การดำเนินการของ Workable Organization


(1)    ในส่วนของการรับสมาชิก โดยให้สมาชิกเข้ามามีส่วนร่วมในฐานะคนพิการหรือสมาชิกในครอบครัวที่มีคนพิการร่วมอาศัยอยู่ด้วย ด้วยแนวคิดว่า คนในครอบครัวเดียวกันต้องช่วยเหลือพึ่งพาอาศัยกัน โดยพิจารณาจากจำนวนคนพิการหรือจำนวนของคนที่ไม่พิการ ที่มีความประสงค์จะเข้ารวมโครงการ ซึ่งข้อกำหนดหลักสำคัญคือ สมาชิก 1 รายต้องร่วมลงทุนในโครงการรายละ 500 บาทต่อเดือนต่อเนื่องทุกๆ เดือนจนกว่าจะหมดความเป็นสมาชิกกับทางโครงการ เช่น ลาออก หรือเสียชีวิต ทั้งนี้รายละเอียดของความเป็นสมาชิก และผลประโยชน์ระบุใน เมนูสิทธิประโยชน์ หรือเอกสารแนบท้าย
(2)    ในส่วนของการบริหารของ Workable Organization จะนำเงินร่วมลงทุนของสมาชิกทั้งหมดไปลงทุนเพื่อให้เกิดรายได้ทุกรูปแบบ โดยรูปแบบการลงทุนนั้นจะให้ความสำคัญกับประโยชน์กับสมาชิกซึ่งเป็นคนพิการและคนในครอบครัวของคนพิการเป็นหลัก อาทิเช่น เมื่อหาผู้สั่งซื้อสินค้าฝีมือคนพิการได้แล้ว จะสั่งซื้อสินค้าฝีมือคนพิการ หากไม่มีทุน จะดำเนินการเรื่องเงินทุนให้ หรืออาจหารูปแบบการส่งเสริมอาชีพที่เหมาะสมกับคนพิการและครอบครัวที่เหมาะสมเป็นรายๆ
(3)    ในส่วนการบริหารของ Workable Organization อีกส่วนงานหนึ่งนั้น ฝ่ายบริหารจะนำรูปแบบการส่งเสริมอาชีพที่สัมฤทธิ์ผลมีความเหมาะสมกับคนพิการและครอบครัวคนพิการ ไปนำเสนอกับสถานประกอบการที่ต้องจ้างคนพิการเข้าทำงานตามมาตรา 33 แต่มีความประสงค์จะส่งเสริมอาชีพคนพิการตามาตรา 35 (7) ความช่วยเหลื่ออื่นใด ในการประกอบอาชีพอิสระแบบเดี่ยวหรือกลุ่ม ให้สมาชิกได้รับสิทธิตามมาตรา 35 จากสถานประกอบการ ซึ่งมีมูลค่า 112,420 บาท (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นสองพันสี่ร้อยยี่สิบบาทถ้วน)บทความพิเศษสัมภาษณ์ผู้ได้รับสิทธิมาตรา 35

ครอบครัวป้าสมใจ ได้รับสิทธิตามมาตรา 35 มูลค่า 112,420 บาท ในการทำธุรกิจร้านค่าปลีก จ.สมุทรสาคร จากบริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จำกัด (มหาชน)สวัสดีครับทุกท่าน สำหรับบทความนี้ทางเรา Workable Organization อยากแบ่งปันเรื่องราวของป้าสมใจ ที่อาศัยอยู่ในจังหวัดสมุทรสาคร ป้าสมใจต้องดูแลหลานที่พิการทางสมอง อย่างยากลำบาก ตลอดเวลาที่ไปร่วมกิจกรรมกับสมาคมระดับจังหวัด ลำบากมากและยังถูกโกงสิทธิ์ต่างๆ ถูกหลอกเซ็นต์เอกสารแล้วถูกโกงสิทธิ์ไปหลายแสนบาท จนป้าสมใจ ได้รับโอกาสจากบริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จำกัด (มหาชน) ผู้ผลิตบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปแบรนด์ “มาม่า” เชิญอ่านบทสัมภาษณ์ของป้าสมใจ เพื่อประกอบการตัดสินใจเข้าร่วมเป็นสมาชิกกับเราครับ .....อ่านต่อ

