ทำไมถึงก่อตั้ง Workable Organization


แม้ว่าประเทศไทยที่มีประชากรคนพิการเฉลี่ยประมาณ 2 ล้านคน คิดเป็น 3% ของประชากรทั้งประเทศ จะมีกฎหมายที่ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ที่เข้มแข็ง และยังครอบคลุมถึงสิทธิต่างๆ มากมายจากกฎหมายลูกที่กระจายบังคับใช้ไปยังหน่วยงานของรัฐแทบทุกกระทรวง แต่การถูกละเมิดสิทธิ์โดยผู้นำคนพิการทั้งในระดับประเทศและระดับจังหวัด ยังคงมีอยู่อย่างกว้างขวาง และไม่มีทีท่าว่าจะสามารถปราบปรามได้ เนื่องจาก หลังจากที่เราขับเคลื่อนพิทักษ์สิทธิ์คนพิการ เราพบว่าการทุจริตคอรัปชั่นและทุจริตประพฤติมิชอบ โดยอาจมีหน่วยงานรัฐบาลที่เกี่ยวข้องเข้ามามีส่วนร่วม เพราะตลอดระยะเวลาการต่อสู้ขับเคลื่อนมีการช่วยเหลือปกปิดข้อมูลของกลุ่มผู้ทุจริต


ดังนั้นทาง “เครือข่ายพิทักษ์สิทธิ์คนพิการ” จึงมีการขับเคลื่อนเชิงบวกอีกหลายโครงการ เช่น (1) โครงการ Workable Artist Gallery ในการบริหารกรรมสิทธิ์และลิขสิทธิ์ภาพวาดฝีมือคนพิการ (2) โครงการ Workable Home Service ในการส่งเสริมอาชีพด้านช่างบริการให้กับครอบครัวคนพิการ เข้าร่วมโครงการเพื่อให้บริการงานช่างเกี่ยวกับบ้านกับลูกค้าในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล รวมถึง (3) โครงการ Workable Organization ที่จะส่งเสริมด้านอาชีพคนพิการ ด้วยการสรรหาวิธีการ กระบวนการ ในการพัฒนาอาชีพคนพิการ อาทิเช่น รับพิจารณาสินค้าฝีมือคนพิการและหาช่องทางการจัดจำหน่าย รับพิจารณาการให้ทุนครอบครัวคนพิการในการประกอบอาชีพที่เหมาะสม เป็นต้นบทความพิเศษสัมภาษณ์ผู้ได้รับสิทธิมาตรา 35

ครอบครัวป้าสมใจ ได้รับสิทธิตามมาตรา 35 มูลค่า 112,420 บาท ในการทำธุรกิจร้านค่าปลีก จ.สมุทรสาคร จากบริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จำกัด (มหาชน)สวัสดีครับทุกท่าน สำหรับบทความนี้ทางเรา Workable Organization อยากแบ่งปันเรื่องราวของป้าสมใจ ที่อาศัยอยู่ในจังหวัดสมุทรสาคร ป้าสมใจต้องดูแลหลานที่พิการทางสมอง อย่างยากลำบาก ตลอดเวลาที่ไปร่วมกิจกรรมกับสมาคมระดับจังหวัด ลำบากมากและยังถูกโกงสิทธิ์ต่างๆ ถูกหลอกเซ็นต์เอกสารแล้วถูกโกงสิทธิ์ไปหลายแสนบาท จนป้าสมใจ ได้รับโอกาสจากบริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จำกัด (มหาชน) ผู้ผลิตบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปแบรนด์ “มาม่า” เชิญอ่านบทสัมภาษณ์ของป้าสมใจ เพื่อประกอบการตัดสินใจเข้าร่วมเป็นสมาชิกกับเราครับ .....อ่านต่อ

ครอบครัวคุณแหม่ม ได้รับสิทธิตามมาตรา 35 มูลค่า 112,420 บาท ในการทำธุรกิจร้านอาหารสำเร็จรูปเคลื่อนที่ จ.ชลบุรี จากบริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จำกัด (มหาชน)สวัสดีครับทุกท่าน สำหรับบทความนี้ทางเรา Workable Organization อยากแบ่งปันเรื่องราวของคุณแหม่ม ที่อาศัยอยู่ในจังหวัดชลบุรี เธอเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยว ดูแลลูกๆ ถึง 3 คน อย่างยากลำบาก ตลอดเวลาที่ไปติดต่องานราชการและพยายามจะขอใช้สิทธิคนพิการและผู้ดูแลคนพิการ แต่ไม่สามารถใช้ได้ จนคุณแหม่ม ได้รับโอกาสจากบริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จำกัด (มหาชน) ผู้ผลิตบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปแบรนด์ “มาม่า” เชิญอ่านบทสัมภาษณ์ของคุณแหม่ม ประกอบการตัดสินใจเข้าร่วมเป็นสมาชิกกับเราครับ .....อ่านต่อ

ครอบครัวคุณอรสา ได้รับสิทธิตามมาตรา 35 มูลค่า 112,420 บาท ในการทำธุรกิจร้านซักอบรีดที่ จ.ลำพูน จากบริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จำกัด (มหาชน)สวัสดีครับทุกท่าน สำหรับบทความนี้ทางเรา Workable Organization อยากแบ่งปันเรื่องราวของคุณอรสาและครอบครัว ที่อาศัยอยู่ในจังหวัดลำพูน คุณอรสาและครอบครัวที่มีคุณพ่อคุณแม่ของสามี ต้องช่วยกันดูแลสามีที่พิการหลังประสบอุบัติเหตุ ติดเตียงและไม่สามารถสื่อสารตอบกลับมาได้เลย อย่างยากลำบาก ความทุกข์ที่มีนั้น ทำให้ท้อและเหนื่อย แต่ทุกๆ อย่างดีขึ้น มีกำลังใจมากขึ้น เพราะ ได้รับโอกาสจากบริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จำกัด (มหาชน) ผู้ผลิตบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปแบรนด์ “มาม่า” เชิญอ่านบทสัมภาษณ์ของคุณอรสา เพื่อประกอบการตัดสินใจเข้าร่วมเป็นสมาชิกกับเราครับ .....อ่านต่อ

ครอบครัวคุณธำมรงค์ ได้รับสิทธิตามมาตรา 35 มูลค่า 112,420 บาท ในการจ้างเหมาวาดภาพสีน้ำ จ.ประจวบคีรีขันธ์ จากบริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จำกัด (มหาชน)สวัสดีครับทุกท่าน สำหรับบทความนี้ทางเรา Workable Organization อยากแบ่งปันเรื่องราวของคุณธำมรงค์ และครอบครัว ที่อาศัยอยู่ในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ คุณธำมรงค์พิการรุนแรง ไม่สามารถใช้นิ้วมือได้ ใช้ชีวิตยากลำบาก ทุกๆ เรื่องดีขึ้น เพราะได้รับโอกาสจากบริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จำกัด (มหาชน) ผู้ผลิตบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปแบรนด์ “มาม่า” เชิญอ่านบทสัมภาษณ์ของคุณธำมรงค์ เพื่อประกอบการตัดสินใจเข้าร่วมเป็นสมาชิกกับเราครับ .....อ่านต่อ


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น