3 กรกฎาคม 2564 @ โครงการคงเหลือ ๑ ตอนที่ 2/4 ตัวอย่างที่ 8/8 เอกสารการยื่นเรื่องยืมเงินสำหรับประกอบอาชีพ "ฟาร์มหอย" ของสมาชิก 8 รายแรก

สวัสดีครับทุกท่าน สำหรับสมาชิกกลุ่มแรก คุณสมหวัง โพธิ์ปาน มีประสบการณ์ในการทำอาชีพ "ฟาร์มหอย"  ซึ่งไม่เคยทำมาก่นอน แต่ลองศึกษาดูแล้ว ไม่ยากเกินไป มีความเสี่ยงต่ำ เลี้ยงง่าย โดยทดลองจำนวนไม่มากประมาณ 10-12 บ่อ มูลค่าเงินยืม 10,000 บาท เพื่อทดลองตลาด รองรับการขยายเป็น 50-100 บ่อ ในอนาคตต่อไป เราทุกคนเอาใจช่วยให้คุณสมหวัง โพธ฿ิ์ปาน ประสบความสำเร็จในการประกอบอาชีพ ทางองค์กร WO ขอนำข้อมูลการยื่นเรื่องในการยืมเงินในโครงการ "คงเหลือ ๑" มาเผยแพร่ให้เป็นตัวอย่างที่ดี กับทุกๆ ท่าน โดยเฉพาะครอบครัวคนพิการ ที่เราถือว่าทุกท่านเป็นคนในครอบครัวเดียวกันครับ

โครงการ "คงเหลือ ๑" เกิดขึ้นได้ มาจากสมาชิกทสุกท่านที่ร่วมกันลงทุน แต่สถานการณ์ไม่สามารถลงทุนได้ จึงนำเงินลงทุนมาประกาศให้สมาชิกที่มีความต้องการนำเงินนี้ไปลงทุนประกอบอาชีพ ซึ่งมีส่งใบรายละเอียดเสนอการประกอบอาชีพเข้ามา 8 ราย ทางเราจึงขอทยอย นำเสนอข้อมูลของทุกราย ใน 8 ตอนย่อย เพื่อเป็นตัวอย่างให้กับสมาชิกท่านอื่นๆ ที่เราจะเปิดรับสมัคร "โครงการคงเหลือ ๒" ต่อไปครับ
เราขอนำเอกสารสำคัญ สัญญายืมเงิน ใบรายละอียดโครงการ ภาพถ่ายตลอดการดำเนินการ และใบเสร็จรับเงิน ต่างๆ มาแบ่งปันให้ผู้อ่านทุกท่านได้ ร่วมกันเรียนรู้ และลองนำไปทดลองปฏิบัติ หากผู้อ่านมีองค์กรเพื่อคนพิการ และมีความตั้งใจจริงที่จะช่วยเหลือครอบครัวคนพิการ เฉกเช่นองค์กร WO ของพวกเรา ที่นับวันจะหาได้น้อยมากในประเทศไทย พวกเราช่วยเหลือกันเอง "ครอบครัวคนพิการช่วยคนพิการ" เพราะประเทศไทยหาองค์กรที่มีความตั้งใจจะช่วยครอบครัวคนพิารอย่างแท้จริง น้อยลงทุกวันๆ ครับทางผู้จัดการดับบลิวโอจังหวัดกาฬสินธุ์กำลังให้คำปรึกษา


ก่อนหน้านี้ ทางผู้จัดการดับบลิวโอจังหวัดกาฬสินธุ์ (คุณพิชชานันท์ ภูแป้ง) กำลังให้คำปรึกษากับคุณสมหวัง ที่เดิมตั้งใจจะเลี้ยงไก่ไข่ แต่วงเงินไม่เกิน 50,000 บาท น้อยเกินไปที่จะทำให้มีรายได้ที่เหมาะสม จึงได้ปรึกษากันว่า ทดลองเลี้ยงหอยขม และหอยเชอรี่ เนื่องจากเลี้ยงง่าย ลงทุนต่ำ จึงเข้าร่วมโครงการคงเหลือ ๑ ยืมเงินลงทุน 10,000 บาท ก็เพียงพอสำหรับการเริ่มต้น หากมีทิศทางที่ดี ก็จะขยายธุรกิจในอาชีพนี้ต่อไป

หลังจากนำเงินยืมไปจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการทำฟาร์มหอย เรียบร้อยแล้ว กเหล็กขององค์ดับบลิวโอ (WO) คือ ต้องนำใบเสร็จรับเงินมาแสดงให้ทางสำนักงานใหญ่รับทราบว่าได้ใช้เงินตรงตามวัตถุประสงค์ในการประกอบอาชีพ อย่างแท้จริง
บ่อเลี้ยงหอยขม และหอยเชอรี่ จำนวน 10 บ่อ พร้อมระบบการจ่ายน้ำ คุ้มค่าทุน 10,000 บ.

ทางองค์กร WO หวังว่าตัวอย่างที่ได้ลงเผยแพร่จะเป็นประโยชน์กับทุกท่าน สำหรับสมาชิกรายใหม่ที่สนใจจะเข้าร่วมกับเรา รบกวนรอหลังสงกรานต์ จึงจะเปิดรับสมาชิกใหม่ เพื่อร่วมอุดมการณ์ในการแก้ปัญหาเรื่อง การประกอบอาชีพสำหรับครอบครัวคนพิการ หลายจังหวัดมีปัญหาเรื่องการกู้ยืมเงินกองทุนเพื่อประกอบอาชีพ ซึ่งเป็นสิทธิคนพิการตาม พรบ.ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ มีความล่าช้า รอนาน บางจังหวัดรอมา 2 ปียังไม่ได้เสียที และมีเยอะมากๆ ที่ไม่ผ่านหลักเกณฑ์ มาตราฐานด้านเอกสารเยอะมากๆ จนต้องใช้ประโํยคว่า "ถ้าจะเอาหลักฐานขนาดกู้กับธนาคาร คนพิการจะมีปัญญาทำได้ยังไง"


เมื่อหน่วยงานรัฐตั้งกฎเกณฑ์ หรือ กฎกู ขึ้นมาให้คนพิการกู้เงินกองทุนฯ ยากขึ้น พวกเราจึงต้องรวมตัวกันเอง ช่วยเหลือกันเอง และตามความจริง บางจังหวัดข้าราชการยังทุจริตคอรัปชั่นอีก เรียกเก็บเงินค่าดำเนินการ หักหัวคิวคนพิการอีก ใครไม่ให้ก็ไม่อนุมัติ ใครให้ก็อนุมัติง่าย ยังคงหากินกับคนพิการแบบผิดๆ ไม่เลิก พวลกเราจึงทนสภาพความเลวร้ายนี้ไม่ไหว ลุกขึ้นสู้กับโชคชะตา ที่ประเทศไทยเรา นับวันยิ่งแย่กับ หนอนทุจริตคอรัปชั่นพวกนี้ (ลิงก์ข่าวทุจิต จนท.รัฐ ของกรม พก. กองทุนสงเสริมคนพิกรฯ โกงเงินกู้ยืมคนนพิการเสียเอง https://www.naewna.com/local/553518 )

ซึ่งขณะนี้ทาง WO ได้เปิดให้สมาชิกทุกท่านน เสนอโครงการประกอบอาชีพเข้ามาได้เรื่อยๆ นะครับ เพราะเราพร้อมที่จะเปิดพิจารณาโครงการ "คงเหลือ ๒" ต่อไปเลย ในเร็วๆ นี้ครับ
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น