ทำไมถึงจดทะเบียนเป็น Workable Organization


เราเป็นองค์กรเล็กๆ ไม่มีเงินทุนใดๆ คุณปรีดา ลิ้มนนทกุล และครอบครัว เป็นจิตอาสาช่วยเหลือสังคม ไม่มีทุนทรัพย์และกำลังคนเพียงพอที่จะไปจัดตั้งบริษัท สมาคม มูลนิธิ คุณปรีดา ลิ้มนนทกุล จึงคิดกระบวนการที่จะนำร่องให้คนพิการและครอบครัวได้เห็นว่า การพึ่งตนเองนั้น ยอดเยี่ยมที่สุด โดยนำประสบการณ์ในการทำงานทั้งหมดมาสร้างเป็นโมเดลตัวอย่างเป็น “กระบวนการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพครอบครัวคนพิการอย่างยั่งยืนแบบองค์รวม”

เรามีความตั้งใจตามลำดับขั้น ดังนี้
1.       เริ่มต้น จดทะเบียนพาณิชย์ในนาม “เวิร์คเอเบิ้ล ออแกไนเซชั่น” ชื่อภาษาอังกฤษ Workable Organization
2.       เมื่อมีสมาชิกถึง 2,000 ราย จดทะเบียนเป็นนิติบุคคล (บริษัทกิจการเพื่อสังคม หรือมูลนิธิ)
3.       เมื่อส่งเสริมสมาชิกได้มากกว่า 50% แล้ว จะเปิดรับสมาชิกสมทบ เข้ามาสมทบเพื่อให้สมาชิกได้รับการส่งเสริมอาชีพจนครบจำนวน
4.       หากผลประกอบการอยู่ในเกณฑ์ที่ดีมาก บวกกับมีมาตรฐาน ไม่ทุจริตคอรัปชั่น ตรงไปตรงมากับสมาชิกและผู้เกี่ยวข้อง อาจปรับสถานะของนิติบุคคลให้สูงขึ้น


ดังนั้นแม้จุดเริ่มต้นจะเป็นเพียง จุดเริ่มต้นเล็กๆ แต่เรามีความมั่นใจเต็มเปี่ยม ในการดำเนินการที่คำนึงถึงผลประโยชน์ของสมาชิก ซึ่งเป็นคนพิการและครอบครัว สูงสุด และคาดหวังว่าจะเปลี่ยนวิถีชีวิตให้สมาชิกมีความเป็นอยู่ที่ดี มีความสุข มีเกียรติ มีศักดิ์ศรี และเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาของสังคมไทย บทความพิเศษสัมภาษณ์ผู้ได้รับสิทธิมาตรา 35

ครอบครัวป้าสมใจ ได้รับสิทธิตามมาตรา 35 มูลค่า 112,420 บาท ในการทำธุรกิจร้านค่าปลีก จ.สมุทรสาคร จากบริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จำกัด (มหาชน)สวัสดีครับทุกท่าน สำหรับบทความนี้ทางเรา Workable Organization อยากแบ่งปันเรื่องราวของป้าสมใจ ที่อาศัยอยู่ในจังหวัดสมุทรสาคร ป้าสมใจต้องดูแลหลานที่พิการทางสมอง อย่างยากลำบาก ตลอดเวลาที่ไปร่วมกิจกรรมกับสมาคมระดับจังหวัด ลำบากมากและยังถูกโกงสิทธิ์ต่างๆ ถูกหลอกเซ็นต์เอกสารแล้วถูกโกงสิทธิ์ไปหลายแสนบาท จนป้าสมใจ ได้รับโอกาสจากบริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จำกัด (มหาชน) ผู้ผลิตบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปแบรนด์ “มาม่า” เชิญอ่านบทสัมภาษณ์ของป้าสมใจ เพื่อประกอบการตัดสินใจเข้าร่วมเป็นสมาชิกกับเราครับ .....อ่านต่อ

ครอบครัวคุณแหม่ม ได้รับสิทธิตามมาตรา 35 มูลค่า 112,420 บาท ในการทำธุรกิจร้านอาหารสำเร็จรูปเคลื่อนที่ จ.ชลบุรี จากบริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จำกัด (มหาชน)สวัสดีครับทุกท่าน สำหรับบทความนี้ทางเรา Workable Organization อยากแบ่งปันเรื่องราวของคุณแหม่ม ที่อาศัยอยู่ในจังหวัดชลบุรี เธอเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยว ดูแลลูกๆ ถึง 3 คน อย่างยากลำบาก ตลอดเวลาที่ไปติดต่องานราชการและพยายามจะขอใช้สิทธิคนพิการและผู้ดูแลคนพิการ แต่ไม่สามารถใช้ได้ จนคุณแหม่ม ได้รับโอกาสจากบริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จำกัด (มหาชน) ผู้ผลิตบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปแบรนด์ “มาม่า” เชิญอ่านบทสัมภาษณ์ของคุณแหม่ม ประกอบการตัดสินใจเข้าร่วมเป็นสมาชิกกับเราครับ .....อ่านต่อ

ครอบครัวคุณอรสา ได้รับสิทธิตามมาตรา 35 มูลค่า 112,420 บาท ในการทำธุรกิจร้านซักอบรีดที่ จ.ลำพูน จากบริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จำกัด (มหาชน)สวัสดีครับทุกท่าน สำหรับบทความนี้ทางเรา Workable Organization อยากแบ่งปันเรื่องราวของคุณอรสาและครอบครัว ที่อาศัยอยู่ในจังหวัดลำพูน คุณอรสาและครอบครัวที่มีคุณพ่อคุณแม่ของสามี ต้องช่วยกันดูแลสามีที่พิการหลังประสบอุบัติเหตุ ติดเตียงและไม่สามารถสื่อสารตอบกลับมาได้เลย อย่างยากลำบาก ความทุกข์ที่มีนั้น ทำให้ท้อและเหนื่อย แต่ทุกๆ อย่างดีขึ้น มีกำลังใจมากขึ้น เพราะ ได้รับโอกาสจากบริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จำกัด (มหาชน) ผู้ผลิตบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปแบรนด์ “มาม่า” เชิญอ่านบทสัมภาษณ์ของคุณอรสา เพื่อประกอบการตัดสินใจเข้าร่วมเป็นสมาชิกกับเราครับ .....อ่านต่อ

ครอบครัวคุณธำมรงค์ ได้รับสิทธิตามมาตรา 35 มูลค่า 112,420 บาท ในการจ้างเหมาวาดภาพสีน้ำ จ.ประจวบคีรีขันธ์ จากบริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จำกัด (มหาชน)สวัสดีครับทุกท่าน สำหรับบทความนี้ทางเรา Workable Organization อยากแบ่งปันเรื่องราวของคุณธำมรงค์ และครอบครัว ที่อาศัยอยู่ในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ คุณธำมรงค์พิการรุนแรง ไม่สามารถใช้นิ้วมือได้ ใช้ชีวิตยากลำบาก ทุกๆ เรื่องดีขึ้น เพราะได้รับโอกาสจากบริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จำกัด (มหาชน) ผู้ผลิตบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปแบรนด์ “มาม่า” เชิญอ่านบทสัมภาษณ์ของคุณธำมรงค์ เพื่อประกอบการตัดสินใจเข้าร่วมเป็นสมาชิกกับเราครับ .....อ่านต่อ


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น