจร้านค่าปลีก จ.สมุทรสาคร จากบริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จำกัด (มหาชน)สวัสดีครับทุกท่าน สำหรับบทความนี้ทางเรา Workable Organization อยากแบ่งปันเรื่องราวของป้าสมใจ ที่อาศัยอยู่ในจังหวัดสมุทรสาคร ป้าสมใจต้องดูแลหลานที่พิการทางสมอง อย่างยากลำบาก ตลอดเวลาที่ไปร่วมกิจกรรมกับสมาคมระดับจังหวัด ลำบากมากและยังถูกโกงสิทธิ์ต่างๆ ถูกหลอกเซ็นต์เอกสารแล้วถูกโกงสิทธิ์ไปหลายแสนบาท จนป้าสมใจ ได้รับโอกาสจากบริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จำกัด (มหาชน) ผู้ผลิตบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปแบรนด์ “มาม่า” เชิญอ่านบทสัมภาษณ์ของป้าสมใจ เพื่อประกอบการตัดสินใจเข้าร่วมเป็นสมาชิกกับเราครับ .....อ่านต่อ

ครอบครัวคุณแหม่ม ได้รับสิทธิตามมาตรา 35 มูลค่า 112,420 บาท ในการทำธุรกิจร้านอาหารสำเร็จรูปเคลื่อนที่ จ.ชลบุรี จากบริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จำกัด (มหาชน)สวัสดีครับทุกท่าน สำหรับบทความนี้ทางเรา Workable Organization อยากแบ่งปันเรื่องราวของคุณแหม่ม ที่อาศัยอยู่ในจังหวัดชลบุรี เธอเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยว ดูแลลูกๆ ถึง 3 คน อย่างยากลำบาก ตลอดเวลาที่ไปติดต่องานราชการและพยายามจะขอใช้สิทธิคนพิการและผู้ดูแลคนพิการ แต่ไม่สามารถใช้ได้ จนคุณแหม่ม ได้รับโอกาสจากบริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จำกัด (มหาชน) ผู้ผลิตบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปแบรนด์ “มาม่า” เชิญอ่านบทสัมภาษณ์ของคุณแหม่ม ประกอบการตัดสินใจเข้าร่วมเป็นสมาชิกกับเราครับ .....อ่านต่อ

ครอบครัวคุณอรสา ได้รับสิทธิตามมาตรา 35 มูลค่า 112,420 บาท ในการทำธุรกิจร้านซักอบรีดที่ จ.ลำพูน จากบริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จำกัด (มหาชน)สวัสดีครับทุกท่าน สำหรับบทความนี้ทางเรา Workable Organization อยากแบ่งปันเรื่องราวของคุณอรสาและครอบครัว ที่อาศัยอยู่ในจังหวัดลำพูน คุณอรสาและครอบครัวที่มีคุณพ่อคุณแม่ของสามี ต้องช่วยกันดูแลสามีที่พิการหลังประสบอุบัติเหตุ ติดเตียงและไม่สามารถสื่อสารตอบกลับมาได้เลย อย่างยากลำบาก ความทุกข์ที่มีนั้น ทำให้ท้อและเหนื่อย แต่ทุกๆ อย่างดีขึ้น มีกำลังใจมากขึ้น เพราะ ได้รับโอกาสจากบริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จำกัด (มหาชน) ผู้ผลิตบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปแบรนด์ “มาม่า” เชิญอ่านบทสัมภาษณ์ของคุณอรสา เพื่อประกอบการตัดสินใจเข้าร่วมเป็นสมาชิกกับเราครับ .....อ่านต่อ

ครอบครัวคุณธำมรงค์ ได้รับสิทธิตามมาตรา 35 มูลค่า 112,420 บาท ในการจ้างเหมาวาดภาพสีน้ำ จ.ประจวบคีรีขันธ์ จากบริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จำกัด (มหาชน)สวัสดีครับทุกท่าน สำหรับบทความนี้ทางเรา Workable Organization อยากแบ่งปันเรื่องราวของคุณธำมรงค์ และครอบครัว ที่อาศัยอยู่ในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ คุณธำมรงค์พิการรุนแรง ไม่สามารถใช้นิ้วมือได้ ใช้ชีวิตยากลำบาก ทุกๆ เรื่องดีขึ้น เพราะได้รับโอกาสจากบริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จำกัด (มหาชน) ผู้ผลิตบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปแบรนด์ “มาม่า” เชิญอ่านบทสัมภาษณ์ของคุณธำมรงค์ เพื่อประกอบการตัดสินใจเข้าร่วมเป็นสมาชิกกับเราครับ .....อ่านต่อ

1 ความคิดเห็น:

  1. สวัสดีครับ ผมชื่อนิรันดร์ หลงโทดานะครับ เป็นผู้พิการประเภทสาม แขนซ้ายขาดใต้ศอกครับ ตอนนี้ทำงานเป็นพนักงานเอกชนครับ และรับสกรีนเสื้อและกระเป๋าหลังเลิกงานครับ ตอนนี้มีงานสกรีนจากร้านร้านตัดเย็บกระเป๋าส่งงานประจำให้ทำหลังเลิกงานครับ ส่วนตัวมีทักษะในการใช้โปรแกรมกราฟฟิค การทำบล็อคสกรีน การออกแบบลายครับ พอดีเปิดเฟสมาเห็นเรื่องการกู้ยืมเงินมาเพื่อลงทุนประกอบอาชีพครับ อยากสอบถามเรื่องรายละเอียดในการกู้ยืมครับ ว่ามีรายละเอียดในการกู้ การผ่อนชำระยังไงบ้างครับ

    ตอบลบ