ครอบครัวคุณแหม่ม ได้รับสิทธิตามมาตรา 35 มูลค่า 112,420 บาท ในการทำธุรกิจร้านอาหารสำเร็จรูปเคลื่อนที่ จ.ชลบุรี จากบริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จำกัด (มหาชน)สวัสดีครับทุกท่าน สำหรับบทความนี้ทางเรา Workable Organization อยากแบ่งปันเรื่องราวของคุณแหม่ม ที่อาศัยอยู่ในจังหวัดชลบุรี เธอเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยว ดูแลลูกๆ ถึง 3 คน อย่างยากลำบาก ตลอดเวลาที่ไปติดต่องานราชการและพยายามจะขอใช้สิทธิคนพิการและผู้ดูแลคนพิการ แต่ไม่สามารถใช้ได้ จนคุณแหม่ม ได้รับโอกาสจากบริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จำกัด (มหาชน) ผู้ผลิตบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปแบรนด์ “มาม่า” เชิญอ่านบทสัมภาษณ์ของคุณแหม่ม ประกอบการตัดสินใจเข้าร่วมเป็นสมาชิกกับเราครับ .....อ่านต่อ

ครอบครัวคุณอรสา ได้รับสิทธิตามมาตรา 35 มูลค่า 112,420 บาท ในการทำธุรกิจร้านซักอบรีดที่ จ.ลำพูน จากบริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จำกัด (มหาชน)สวัสดีครับทุกท่าน สำหรับบทความนี้ทางเรา Workable Organization อยากแบ่งปันเรื่องราวของคุณอรสาและครอบครัว ที่อาศัยอยู่ในจังหวัดลำพูน คุณอรสาและครอบครัวที่มีคุณพ่อคุณแม่ของสามี ต้องช่วยกันดูแลสามีที่พิการหลังประสบอุบัติเหตุ ติดเตียงและไม่สามารถสื่อสารตอบกลับมาได้เลย อย่างยากลำบาก ความทุกข์ที่มีนั้น ทำให้ท้อและเหนื่อย แต่ทุกๆ อย่างดีขึ้น มีกำลังใจมากขึ้น เพราะ ได้รับโอกาสจากบริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จำกัด (มหาชน) ผู้ผลิตบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปแบรนด์ “มาม่า” เชิญอ่านบทสัมภาษณ์ของคุณอรสา เพื่อประกอบการตัดสินใจเข้าร่วมเป็นสมาชิกกับเราครับ .....อ่านต่อ

ครอบครัวคุณธำมรงค์ ได้รับสิทธิตามมาตรา 35 มูลค่า 112,420 บาท ในการจ้างเหมาวาดภาพสีน้ำ จ.ประจวบคีรีขันธ์ จากบริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จำกัด (มหาชน)สวัสดีครับทุกท่าน สำหรับบทความนี้ทางเรา Workable Organization อยากแบ่งปันเรื่องราวของคุณธำมรงค์ และครอบครัว ที่อาศัยอยู่ในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ คุณธำมรงค์พิการรุนแรง ไม่สามารถใช้นิ้วมือได้ ใช้ชีวิตยากลำบาก ทุกๆ เรื่องดีขึ้น เพราะได้รับโอกาสจากบริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จำกัด (มหาชน) ผู้ผลิตบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปแบรนด์ “มาม่า” เชิญอ่านบทสัมภาษณ์ของคุณธำมรงค์ เพื่อประกอบการตัดสินใจเข้าร่วมเป็นสมาชิกกับเราครับ .....อ่านต่อ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น