3 ธันวาคม 2564 @ โครงการ MAMA model 2565 ส่งเสริมอาชีพครอบครัวคนพิการ (พนักงานบริษัทมาม่า) ตอนที่ 1/5 @ ประชุมออนไลน์ครั้งที่ 1 กับเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล และผู้ใช้สิทธิมาตรา 35 ทั้ง 5 โรงงาน

สวัสดีครับทุกท่าน วันนี้ทางเรามีประชุมออนไลน์กับคุณสรยุทธ รักษาศรี (ผจก.ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์และฝ่ายธุรการ) ทีมงานฝ่ายบุคคล 5 โรงงาน (ศรีราชา ระยอง ลำพูน บ้านโป่ง 1+2) ของบริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นผู้ผลิต "มาม่า" และพนักงานที่มีคนนพิการเป็นสมาชิกครอบครัว โดยการประชุมครั้งนี้เพื่อทำความเข้าใจในการกรอกเอกสารสำคัญและเซ็นต์เอกสารของผู้ใช้สิทธิมาตรา 35 เพื่อส่งเสริมอาชีพอิสระสำหรับครอบครัวคนพิการ

โครงการนี้เรียกว่า มาม่าโมเดล (MAMA Model) ซึ่งดำเนินการมาได้เข้าปีที่ 2 แต่มีที่มาที่ไปจากต้นเรื่อง นับได้ว่าดำเนินการมาแล้ว 5 ปี ส่วนตัวมีความเห็นว่า โครงการมาม่าโมเดล (MAMA Model)  ประสบความสำเร็จได้ เพราะมีทุกท่าน ทุกฝ่าย ให้การสนับสนุนตั้งแต่ ผู้บริหรระดับสูง ผู้บริหารระดับปฏิบัติงาน เจ้าหน้าทุกระดับ พนักงาน คนพิการ ผู้ดูแลคนพิการ 

บรรยากาศการประชุมออนไลน์ ผ่านโน๊ตบุ๊ค


ผม (ปรีดา ลิ้มนนทกุล) ประชุมออนไลน์ บนเตียงที่บ้าน สะดวกมากๆ ครับเอกสารสำคัญ นอกจากเอกสารบุคคลของคนพิการ และผู้ดูแลคนพิการ มี 3 รายการที่ต้องทำความเข้าใจ และผมได้อธิบายให้ผู้เข้าร่วมประชุม รับทราบ ดังนี้
  1. หนังสือยืนยันการใช้สิทธิมาตรา 35 กับบริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จำกัด (มหาชน) จำนวน 1 หน้า
  2. แบบฟอร์ม กกจ.พก.1 ของกรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน จำนวน 2 หน้า
  3. สัญญาการให้สิทธิมาตรา 35 ระหว่างผู้ใช้สิทธิ์กับ บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จำกัด (มหาชน) หน้าที่ 2/2 จำนวน 1 หน้า
  4. ตัวอย่าง หนังสือรับรองการใช้สิทธิมาตรา 35 แทนคนพิการ จำนวน 1 แผ่น

หนังสือยืนยันการใช้สิทธิมาตรา 35 กับบริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จำกัด (มหาชน)

แบบฟอร์ม กกจ.พก.1 ของกรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน หน้าที่ 1/2

แบบฟอร์ม กกจ.พก.1 ของกรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน หน้าที่ 2/2

สัญญาการให้สิทธิมาตรา 35 ของ บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จำกัด (มหาชน) หน้าที่ 2/2

ตัวอย่าง หนังสือรับรองการใช้สิทธิมาตรา 35 แทนคนพิการ 

ผ่านการประชุมออนไลน์ในครั้งนี้แล้ว ก็จะเป็นขั้นตอนสำคัญที่จะรวบรวมเอกสารของผู้ใช้สิทธิ์ทุกท่าน ซุ่งในที่ประชุม คุณสรยุทธ มีกำหนดให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 13-15 ธ.ค. 64 นี้ ครับ ผมก็จะนำมาแบ่ปันในบทความต่อๆ ไป ด้วยครับ


086-314-7866

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น