8 พฤษภาคม 2563 @ ประชุมผู้นำคนพิการและผู้ใหญ่ที่จะร่วมงานขององค์กร WO ให้คนพิการทั่วประเทศหลุดพ้นความยากจน

สวัสดีครับทุกท่าน สำหรับผมวันนี้เป็นวันสำคัญอีกวันหนึ่งของการได้จัดประชุมกับผู้นำคนพิการในระดับพื้นที่ 2 คน คือ คุณฐานิดา อนุอัน (จ.กาฬสินธุ์) และพี่จินตนา ดีที (จ.สมุทรสาคร) เกี่ยวกับรับสมาชิกสามัญของคนพิการและครอบครัว รวมถึงการทำความเข้าใจให้ตรงกันในรายละเอียดการดำเนินการขององค์กรดับบลิวโอ (Workable Organization) เพื่อจะได้อธิบายต่อได้ให้มีความเข้าใจตรงกันครับ ซึ่งทั้งสองท่านก็เข้าใจเป็นอย่างดี ถึงประโยชน์ที่คนพิการและครอบครัวจะได้รับ https://workableorganization.blogspot.com/p/blog-page_28.html ทำให้ผมสบายใจที่จะรุดหน้าเรื่องนี้

การประชุมเล็กๆ แต่กำลังจะสร้างการเปลี่ยนแปลงให้กับครอบครัวคนพิการ
ทั่วประเทศไทย ยกระดับความเป็นอยู่อย่างยั่งยืนและสามารถ copy ได้ครับ

ผมได้ให้ใบสมัครสมาชิกสามัญไปด้วย โดยจะรันเลขรหัสสมาชิกคล้ายกับเลขมือถือ เบื้องต้นทั้ง 2 ท่านรับผิดชอบในการรับสมาชิกสามัญแบบสมัครใจ จังหวัดละ 50 ราย เพื่อให้เกิดการกระจายความช่วยเหลือในสิทธิประโยชน์ต่างๆ ซึ่งในกลุ่มแรกเราคงรับสมาชิกสามัญเพียง 1,000 คนเท่านั้น

ก่อนเข้าประชุม พี่จินตนา ดีที กำลังถูกวัดอุณหภูมิ ครับ

พี่จินตนา ดีที กำลังล้างมือด้วยเจล จากเครื่องกดเจลด้วยเท้า ครับ

คุณฐานิดา อนุอัน ถูกวัดอุณหภูมิ ก่อนเข้าประชุม ครับ

คุณฐานิดา อนุอัน กำลังล้างเจล ด้วยเครื่องกดเจลด้วยเท้า ครับ
 


เรากำลังทำความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ของสมาชิกสามัญครับ


ส่วนตัวผมเชื่อมั่นว่า ทั้งกระบวนการ ทั้งวิธีการ และบุคคลที่เราคัดเลือกตั้งแต่ต้น การทำงานในครั้งนี้จะสร้างการเปลี่ยนแปลงให้กับคนพิการในประเทศไทยอย่างแน่นอนครับ พวกเราทุกคนตั้งใจอย่างเต็มกำลัง เพราะหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องด้านสิทธิคนพิการนั้น ที่ผ่านมาเราไม่มีความมั่นใจในการทำงานเลย อำนาจหน้าที่ ถูกใช้ไปอย่างไม่ถูกไม่ควร มีแต่คนที่ร่วมอุดมการณ์ด้วยกันเท่านั้น ที่จะฝ่าฟันอุปสรรคครั้งนี้ได้ครับ บททดสอบครั้งนี้ผมถือเป็นหน้าประวัติศาสตร์ของคนที่สังคมมองว่าด้อยค่า ไม่มีกำลังและอำนาจต่อรองกับผู้กุมกฎหมายไว้ในมือครับไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น